Foredrag

På denne siden finner du foredrag om Kurdistan. Vi stiller opp for å holde foredrag hvor som helst i Norge. Hvis du bare skal lese foredragene er det lettest å åpne PDF-filene. Hvis du åpner Powerpointfilene, trykker du på «disposisjon» (opp i høyre hjørne) for å se teksten som hører til bildene.

Tittel Hvem er kurderne

Trykk på en av lenkene under for del en av tre foredrag om Kurdistan. Tekstene er utarbeidet av Stina Bergsten og Erling Folkvord

Hvem er kurderne 2018 EF (PDF)
Hvem er kurderne 2018 (Powerpoint)

Sør-Kurdistanintrobildeforedrag2

Trykk på en av lenkene under for del to av tre foredrag om Kurdistan. Tekstene er utarbeidet av Stina Bergsten og Erling Folkvord

Sør-Kurdistan 2018 EF (PDF)
Sør-Kurdistan 2018 (Powerpoint)

RojavabildeRojava – Den kurdiske delen av Syria.
Kan kurdernes nye folkestyre bli en modell for folkene i Midtøsten?
Del 3 i Solidaritet med Kurdistans foredragsserie.
Rojava 2018 EF 
(PDF)
Rojava 2018 EF 
(Powerpoint)

 

 

 

 

Et blikk på Nord Syrias økonomi.
xanesore

Foredrag på Globaliseringskonferansen 2018.