Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal lede og samordne organisasjonens arbeid. Landsstyret møtes minst 2 ganger i året. I tillegg til landsstyrerepresentantene sitter også Arbeidsutvalget i Landsstyret.

 

Bodø: Svein Olsen

Stjørdal: Sverre Sævareid

Trondheim: Jan Bojer Vindheim   vara: Ashna Sablag

Lillehammer: Turid Thomassen

Notodden: Kari Anne Torsteinson   vara: Arash Erfani

Sandefjord: Lasse Riise

Fredrikstad: Shina M Qatadaghi   vara: Ken Jackson

Drammen: Tobias Fausko

Stavanger: Margaret Sanner

Elverum: Bjørn Venstad   vara: Kiste Kjernlie

Oslo: Naci Akkøk, Kristoffer Ursin, Chro Borhan, Sina Bergsten