Åpent brev til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg

Åpent brev til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg:

– Be Tyrkia trekke seg ut av Syria
Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan (SolKurd) oppfordrer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til å ta opp Tyrkias folkerettsstridige okkupasjoner i Syria, når han på mandag møter tyrkiske ledere.
Generalsekretær Stoltenberg har tidligere uttrykt forståelse for Tyrkias innmarsj i Afrin. SolKurd oppfordrer NATOs generalsekretær til å endre kurs:
– Be president Erdogan og statsråder du møter, om å trekke okkupasjonsstyrkene ut av Syria. Be NATO-medlemmet Tyrkia respektere folkeretten slik det også er fastslått i

images

Foto: VG

NATO-pakten.
– Viss ikke blir NATO stående som en garantist for okkupasjonspolitikken og for opptrapping av krigen i Syria, sier SolKurds arbeidsutvalg.
For nærmere kommentar:
Ta gjerne kontakt med SolKurds leder Erling Folkvord.
Mobil 41 51 03 03. E-post: erfolk@online.no

Det åpne brevet lyder:

Åpent brev til NATO-sjef Jens Stoltenberg før han mandag møter tyrkiske ledere

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til å ta opp med tyrkiske myndigheter deres folkerettsstridige okkupasjoner i Syria, når han på mandag møter dem i Tyrkia.

Følgende forhold rundt Tyrkias krigføring i Syria er nå godt dokumentert:

  • Tyrkias invasjon i Syria vest for Eufrat i august 2016.
  • Tyrkias invasjon lengst nord i den syriske Idlib-provinsen i oktober 2017.
  • Tyrkias invasjon i Afrin 20. januar 2018.

Tyrkia er fortsatt okkupasjonsmakt i alle disse områdene. Syrias lovlige regjering har protestert og sagt at de tre invasjonene krenker Syrias suverenitet og er i strid med folkeretten.  I områdene Tyrkia okkuperer, får den tyrkiske hæren militær hjelp fra ulike jihadist-grupperinger.

Måned for måned okkuperer NATOs nest største hær større og større del av Syria. President Erdogan har erklært at den tyrkiske hæren skal fortsette østover.

Kortversjonen av dette er enkel: Tyrkia ekspanderer – med stilltiende støtte fra NATO.

Vi oppfordrer deg til å endre kurs: Be president Erdogan og statsråder du møter,  om å trekke okkupasjonsstyrkene ut av Syria. Be NATO-medlemmet Tyrkia  respektere folkeretten slik det også er fastslått i NATO-pakten.

Viss ikke blir NATO stående som en garantist for  okkupasjonspolitikken og for opptrapping av krigen i Syria.

Oslo 13. april 2018

Vennlig hilsen

Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan

Erling Folkvord, leder