Debatt om Tyrkia som feriemål

Den  15, januar 2019 hadde Erling Folkvord et innlegg i Dagbladet
Der anbefaler han de som vil ha en velfortjent sydentur om å velge et annet sted enn Tyrkia.
ef

Han ble imøtegått av Hatice Lük den 20. januar 2019. Hun skrev:

Ja, jeg reiser

Hatice Lük, leder, Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge

Hvor man reiser på ferie er et valg som den enkelte må ta. Det får derfor være opp til den enkelte om de ønsker å oppleve den verdenskjente tyrkiske kulturen og gjestfriheten, Tyrkias berømte kjøkken og solfylte strender.

Rødt-politiker Erling Folkvord fra Solidaritet med Kurdistan maner til reiseboikott av Tyrkia i sitt debattinnlegg fra 15. januar i Dagbladet. Folkvord kommer nok en gang med veldig sterke påstander mot Tyrkia, der landet blant annet urettmessig beskyldes for å drive med erobringskrig i Irak og Syria, trolig med tanke på landets bekjempelse av IS og andre terrororganisasjoner i grenseområdene, men uten at sistnevnte nevnes med et ord.

Hatice Lük
Hatice Lük

Folkvord tegner et ensidig, dystert bilde av Tyrkia uten rom for nyanser; et bilde som verken undertegnede eller andre Tyrkia-kjennere kan kjenne seg igjen i.

Folkvord og organisasjonen han representerer har selvsagt rett til å dele sin subjektive oppfattelse om Tyrkia, men det er ikke rimelig at han, og det på et sviktende grunnlag, skal fortelle hvor jeg eller andre nordmenn skal reise.

Vi reiser som aldri før; for å besøke personer vi elsker, søke nye opplevelser eller bare for å slappe av. Noen reiser i jobbsammenheng, andre i utdanningsøyemed.

At man reiser til et land, uansett om det er Tyrkia, USA, Danmark eller hvilket som helst land, betyr selvsagt ikke at man nødvendigvis er enig i alt som politikerne i landet foretar seg; å antyde noe annet blir feil. Skal man begynne å lete etter et reisemål hvor man er hundre prosent enig i all politikken, kan man vanskelig sette foten utenfor Norges grenser.

Et annet moment ved dette, er hva det faktisk tjener til. Amnesty International, som retter kritikk mot en rekke land, inkludert Norge, oppfordrer for eksempel aldri til boikott. Det er kanskje en tankevekker.

Man bør spørre seg selv hvor rimelig det er å ramme servitørene, stuepikene og andre vanlige folk som jobber innenfor turismenæringen, på grunn av ulikt politisk syn.

Det er også et tankekors at en organisasjon som prøver å gi inntrykk av å støtte kurdernes interesser, ønsker å ramme tusener av kurdere som lever av nettopp turisme i for eksempel Antalya-regionen.

Undertegnede har, i likhet med mange nordmenn, reist til Tyrkia i mange år, og akter å gjøre det også i framtida uavhengig av hvem det tyrkiske folket velger som sine representanter.

 

Hun fikk tilsvar fra Erling Folkvord den 25. januar 2019:

President Erdoğans handlinger, ikke synspunktene hans

Tyrkias turistinntekter gir penger til et statsapparatet som begår grusomme handlinger, som massakren i Cizre i 2016, der 177 mennesker ble brent levende.

Aller først: Takk til Latice Lük, leder i Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge, for innlegget 20. januar. Solidaritet med Kurdistan er glad for at det blir debatt om hvorvidt en i 2019 bør ta ferien i Tyrkia.

Lük feilinformerer når hun skriver at SolKurd oppfordrer til «en reiseboikott av Tyrkia.» Vi sender jo selv observatører til rettssaker mot politikere i Tyrkia og organiserer solidaritetsreiser til den kurdiske delen av landet.

Dette er SolKurds oppfordring: «Unn deg gjerne en middelhavsferie. Men i år bør du ikke velge Erdoğans Tyrkia, der menneskerettigheter trampes på hver eneste dag.»

