Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal lede og samordne organisasjonens arbeid. Landsstyret møtes minst 2 ganger i året. I tillegg til landsstyrerepresentantene sitter også Arbeidsutvalget i Landsstyret.

Tromsø: Serias Nadimi   vara: Rune Persson

Bodø: Svein Olsen

Stjørdal: Sverre Sævareid

Trondheim: Eivind Rindal  vara: Aso Amediyan

Lillehammer: Turid Thomassen

Elverum: Bjørn Venstad

Vestfold: Lasse Riise   vara: Nedir Nomat

Oslo: Erling Folkvord, Johan Petter Andresen, Bente C. Knagenhjelm og Marie
Sørhaug
Romerike: Karim Allahweysi

Revisor: Jo Ryste