Appell av Erling Folkvord ved demonstrasjon utafor Utenriksdepartementet.

12. mai ble det holdt en demonstrasjon utafor Utenriksdepartementet.

Erling Folkvord holdt appell:

Kjære kurdiske venner. Kjære venner av det kurdiske folket.

Vi står fram for Utanriksdepartementet i ein stat som er med i Tryggingsrådet i FN. Defor har utanriksminister Ine Eriksen Søreide plikt til å gripe inn når ein stat bryt folkeretten.

Den plikta blir enda sterkare når det handlar om ein alliert NATO-stat.

Tyrkia fortsett no enda ein invasjon i Irak.  Samtidig brenner Tyrkias jihadist-leigesoldatar ned åkrar og øydelegg vassleidningar i jordbruks-området mellom Kobanê og Eufrat i Nord-Syria.

Tyrkia fører krig for å flytte statsgrenser.  For å skape Stor-Tyrkia. Karta i Den nasjonale pakta frå 1920 er målet. Ei stormakt der Erdogan blir ein ny Sultan. Ikkje ein osmansk sultan av gammalt merke. Han vil bli verdas første islamistiske Sultan.

Utanriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje krev at Tryggingsrådet i FN skal behandle Tyrkias folkerettsstridige krig i Irak og Syria, er du og Norge medansvarleg.

*

USAs presdent har utlyst millionbelønning til den som kan drepe dei fremste leiarane i PKK. Eg har møtt fleire av dei.  President Biden vil at leigemordarar skal likvidere leiarane i den tverrkulturelle frigjeringsrørsla som gir håp for alle folka i Midtausten.

Utanriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje tar avstand frå den amerikanske presidentens  menneskejakt, er du og Norge medansvarleg! 

*

Alle veit at folkeleiaren Abdullah Öcalan er den personen som kan åpne ein forsoningsprosess mellom den kurdiske befolkninga og den tyrkiske staten. Akkurat slik han prøvde i forhandlingane som president Erdogan stoppa i februar 2015. Öcalan er Tyrkias Nelson Mandela.

Utenriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje støttar kravet om å sette fri Abdullah Öcalan, sviktar du alle som kjempar for demokrati og menneskerettar i Tyrkia.

Kjære venner, vi skal vere stolte over at denne markeringa er ein del av ei bevegelse som fra i dag,  og over heile Europa, aksjonerer mot tyrkisk krig og statsterror.

Kampen skal fortsette!

Erling Folkvord, landsstyremedlem i Solidaritet med Kurdistan  (SolKurd).

Folkenes demokratiske parti (HDP) drar i gang underskriftskampanje for kurdisk

I følge Washington Kurdish Instutute lanserer HDP en underskriftskampanje med kravet om at kurdisk skal anerkjennes som Tyrkias språk nummer to. I dag er kun tyrkisk anerkjent som offisielt språk i Tyrkia.

Det kurdiske språket kurmanji snakkes til daglig av de fleste av Tyrkias 20 millioner kurdere.

Kart over utbredelsen av kurdisk. Foto: Wikipedia

Europa invaderes i august

En delegasjon fra Latin Amerika skal reise med båt fra Mexico 500 år etter at Europa invaderte Latin Amerika. De satser på å ankomme Spania i august og møte opp der med de kreftene som vil slåss mot dagens orden. Den sentrale kraften i delegasjonen er EZLN, også kalt zapatistene. Erklæringen der flere organisasjoner i Norge også har undertegna, kan leses her.

Kurdiske organisasjoner i Europa støtter arrangementet.

Podcast: Erdogans angrep på opposisjonen og webinar 5. juni

Norge sosiale forum har produsert en podcast med tittelen over. De skriver:

Ny podcast episode! Den handler om Erdogans angrep på opposisjonen i Tyrkia. De siste årene har flere tusen politikere, journalister, samfunnsdebattanter og aktivister blitt arrestert i Tyrkia. Det har spesielt gått utover Folkenes demokratiske parti (HDP). Ved utgangen av april startet en rettsak som truer partiets eksistens. I episoden forsøker vi å finne ut av hvorfor dette søksmålet har kommet nå og hva som blir konsekvensene dersom Erdogan får viljen sin og HDP legges ned.
.Episoden kan høres der du hører podcast!
Her er linken til podcasten

.

Hør Hisyar Özsoy den 5. juni . Da arrangerer SolKurd et webinar om den tyrkiske statens forsøk på å knuse Folkenes demokratiske parti.