Vår oppfordring skyldes ikke Erdoğans synspunkter. Selv om vi syntes det var drøyt da vi i 2016 leste hans begrunnelse for å endre grunnloven og samle all makt i presidentens hender: «Det er allerede noen eksempel i verden i dag, og også noen fra fortida. Du ser det når du ser på Hitler-Tyskland.» (Independent 1. januar 2016.)

SolKurds ferieoppfordring tar utgangspunkt i den tyrkiske statens handlinger. Massakren i Cizre er bare ett eksempel. Den fant sted noen uker etter at Erdoğan kom med uttalelsen jeg siterte. Erdogans politi og soldater brente mennesker levende i mars 2016. 177 døde ble henta ut fra tre kjellere hvor de hadde søkt tilflukt. Parlamentsmedlem Faysal Sarıyıldız beskrev bestialske detaljer i sin vitneforklaring for FNs menneskerettighetskommisjon 23. september 2016.

Under en konferanse i EU-parlamentet hørte jeg selv en desperat mobiltelefonappell fra den kurdiske politikeren Mehmet Tunç, Han ble brent i hjel noen dager etterpå.

Tyrkias turistinntekter gir penger til det statsapparatet som begår slike handlinger.

Så noen ord om Tyrkias krigføring i nabolanda Irak og Syria. Tyrkia okkuperer det nordvestlige hjørnet av Syria. Fra Afrin og helt fram til Eufrat. Ulike jihadistgrupper er leiesoldater og en del av okkupasjonsstyrkene. Mange av dem var IS-krigere før de skifta uniform. Sammen med regulære tyrkiske styrker fører de krig mot befolkninga i Syria og for president Erdoğan.

 

 

Statsminister Erna Solberg kan legge press på Tyrkia

Vedtatt på landsmøte i Solidaritet med Kurdistan 9. februar 2019.

Sju uker før lokalvalgene  i Tyrkia utvikler den politiske situasjonen seg fra vondt til verre.  President Erdogan intensiverer forfølgelsen av HDP (Folkenes demokratiske parti), som er det tredje største partiet i parlamentet.  Torsdag 7. februar raidet politiet partikontorer og arresterte lokalpolitikere i Mardin-provinsen.

HDP svarer på dette med ikke-voldelige aksjoner. Parlamentsmedlem Leyla Güven startet 7. november 2018 en sultestreik. Over 200 politiske fanger har sluttet seg til sultestreiken.  Deres krav er at staten skal avslutte den totale isolasjonen av den livstidsdømte kurderlederen Abdullah Öcalan, slik at han skal få møte sine advokater og sin familie jevnlig, i tråd med internasjonal rett og tyrkisk lov. Öcalan har vært fengslet på øya Imrali siden 1999. Han har ikke fått møte sine advokater siden 27. november 2011. Avslagene ble lenge begrunnet med at det var for dårlig vær eller at båten var i ustand.

Dette skjer fire år etter at president Erdogan stoppet fredssamtalene mellom den tyrkiske regjeringen og parlamentarikere fra HDP. Fra fengslet hadde Abdullah Öcalan fram til da hatt en nøkkelrolle i den lovende fredsprosessen. President Erdogans svar var total isolasjon av Öcalan fra 5. april 2015.  Presidentens handlinger siden da viser at han ønsker å knuse både den kurdiske bevegelsen og den brede demokratiske opposisjonen i Tyrkia.

Det offisielle Norge har hittil støttet president Erdogan. Noen ganger  stilltiende og noen ganger aktivt. Dette gjelder både undertrykkinga i Tyrkia og krigføringa i nabolandene Irak og Syria.

