Støtt Gülizer Tastemir

Gulizer-2Solkurd har starta ei kampanje til støtte for Gülizer Tastemir som ble nekta asyl i Norge og tvangsutsendt til Tyrkia, der hun umiddelbart ble arrestert og fengsla.

Se: https://solidaritetmedkurdistan.no/stott-gulizer-tastemir/

og

Løpeseddel og plakat om Gülizer Tastemir