LO i Oslo mot Tyrkisk undertrykking av kurderne

Etter den tyrkiske invasjonen av Rojava i geohistorisk Kurdistan høsten 2019 har det blitt rettet mye fokus og oppmerksomhet mot denne delen av Midtøsten. Dette har vært med på å aktualisere problemstillingene i distriktet på nytt.

Vi har sett at Tyrkia både har truet nabolandenes suverenitet og kurdisk befolkning på eget territorium, noe vi mener er helt uholdbart. Også grupper som kjemper for økt folkestyre i regionen har blitt satt under press på en uakseptabel måte.  

Årsmøtet til LO Oslo vil med denne uttalelsen fordømme Tyrkias invasjon av Rojava og forsøket på etniske rensing av kurdere både innenfor og utenfor Tyrkias grenser under Erdogans ledelse.

 LO i Oslos årsmøte 31.8.20:

Stans fengslingene og forfølgelsen av den  politiske opposisjonen i Tyrkia.

Landsstyret i Solidaritet med Kurdistan (SolKurd) oppfordrer regjeringa og Stortinget  til å følge opp initiativet fra Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) som protesterer skarpt mot undertrykkingen av den politiske opposisjonen, som nå tiltar i opptakten til lokalvalgene i Tyrkia 31. mars neste år.

Forfølgelsene rammer først og fremst representanter for partier som ivaretar interessene til den kurdiske befolkningen, som lokalavdelingene til Demokratisk Regionsparti (DBP) og det nasjonale Folkenes Demokratiske Parti (HDP)

Allerede i mars var over 300 personer, inkludert et titalls ledere og forventede listekandidater for HDP og DBP fengslet eller holdt i varetekt, eller på annen måte forhindret i å drive sitt politiske arbeide. Kontorene i byer som Van, Batman og Mardin var raidet og lederne tatt i forvaring.  Nå kommer det daglig meldinger om nye aksjoner mot partikontorer og fengsling av ledere. Samtidig trappes militære maktdemonstrasjoner opp, som i provinsene Siirt og Diyarbakir, hvor Erdogans parti tapte posisjoner ved de nasjonale valgene i juni.

Forfølgelsene i de kurdiske kjerneområdene er ikke nye. De har vedvart helt fra krigshandlingene ble trappet opp etter president Erdogans valgnederlag i 2015. Vi har sett en ny opptrapping etter at unntakstilstanden ble opphevet tidligere i år.

OSSE protesterer overfor tyrkiske myndigheter, fordi undertrykkinga intensiveres i opptakten til en valgkamp, og rettsforfølgelsen av det sentrale lederskapet i HDP også forsterkes. I tillegg til at de opprinnelige partilederne Selahattin Demirtas og Figen Yuksekdag fortsatt holdes fengslet på ubestemt tid, er det tatt ut tiltale og krav om arrest også av nåværende medleder Pervin Buldak.

OSSE ber om at «massearrestasjonene og trakasseringen av den politiske opposisjonen i Tyrkia må ta slutt. Spesielt før lokalvalgene neste år, hvor det er svært viktig at partier og kandidater får komme fram med sine syn, uten press fra regjeringen».

De påtaler også at regjeringen har avsatt valgte ordførere i kommuner hvor DBP vant valget sist, og innsatt erstattere utpekt fra regjeringshold.  Nå har Erdogan også kommet med trusler om at det samme vil skje om de kurdervennlige partiene skulle vinne valgene neste år.

Den sterkt autoritære og udemokratiske opptakten til valgkampen provoserer også andre opposisjonspartier i Tyrkia. Det republikanske Folkepartiet (CHP) reagerer sterkt og frykter at tiltakene vil ramme også dem og andre opposisjonspartier.

Når Erdogan nå søker å bedre forholdet til europeiske land, som følge av økonomiske og sikkerhetspolitiske problemer, mener Landsstyret i SolKurd at Norge også må markere seg mot den faretruende utviklingen som Erdogans egen politikk fører Tyrkia inn i.

Vedtatt i landsstyrets møte 3. november 2018

For kommentarer:

Erling Folkvord, leder av Solidaritet med Kurdistan

Mobil 41 51 03 03

*******

Dette er pressemelding fra OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) 12. oktober 2018.

http://www.OSSEpa.org/news-a-media/press-releases/2923-OSSE-pa-human-rights-leaders-concerned-at-detentions-of-turkish-opposition-members

 

Åpent brev til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg

Åpent brev til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg:

