Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for organisasjonens daglige ledelse. Disse ble valgt på sist landsmøte:

Medleder:
Stina Bergsten
E-post: stinabergsten@hotmail.com

Medleder:
Truls Strand Offerdal
E-post: truls.strand@gmail.com

Sekretær: Beth Hartmann

Kasserer: Jette Vestergren

Styremedlem: Arnljot Ask

Styremedlem: Jila Hassanpour

Styremedlem: Turid Kjernli

Styremedlem: Chiara Victoria Cavallari

Styremedlem: Jan Bojer Vindheim