Regjeringa må kreve: Gülizer Tastemir tilbake til Norge.

180706Gulizerbilde

Utlendingsnemnda (UNE) vedtok å tvangssende Gülizer Tastemir til Tyrkia. Utlendingsnemndas leder har gjort en grov feil.  Solidaritetskomiteen for Kurdistan mener at det er regjeringas ansvar å rette opp feilen og kreve Gülizer Tastemir utlevert til Norge.

Gülizer Tastemir er kurder og tyrkisk statsborger.  I 2015 søkte hun asyl i Norge og beskyttelse mot tyrkisk forfølgelse. Tyrkisk politi har hatt en sak mot henne siden 2013.

UNE vedtok 4. juli 2018 å tvangssende Gülizer til Tyrkia. For regimet som president Erdogan leder er hun en terrorist. For alle andre er Gülizer en frihetskjemper.

To norske politifolk fulgte henne til Istanbul. På flyplassen utleverte de henne til tyrkiske kolleger. De arresterte Gülizer. Erdogan-lojale medier feiret utleveringen med store oppslag.

Saksdokumentene hos UNE viser at nemndsleder Charlotte Visdal Benneche, som fattet vedtaket, visste at Gülizer i mange år har arbeidet for PKK (Det kurdiske arbeiderpartiet).  I Tyrkia betyr det lang fengselsstraff og risiko for tortur.

Norges offisielle politikk er å ikke returnere  asylsøkere til land der de risikerer forfølgelse eller tortur.

UNEs nemndsleder har dermed gjort en feil.  Solidaritetskomiteen for Kurdistan mener det er regjeringas ansvar å rette opp feilen og krever at Gülizer Tastemir blir utlevert til Norge.

Mer info: https://www.aftenposten.no/verden/i/xRvkw8/Norge-avslo-hennes-asylsoknad-og-sendte-henne-hjem-Der-ble-hun-stemplet-som-terrorist-og-sendt-rett-i-fengsel

og

https://www.nrk.no/urix/advokaten-frykter-gulizar-tasdemir-skal-do-i-fengselet-1.14115099

og

https://framtida.no/2018/07/06/gulizer-tasdemir

Si din mening til:

Utlendingdingsnemnda: postmottak@une.no  Telefon:  21 08 50 00

Utenriksminister  Ine Eriksen Søreide:  post@mfa.no

Justisminister Tor Mikkel Wara: postmottak@jd.dep.no

Send gjerne kopi  til: solidaritetmedkurdistan@gmail.comThe governmment must demand that Gülizer Rastemir be returned to Norway

The Norwegian Immigration Appeals Board decided to extradite Gülizer Tastemir with force to Turkey. The Director of the Immigration Service has made a serious mistake. The Norwegian Solidarity Committee for Kurdistan believes that it is the government’s responsibility to rectify the error and demand that Gülizer Tastemir be returned to Norway.

Gülizer Tastemir is Kurdish and a Turkish citizen. She applied for asylum in Norway and for protection from Turkish persecution in 2015. The Turkish police have had an arrest warrant for her since 2013.

UNE (The Norwegian Immigration Appeals Board) decided, on the fourth of July 2018, to extradite Gülizer with force to Turkey. In the eyes of the regime led by President Erdogan Gülizer is a terrorist. For everyone else, Gülizer is a freedom fighter.

Two Norwegian police officers escorted Gülizer to Istanbul. They handed Gülizer over to Turkish colleagues at the airport, whom arrested her. Regime-loyal media celebrated the extradition with huge headlines.

The case documents belonging to The Norwegian Immigration Appeals Board, show that its chairman, Charlotte Visdal Benneche, who made the decision, knew that Gülizer has been working for the PKK (Kurdistan’s Workers’ Party) for many years. In Turkey, membership in PKK means long imprisonment and the risk of torture.

Norway’s official policy is to not return asylum seekers back to countries where they risk persecution or torture.

The leader of The Norwegian Immigration Appeals Board has thus made a mistake. The Solidarity Committee for Kurdistan believes that it is the government’s responsibility to correct the error and demands that Gülizer Tastemir must be returned back to Norway.

Make your voice heard, contact:

Foreign Affairs Commission: postmottak@une.no Phone: 21 08 50 00

Foreign Minister Ine Eriksen Søreide: post@mfa.no

Minister of Justice Tor Mikkel Wara: postmottak@jd.dep.no

Please send a copy to: solidaritetmedkurdistan@gmail.com