Hişyar Ȫzsoy – Erdogan vil ikke kunne klare å kneble det kurdiske folket.

På webinaret som SolKurd organiserte lørdag 5.juni, i forbindelse med sitt landstyremøte, var hovedbudskapet til HDPs internasjonale medleder Hişyar Ȫzsoy at den tyrkiske regjeringens aggressive kampanje mot HDP ikke ville klare å kneble det kurdiske folket og deres kamp for demokrati, fred og likeverdige rettigheter også for kurdere.

-HDP er mere enn bygningene og en formell politisk størrelse. De har stengt 6 tidligere partier siden 1993, men vi representerer en politisk historie og en kraftfull sosiologisk og mangefasettert bevegelse for krav om anerkjennelse og rettferdighet. Den kan ikke stanses med rettslige forbud, selv om regjeringen nå skulle få gjennom et forbud av partiet vårt, var hans budskap. Han pekte på at om de fengslet hundretusener, i tillegg til de 4-5000 som nå satt bak lås og slå, så ville de bli erstattet av nye som ville føre kampen for en genuin demokratisk transformasjon av samfunnet videre.

Ȫzsoy understreket at den forsterka kampanjen mot HDP som nå kom, måtte sees med bakgrunn i de voksende problemene som Erdogans regjering nå stred med. Ikke minst med press mot økonomien, forsterket av pandemien og alle ekspansjonskrigene Tyrkia var involvert i. Og at de politiske alliansene han hadde bygd opp for å sikre grunnlovsendringene som gjorde at han kunne samle all makt i presidentembetet i 2017, nå begynte å sprekke. Tapene i lokalvalgene i 2019 var skremmeskudd mot hans enevelde. Å angripe HDP ble nå også drevet fram for å holde på restene av sin  allianse.

Ȫzsoy oppfordret derfor det internasjonale demokratiske samfunnet til å forsterke sin årvåkenhet og internasjonale solidaritet, til å være med å stå i mot de angrepene som fortsatt ville komme.

Hişyar Ȫzsoy

Denne utfordringen ble understreket bare 2 dager etter at dette webinaret ble holdt, ved at forbudssaken mot HDP og domsavsigelser mot politisk virksomhet for rundt 500 av deres tillitsvalgte på nytt ble fremmet for den tyrkiske Konstitusjonsdomstolen.

Se lenken her:

https://anfenglish.com/news/new-indictment-to-ban-the-hdp-submitted-to-constitutional-court-52613