Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal lede og samordne organisasjonens arbeid. Landsstyret møtes minst 2 ganger i året. I tillegg til landsstyrerepresentantene sitter også Arbeidsutvalget i Landsstyret.

 

Tromsø: Serias Nadimi   vara: Rebekka Holmgaard

Bodø: Svein Olsen

Stjørdal: Sverre Sævareid

Trondheim: Jan Bojer Vindheim   vara: Ashna Sablaghi

Lillehammer: Oda Beer-Mølslett

Elverum: Sindre Teppen Søberg    vara: Bjørn Venstad

Vestfold: Lasse Riise   vara: Nedir Nomat

Fredrikstad: Shina M Qaradaghi   vara: Ingerid Martinsen Fareed

Oslo: Seher Aydar, Turid Kjernli, Erling Folkvord, Johan Petter Andresen