Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal lede og samordne organisasjonens arbeid. Landsstyret møtes minst 2 ganger i året. I tillegg til landsstyrerepresentantene sitter også Arbeidsutvalget i Landsstyret.

 

Tromsø: Serias Nadimi   vara: Rebekka Holmgaard

Bodø: Svein Olsen

Stjørdal: Sverre Sævareid

Trondheim: Jan Bojer Vindheim   vara: Ashna Sablaghi

Notodden: Kari Torsteinson   vara: Arash Erfani

Vestfold: Lasse Riise   vara: Nedir Nomat

Fredrikstad: Ken Jackson   vara: Shina M Qaradaghi

Elverum: Bjørn Venstad   vara: Kiste Kjernlie

Oslo: Per A Pedersen, Sara Berzi, Stina Bergsten, Johan Petter Andresen