Landsmøte og seminar

unnamed.png

Fra landsmøtet i 2019

Landsmøte i 2020 blir arrangert i Oslo 16.februar. Der vil vi både ha en grundigere gjennomgang av året som har gått, og legge planer for arbeidet videre. Alle medlemmer som har betalt  medlemskontingent kan delta med tale og forslagsrett. Delegater fra lokallag får dekket reiseutgifter. Du får innkalling og sakspapirer i januar.

I år planlegger vi også møte/seminar dagen før landsmøte, 15.februar. Sett av datoen allerede i dag.

Program for Solidaritet med Kurdistans seminar lørdag 15. februar 11 – 16.

På Jordal skole, Strømsveien 4. Se på kartet nedenfor. Mer info: https://solidaritetmedkurdistan.no/

11.00 Erling Folkvord, leder i Solidaritet med Kurdistan: Utfordringene for den kurdiske frihetskampen nå. Med utgangspunkt i den tredje tyrkiske invasjonen i Rojava/Nord-Syria og følgene av den i alle deler av Kurdistan.

13.00 Kathrine Jensen, leder av Palestina-komiteen:  Boikott og sanksjoner som virkemiddel i solidaritetsarbeid og i arbeidet for å endre norsk Kurdistan-politikk.

Palestinakomiteen starta solidaritetsarbeid for palestinerne i 1970. Palestinerne hadde få venner i  Norge da. SolKurd ble stifta i 2014. Hva kan vi lære av Palestinakomiteens erfaringer?

 Pause med mulighet til å kjøpe litt mat i kiosk/gatekjøkken som ikke er langt unna.

15.00 Refik Gefür, medlem av Arbeidsutvalget for Kurdistans Nasjonalkongress (KNK): Om enhetsbestrebelsene i den kurdiske bevegelsen og betydninga av dette arbeidet.

SolKurd ønsker deg velkommen lørdag 15. februar!

På Jordal skole, Strømsveien 4 i Oslo. Bruk hovedinngangen som er fra Strømsveien.

Kom gjerne litt før 11 slik at vi kan starte presis. Ring mobil 41 51 03 03 viss ytterdøra er låst.

Vi har kaffe, te, frukt og lignende til de som vil ha.

kart.jpg