– Be Tyrkia trekke seg ut av Syria
Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan (SolKurd) oppfordrer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til å ta opp Tyrkias folkerettsstridige okkupasjoner i Syria, når han på mandag møter tyrkiske ledere.
Generalsekretær Stoltenberg har tidligere uttrykt forståelse for Tyrkias innmarsj i Afrin. SolKurd oppfordrer NATOs generalsekretær til å endre kurs:
– Be president Erdogan og statsråder du møter, om å trekke okkupasjonsstyrkene ut av Syria. Be NATO-medlemmet Tyrkia respektere folkeretten slik det også er fastslått i

images

Foto: VG

NATO-pakten.
– Viss ikke blir NATO stående som en garantist for okkupasjonspolitikken og for opptrapping av krigen i Syria, sier SolKurds arbeidsutvalg.
For nærmere kommentar:
Ta gjerne kontakt med SolKurds leder Erling Folkvord.
Mobil 41 51 03 03. E-post: erfolk@online.no

Det åpne brevet lyder:

Åpent brev til NATO-sjef Jens Stoltenberg før han mandag møter tyrkiske ledere

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til å ta opp med tyrkiske myndigheter deres folkerettsstridige okkupasjoner i Syria, når han på mandag møter dem i Tyrkia.

Følgende forhold rundt Tyrkias krigføring i Syria er nå godt dokumentert:

  • Tyrkias invasjon i Syria vest for Eufrat i august 2016.
  • Tyrkias invasjon lengst nord i den syriske Idlib-provinsen i oktober 2017.
  • Tyrkias invasjon i Afrin 20. januar 2018.

Tyrkia er fortsatt okkupasjonsmakt i alle disse områdene. Syrias lovlige regjering har protestert og sagt at de tre invasjonene krenker Syrias suverenitet og er i strid med folkeretten.  I områdene Tyrkia okkuperer, får den tyrkiske hæren militær hjelp fra ulike jihadist-grupperinger.

Måned for måned okkuperer NATOs nest største hær større og større del av Syria. President Erdogan har erklært at den tyrkiske hæren skal fortsette østover.

Kortversjonen av dette er enkel: Tyrkia ekspanderer – med stilltiende støtte fra NATO.

Vi oppfordrer deg til å endre kurs: Be president Erdogan og statsråder du møter,  om å trekke okkupasjonsstyrkene ut av Syria. Be NATO-medlemmet Tyrkia  respektere folkeretten slik det også er fastslått i NATO-pakten.

Viss ikke blir NATO stående som en garantist for  okkupasjonspolitikken og for opptrapping av krigen i Syria.

Oslo 13. april 2018

Vennlig hilsen

Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan

Erling Folkvord, leder

Kurdisk festdag

Fredag 26. feiret kurdere i Trøndelag sitt nyttår, som heter Newroz.  I den store hallen på Huseby var kanskje 400 kurdere samlet.  Jeg var en av få nordmenn som deltok og fikk en god mulighet for å observere og reflektere.

Der var flest velkledde menn i 30-40 åra til stede, sammen med endel unge kvinner i vakre kjoler.  Dessuten et 20-tall barn i barneskolealder, som hadde mye moro av å bruke den store golvflata.  De gikk eller helst løp , som tredje stegtype brukte de et «steg-hink», som svarer til fransk farandole og «In dulci jubilo»,  som vi har arvet som «Jeg synger julekvad» – en gang brukt  som langedans på julekvelden på vei heim fra kirka.

Ut på kvelden på Newroz ble det kjededans til sang.  Forsangeren sang uten opphør i mer enn en halv time, rytmisk i 2/4.   Bak sangen kan man ane en rik muntlig, poetisk tradisjon.  Danserne holdt sammen med en lett handfatning.  Dansen gikk mot høyre.  Steget over 1  takt var bare:   kryss venstre foran , sett fram høyre.  Det er klart  at danserne skapte endorfin, en rusliknende  tilstand som oppstår ved langvarig bevegelse, støttet av musikk og samvær.

Se en dansevideo her.

Det enkle stedet kjenner jeg fra Kozaračko kolo, med navn fra Kozara-fjellet i Bosnia, det siste stedet Titos  partisaner holdt i kampen mot tyske Wehrmacht.  På et berømt bilde ser vi partisaner holde sammen som en tett kjede, helt klart for å skape samhold og styrke.

images

I vår kulturkrets kan kurdernes dans bare sammenliknes med olsok i Tórshavn på Færøyene, som Hulda Garborg prøvde å gjenskape på norsk grunn.  Men den muntlige ballade-tradisjonen som fins på  Færøyene mangler vi.  I stedet laget hun folkeviseleik, som i stor grad bygde på færøysteget, men koreograferte og valgte parvis oppstilling i ring.  Folkeviseleik lik sangdans var en suksess da nasjonen Norge skulle dannes etter 1905 og fikk et nytt blaff rundt 1945. Men i dag er den bare som et minne fra en storhetstid for Noregs Ungdomslag.

Ut ifra inntrykket av Newroz konstaterer jeg et kurOLYMPUS DIGITAL CAMERAderne er et stolt folkeslag, som ber om å få   demokratiske rettigheter.  Stolthet gir styrke og samhold, verdier som de tar med seg til sitt nye liv i Norge.   Mange andre folkeslag på flukt har mista stoltheten sin.

Arne Espelund
Bl.a. danseforsker