Foredrag

På denne siden finner du foredrag om Kurdistan. Vi stiller opp for å holde foredrag hvor som helst i Norge. Hvis du bare skal lese foredragene er det lettest å åpne PDF-filene. Hvis du åpner Powerpointfilene, trykker du på «disposisjon» (opp i høyre hjørne) for å se teksten som hører til bildene. Lengre ned på denne sida vil du finne foredrag som er av andre aktører-

Tittel Hvem er kurderne

Trykk på en av lenkene under for del en av tre foredrag om Kurdistan. Tekstene er utarbeidet av Stina Bergsten og Erling Folkvord

Hvem er kurderne 2018 EF (PDF)
Hvem er kurderne 2018 (Powerpoint)

Sør-Kurdistanintrobildeforedrag2

Trykk på en av lenkene under for del to av tre foredrag om Kurdistan. Tekstene er utarbeidet av Stina Bergsten og Erling Folkvord

Sør-Kurdistan 2018 EF (PDF)
Sør-Kurdistan 2018 (Powerpoint)

RojavabildeRojava – Den kurdiske delen av Syria.
Kan kurdernes nye folkestyre bli en modell for folkene i Midtøsten?
Del 3 i Solidaritet med Kurdistans foredragsserie.
Rojava 2018 EF 
(PDF)
Rojava 2018 EF 
(Powerpoint)

 

 

 

 

Et blikk på Nord Syrias økonomi.
xanesore

Foredrag på Globaliseringskonferansen 2018.

Hva er skjebnen til yesidiene? Thomas Schmidinger er en tysk ekspert på yesidiene og holder her et foredrag på engelsk høsten 2020 om situasjonen for yesidiene. Etter hans foredrag er det en spørsmålsrunde. Klikk her

Pinar Tank fra Fredsforskingsinstituttet holdt et foredrag i oktober 2020 der hun gir en overblikk over situasjonen for kurderne i Rojava. Klikk her.