Hisyar Özsoy

Hisyar er en av politikerne som nå blir rettslig forfulgt av den tyrkiske staten. Han vil fortelle både om forfølgelsen og om hvordan de kjemper mot. Mer informasjon kommer.

Sheikh Maqsoud – en bydel i Aleppo

I den kurdisk-dominerte bydelen Sheikh Maqsoud lever det nye demokratiforsøket.

Aleppo er en av verdens eldste byer med en sammenhengende historie. Før krigen var den Syrias største by med fire og en halv millioner innbyggere. Aleppos innbyggere er først og fremst arabere, men i likhet med resten av landet er det mange ulike folkegrupper. Den neststørste gruppa er kurdere og kurdisk er det neststørste språket.

Nord i byen finner vi altså den «kurdiske bydelen», Sheilk Magsoud.

Foto: ANHA

I løpet av krigen ble mesteparten av Aleppo tatt over av opposisjonen til Assad-regimet, mens Sheikh Maqsoud holdt seg nøytral under ledelse av PYD med egne militser tilknytta YPG/YPJ. Nabolaget, som ligger på en strategisk høyde, ble angrepet over 30 ganger av ullke jihadist-militser, men greide å forsvare seg. Da Assad-regimet slo tilbake, med russisk støtte, kom Aleppo igjen under kontroll av regimet i desember 2016. Regimet prøvde seg på Sheikh Maqshoud og det ble en del trefninger, men regimet ga seg.

Foto: ANHA

I januar 2018 invaderte Tyrkia Afrin som ligger nord for Aleppo. Invasjonen tvang hundretusener av kurdere på flukt sørover. Til Sheikh Maqsoud kom flere titusener og antallet beboere mer enn fordobla seg. Men i og med at nabolagene er organiserte, ble de nye integrert og er nå en del av bydelens demokrati. Sheikh Maqsouds ledelse er stolte av det de har fått til og understreker at de er en del av Aleppo og arbeider for å finne løsninger hver dag med byledelsen som altså kontrolleres av Assad-regimet. Her er dere fortelling på engelsk.

Den tryggheten som finnes for minoriteter i bydelen, gjorde at kristne som var drevet på flukt under krigen, flytta hjem.

1. mai i solidaritet med Kurdistan

I Kurdistan og av solidaritetsbevegelsen feires 1. mai.

  • Her er en uttalelse fra utenlandsseksjonen til Irans kommunistparti:

1. mai hilsen i Bodø!

Kjære kamerater! Gratulerer med dagen!

Vi nærmer oss begynnelsen av mai, dagen for internasjonal solidaritet i arbeiderklassen, første mai er viktig for verdens arbeidere i to retninger. Først, på denne dagen, viser arbeidere i Kurdistan og alle land sin klassebevissthet, bevisstgjøring av levekår, bevisstgjøring av veien til å frigjøre urett og utnyttelse av deres kraft i det kapitalistiske systemet. I denne dagen viser arbeidere det sanne siden av det utnyttende og grusomme systemet av kapital.

For det andre, på denne dagen, føler Kurdistans arbeidere i samsvar med verdens-arbeiderklassen sin sanne solidaritet og klassekraft i en internasjonal felles fraksjon. Første ankomst i mai hvert år er en oppfordring til hundrevis av millioner av kvinner og menn i hver nasjonalitet med alle slags raser og hudfarger, for å stoppe alle kapitalismens hjul fra å bevege seg, for å sette opp en global streik. Denne verdenshæren setter hundrevis av millioner av krefter foran det kapitalistiske systemet og dens støttende regjeringer med sin mest presserende plan.

Det siste året og nåværende korona-epidemien har kapitalistiske ordens lidelser presset mer enn noensinne arbeidsklassen verdens over. Privatisering av medisinindustri og produksjon førte til tapt av flere hundre tusener av hjelpeløse mennesker i verdens samfunnet og fattigdom satt livene til hundre millioner mennesker på raden av ødeleggelse.


Første mai markering i 2018 i Rojhalat utenfor den kurdiske byen, Sanandaj (på kurdiske Sine). I Iran er det forbudt å arrangere 1. mai tog, Derfor har kurdiske aktivister markert dagen utenfor byen.

Kurdere i alle de fire delene feirer arbeidernes internasjonale dag. Men andre progressive og sosiale bevegelser ser ut til å bry seg lite om folkets kamp i Kurdistan.

