Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for organisasjonens daglige ledelse. Disse ble valgt på sist landsmøte:

Leder:
Erling Folkvord
E- post:erfolk@online.no / Telefon: 41510303

Sekretær: Arnljot Ask

Styremedlem: Seher Aydar

Styremedlem: Bente Knagenhjelm

Styremedlem: Marie Sørhaug

Styremedlem: Truls Strand Offerdal

Styremedlem: Beth Hartmann

Kasserer: Jette Vestergren