Bøker og hefter

KurdistanstigerframBojerRojavaEFforsida

190223bildeheftesjølstyre

Self-Administration of North and East Syria 
Dette heftet er utgitt i februar 2019. Det gjennomgår utviklinga av sjølstyret fra 2012 og fram til høsten 2018. Det gir et godt innblikk i de formelle strukturene som er oppretta for å utvikle sjølstyret i Nord og Øst Syria.

Denne PDF-en er «grunnloven» for Nord og Øst Syria som kalles en sosial kontrakt.
181001Social Contract