Norge har en påvirkningsmulighet. For president Erdogan er Norge en liten, men politisk viktig alliert. Den norske regjeringa kan kreve at Tyrkia trekker okkupasjonsstyrkene ut av Syria og stanser flyangrepene lengst nord i Irak. Regjeringa kan reise forslag om dette i NATOs organer. Den kan også fremme forslag i FN. På samme måte kan regjeringen støtte kravet om avslutning av isolasjonen av Öcalan .  Det siste er nødvendig for å gjenåpne fredssamtalene som president Erdogan stoppet for fire år siden.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan oppfordrer statsminister Erna Solberg til å bruke disse mulighetene. Så lenge hun ikke gjør det, har den norske regjeringen et tungt medansvar både for president Erdogans overgrep i Tyrkia og hans krigøring i Irak og Syria.

 

 

Solidaritet med den kurdiske bevegelsen i Iran!

Vedtatt på landsmøte i Solidaritet med Kurdistan 9. februar 2019.

(Les uttalelsen på sorani her)

De økonomiske, politiske og sosiale krisene i Iran har fordypet seg i de siste årene.

Arbeidsledighet, dyre varer og inflasjon, korrupsjon og et korrupt statsapparat på den ene siden og politisk diktatur på den andre, er  den iranske islamske republikkens kjennetegn.

Det islamske regimet har i 40 år ført en bevisst tyrannisk politikk mot kurderne og andre nasjonale minoriteter i Iran.

Den kurdiske delen av Iran er blitt til et militært område. Regimet bruker hvert år flere hundre millioner kroner på etterretningstjenesten og de militære styrkene for å kontrollere alle slags aktiviteter i den kurdiske landsdelen.

På grunn av stor arbeidsledighet, har flere titusener kurdere blitt det som på kurdisk kalles «kolbar» (grensearbeider). Folk, som ofte er velutdannede, bærer tunge varer på ryggen over fjellene og til markedet i den kurdiske delen av Irak. De militære styrkene i Iran skyter jevnlig mot disse kolbarene. Bare i løpet av 10 måneder har soldatene drept 75 og alvorlig skadet 140 kolbarer uten at familiene deres får noen som helst erstatning.

Regimet i Iran forfølger og kontrollerer ulike aktivister: Arbeideraktivister, miljøaktivister og andre som på en eller annen måte er aktive i sosiale og kulturelle bevegelser.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan viser vår solidaritet med den kurdiske bevegelsen i Iran ved å støtte kampen for
–       Ytringsfrihet
–       Politisk frihet
–       Organisasjonsfrihet
Landsmøtet fordømmer det islamske regimet i Iran på grunn av:
–       Skyting mot kolbarene
–       Arrestasjon og tortur av aktivister i ulike sosiale, miljø og faglige bevegelser.
Vi krever løslatelse av alle politiske fanger.
Folk har rett til å bestemme over sin egen skjebne.

cropped-solkurd-bilde1.png

 

Bli med på marsj for fred

Bor du i Oslo-området?

Kurdistan kulturforening arrangerer langmarsj på lørdag 16.02.19.
Oppmøte i Hausmanns gate 6 kl. 10.
Det tok tid før de fikk  tillatelsen, så de er seint ute. Det er fint om Kurdistan-venner kan bli med på det. En time eller to, eller hele marsjen for de som har mulighet til det.

Her er mer info:  https://www.facebook.com/events/347096566142486/

images
Marsjen handler om Abdullah Öcalans rolle i arbeidet for å få til nye fredssamtaler i Tyrkia. Uten at han  deltar blir det neppe en ny fredsprosess. De forrige fredssamtalene startet høsten 2012. Representanter for den tyrkiske staten, som forstod Öcalans betydning i samfunnet, inviterte han til å delta i en fredsprosess. Etter hvert reiste parlamentarikere fra Folkenes demokratiske parti (HDP) i skytteltrafikk mellom fengselsøya Imrali, Ankara og hovedkvarteret til Kurdistans arbeiderparti (PKK) i fjellene i Sør-Kurdistan. Samtalene resulterte i at medlemmer av regjeringen og HDP-parlamentarikere i februar 2015 holdten felles pressekonferanse og kunngjorde enighet om veien videre.

