Politisk plattform

Politisk plattform for Solidaritet med Kurdistan

Vedtatt på stiftelsesmøtet 10.november 2014

Solidaritet for Kurdistan er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som har som hovedmål å være en aktiv pådriver for kurdernes menneskerettigheter og for det kurdiske folkets demokratiske, sosiale og nasjonale rettigheter.

Dette vil vi arbeide for ved blant annet å:

  • øke forståelsen i Norge for kurdernes situasjon og deres kamp for sine rettigheter, også ved å formidle kurdisk kultur.
  • påvirke norske myndigheter til å støtte kurderne mot diskriminering og direkte forfølgelser som myndighetene i de statene hvor kurderne bor utøver. Det gjelder også mot trakassering i land hvor de bor i eksil.
  • samarbeide med kurdiske organisasjoner/foreninger i Norge, Europa og i Kurdistan.
  • bidra til at folk fra Norge besøker Kurdistan og sjøl skaffer seg informasjon om situasjonen der.

For å gå tilbake til «Om oss» klikk her, eller les våre vedtekter her.