I Iran har fattigdom, sult, arbeidsledighet og sykdom toppet seg. Livsvilkårene har blitt enda vanskeligere. Samtidig har regimet trappet opp sitt press mot miljøaktivistene og andre radikale bevegelser i samfunnet Som følge av korona har flere tusen i Rojhelat (den kurdiske delen av Iran) mistet livet. Manglende helsetjenester øker smittetrykket. Arbeidsledigheten har gjort flere hundre tusen til det som på kurdisk kalles «kolbar» (på norsk: grensearbeidere). Kvinner og menn bærer tunge varer på ryggen over fjellene, fra og til markedet i den kurdiske delen av Irak. De militære styrkene i Iran har de siste årene skutt og drept flere hundre av dem.

Kolbarer er grensearbeidere som frakter varer mellom Iraq og Iran.

I den kurdiske delen av Tyrkia ser vi utbredelsen av protester, hat og offentlig streik i industriarbeidere mot av fortsettelsen av det fascistiske regimets i Tyrkia.  Dette tilsier at den kurdiske bevegelsen ikke ønsker å overgi seg til alle disse lidelsene og den harde undertrykkelsen av regimet i Tyrkia. Det har blitt til en mulighet for både kurdere og andre folkegrupper i Tyrkia til å fortsette sin demokratiske kamp. I Tyrkia har den kurdiske bevegelsen gått i spissen for å samle alle folkegrupper i en felles demokratisk kamp. Når industriarbeidere i den kurdiske delen av Tyrkia reiser sitt krav 1. mai, er de også en del av arbeiderklassens, fagbevegelsens og de sosiale bevegelsenes kamp for demokratisering av Tyrkia. De vil lage en storm. Mot president Erdogan som har framhevet Adolf Hitler som sitt forbilde.

I Sør-Kurdistan, den kurdiske delen av Irak, gir arbeiderne klar beskjed både til regjeringen i Bagdad og lokalmyndighetene i Den kurdiske regionen. De krever utbetaling av lønn til riktig tid, 6 timer arbeidsdag, en demokratisk og rettferdig arbeidsmiljølov og tariffavtaler som sikrer likelønn og likestilling. Lærere, sykepleiere og andre offentlig ansatte har gjennom månedslange streiker sagt ifra at de ikke godtar makthaverens undertrykkelse.  Samtidig står nye bevegelser sammen Tyrkia fortsetter militæroffensiv i sør-Kurdistan, som et resultat av det har flere nye bevegelser blitt til og står sammen for kampen mot det tyrkiske regimet og deres allierte i Sør-Kurdistan.

Flere års krig i Syria har kostet hundre tusener menneskeliv, inkludert det kurdiske folket. Krigen har satt millioners helse og levebrød i fare. Syriske arbeidere startet et opprør mot regimet, for bedre lønn og for demokrati. Men både regionale og internasjonale stormakter ser demokratisering av Syria som en trussel.

Derfor blir selvstyre-administrasjonen i Rojava – den kurdiske delen av Syria – presset på alle kanter. Der har kurdere dannet en tverrkulturell samfunnsordning. Alle folkegruppene deltar med like rettigheter og plikter. Ei kvinne og en mann er likestilte med-ledere i alle styringsorganer.

Første-mai-markering i Suleimania,i Bashur (Den kurdisk-dominerte delen av Irak). Teksten på parolen sier: Nei til barnearbeid.

Tross presset utenfra, har Rojava innført gode ordninger i helse- og skole-sektoren. Kvinnenes nye rolle i styringa av samfunnet gir håp til kvinner i hele Midtøsten. Derfor prøver land som Tyrkia, Iran og andre muslimske ledere å ødelegge det nye tverrkulturelle samfunnet.

Verken slike muslimske ledere eller kapitalismen er slutten på historien. Arbeiderne i Kurdistan understreker i dag sin solidaritet med verdens arbeidere.

La oss stå sammen i kampen for en fredelig, rettferdig og likestilt verden og vise vår solidaritet med den kurdiske frigjøringsbevegelsen og det Palestinske folket.

1, mai feiring i Kurdistan

.

  • Lenge leve arbeidsklassens kamp mot kapitalismen!
  • Lenge leve kvinnefrigjørings kamp og likestillingskamp!
  • Lenge leve kurderens kamp!

Serias Nadimi, Landsstyremedlem i Solidaritet med Kurdistan

Første mai i Suleimania. Parolen sier: Verdens arbeidere stå sammen, det er nødvendig med ny arbeidsmiljølov for kurdiske arbeidere.