President Erdogan ble rasende og stoppet samtalene. Fra 5. april 2015 ble Abdullah Öcalan igjen totalt isolert på fengselsøya Imrali.

Åpent brev fra Leyla Guven

Dear Women,

Despite our geographies being split by thousands of miles, I’m glad that you have heard my voice. Even when we are from very different corners of the world, as women, we have always recognised each other. As Hypatia says, “none of us look like one-another, but the things that unite us are greater than the things that separate us”. We are all sisters. The thing that unites us the most is our freedom struggle, our resistance against all kinds of fascism, dictatorship and the patriarchal mentality.

Women who resist and struggle, always become symbols – Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, the Mirabal sisters, Sakine Cansiz, Leyla Qasim and many other women become symbols through their struggle. As women, we constitute half of the world’s population. Yet, we are all oppressed. When we start fighting for our rights, we are labelled as terrorists.

All the women of the world need to be saying enough to fascism, enough to dictatorship!

The killing of women through domestic violence, female circumcisions, child marriages, women tried with the death sentence in prisons of Iran – Zeynab Jalalian is one of them – the Kurdish women who had their mother tongue banned, the Arab women who have fled war, all point to femicide. As women, who are prepared to die, we can stop this femicide through the connection of our struggles. For as long as we are determined in our struggle.images

Dear Sisters,

I am a Kurdish woman. My consciousness of the injustice against women developed thanks to Mr A. Öcalan. It is through the importance of the struggle Mr Öcalan placed on women’s freedom and comradeship, that millions of women have developed strong willpower. The women experienced an awakening. And I am one of these women. I learnt to be at peace with my gender, to fight against the patriarchal mind-set, and I learnt to be a feminist. By learning from Mr Öcalan that a society will only become free when the women are free, I conducted a struggle for women’s freedom for many years and I will continue to do so. 

Mr Öcalan, whom I owe my own awakening to, has been locked in a room in isolation for the last 20 years. To call for a removal of the isolation of Mr Öcalan, who millions of Kurds see as representing their political will, I started a hunger strike. Mr Öcalan is an important actor in the efforts for creating peace in the Middle East and the world. As a prisoner, against both national and international law, he is denied all his rights and freedoms.

To ask for these rights to be recognised, we as Kurdish politicians of the Peoples’ Democratic Party (HDP) and the Democratic Society Council (DTK), called for an end of the isolation. We said such an isolation is a human rights crime. However, to silence us, theAKP (Justice and Development Party) and MHP (Nationalist Movement Party) locked many of us up in prison. They specifically targeted women. More than half the MPs imprisoned are women. The same is the case for the mayors of cities, who were put in prisons. The mentality that does not accept the quota of women in politics, implemented a policy of 60-70% quota of women in prison.

I was in prison for about one year until I was released at the end of January on Day 79 of my hunger strike as a result of international solidarity and support. A prisoner has nothing but their own body. That is why I started this hunger strike and despite the state’s attempts to break my action, I will continue until my demand – the end of the isolation imposed on Mr Öcalan – is being met. To this end, I have written letters to European institutions that can hold Turkey accountable for its neglect of human rights and violation of international law.

Now, along with me, in the prisons around the country, hundreds of friends, political prisoners, have started an indefinite-irreversible hunger strike. In different parts of the world, such as in front of the European Council in Strasbourg, hunger strikes are ongoing. Our health is increasingly deteriorating in the face of this global silence.

Hannah Arendt once wrote something along the following lines: “Freedom means action. Because freedom can only be attained through action. Action drives the movement that resonates amongst the people”.

The demands of my action are legitimate and rightful. If our demands are not met, hundreds of people can lose their lives. If this happens in the twenty-first century, it will not only be the shame of Turkey but a shame for all of humanity. For the world not to be faced with such a shame, the women of the world need to do whatever they can. And without losing any more time. We will continue to resist. Resistance will help us win. Our belief in this is infinite. In this respect – I call you all to resist.

Long live the solidarity of the peoples and of women.

Leyla Güven