Bli medlem!

Solidaritet med Kurdistan er en medlemsorganisasjon som jobber med og for et aktivt solidaritetsarbeid med det kurdiske folket. Alle som støtter vårt formål, slik det er beskrevet i plattformen, og betaler kontingent, kan bli medlemmer.
Vil du bli medlem? Fyll ut skjemaet under!

Kontingentsatsene er som følger:
250 kr pr år for ordinært medlemskap
100 kr pr år for elev/student, trygdede og arbeidsløse.

Kontingent betales inn til kontonummer 9001 22 80229, merk med navn i Meldings- feltet. Kontoen er registrert i Sparebank1.