Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal lede og samordne organisasjonens arbeid. Landsstyret møtes minst 2 ganger i året. I tillegg til landsstyre- representantene sitter også Arbeidsutvalget i Landsstyret.

 

Bodø: Svein Olsen

Stjørdal: Sverre Sævareid

Trondheim: Jan Bojer Vindheim

Lillehammer: Turid Thomassen

Notodden: Svein Arvid Tørre

Sandefjord: Lasse Riise

Stavanger: Nuji Ayas

Oslo: Mari Fjordheim Fjermedal, Chro Borhan og Naci Akkøk