Oppstartsmøte for Solidaritet med Kurdistan i Oslo

Mandag 11. mai kl:18.30 vil det bli holdt oppstartsmøte for Solidaritet med Kurdistan Oslo. Møtet vil bli holdt i Hausmansgate 6, 2.etage. Dvs. rett ovenfor Røde Kors byggningen.

Foreløpig dagsorden:
– Valg av interimstyre.
– Planlegging av aktiviteter fram til høsten.
– Planlegging av stiftelsesmøte for Oslo høsten 2015.

Kom gjerne med innspill til saker dere ønsker å ta opp!