1. mai hilsen i Bodø!

Kjære kamerater! Gratulerer med dagen!

Vi nærmer oss begynnelsen av mai, dagen for internasjonal solidaritet i arbeiderklassen, første mai er viktig for verdens arbeidere i to retninger. Først, på denne dagen, viser arbeidere i Kurdistan og alle land sin klassebevissthet, bevisstgjøring av levekår, bevisstgjøring av veien til å frigjøre urett og utnyttelse av deres kraft i det kapitalistiske systemet. I denne dagen viser arbeidere det sanne siden av det utnyttende og grusomme systemet av kapital.

For det andre, på denne dagen, føler Kurdistans arbeidere i samsvar med verdens-arbeiderklassen sin sanne solidaritet og klassekraft i en internasjonal felles fraksjon. Første ankomst i mai hvert år er en oppfordring til hundrevis av millioner av kvinner og menn i hver nasjonalitet med alle slags raser og hudfarger, for å stoppe alle kapitalismens hjul fra å bevege seg, for å sette opp en global streik. Denne verdenshæren setter hundrevis av millioner av krefter foran det kapitalistiske systemet og dens støttende regjeringer med sin mest presserende plan.

Det siste året og nåværende korona-epidemien har kapitalistiske ordens lidelser presset mer enn noensinne arbeidsklassen verdens over. Privatisering av medisinindustri og produksjon førte til tapt av flere hundre tusener av hjelpeløse mennesker i verdens samfunnet og fattigdom satt livene til hundre millioner mennesker på raden av ødeleggelse.


Første mai markering i 2018 i Rojhalat utenfor den kurdiske byen, Sanandaj (på kurdiske Sine). I Iran er det forbudt å arrangere 1. mai tog, Derfor har kurdiske aktivister markert dagen utenfor byen.

Kurdere i alle de fire delene feirer arbeidernes internasjonale dag. Men andre progressive og sosiale bevegelser ser ut til å bry seg lite om folkets kamp i Kurdistan.

I Iran har fattigdom, sult, arbeidsledighet og sykdom toppet seg. Livsvilkårene har blitt enda vanskeligere. Samtidig har regimet trappet opp sitt press mot miljøaktivistene og andre radikale bevegelser i samfunnet Som følge av korona har flere tusen i Rojhelat (den kurdiske delen av Iran) mistet livet. Manglende helsetjenester øker smittetrykket. Arbeidsledigheten har gjort flere hundre tusen til det som på kurdisk kalles «kolbar» (på norsk: grensearbeidere). Kvinner og menn bærer tunge varer på ryggen over fjellene, fra og til markedet i den kurdiske delen av Irak. De militære styrkene i Iran har de siste årene skutt og drept flere hundre av dem.

Kolbarer er grensearbeidere som frakter varer mellom Iraq og Iran.

I den kurdiske delen av Tyrkia ser vi utbredelsen av protester, hat og offentlig streik i industriarbeidere mot av fortsettelsen av det fascistiske regimets i Tyrkia.  Dette tilsier at den kurdiske bevegelsen ikke ønsker å overgi seg til alle disse lidelsene og den harde undertrykkelsen av regimet i Tyrkia. Det har blitt til en mulighet for både kurdere og andre folkegrupper i Tyrkia til å fortsette sin demokratiske kamp. I Tyrkia har den kurdiske bevegelsen gått i spissen for å samle alle folkegrupper i en felles demokratisk kamp. Når industriarbeidere i den kurdiske delen av Tyrkia reiser sitt krav 1. mai, er de også en del av arbeiderklassens, fagbevegelsens og de sosiale bevegelsenes kamp for demokratisering av Tyrkia. De vil lage en storm. Mot president Erdogan som har framhevet Adolf Hitler som sitt forbilde.

I Sør-Kurdistan, den kurdiske delen av Irak, gir arbeiderne klar beskjed både til regjeringen i Bagdad og lokalmyndighetene i Den kurdiske regionen. De krever utbetaling av lønn til riktig tid, 6 timer arbeidsdag, en demokratisk og rettferdig arbeidsmiljølov og tariffavtaler som sikrer likelønn og likestilling. Lærere, sykepleiere og andre offentlig ansatte har gjennom månedslange streiker sagt ifra at de ikke godtar makthaverens undertrykkelse.  Samtidig står nye bevegelser sammen Tyrkia fortsetter militæroffensiv i sør-Kurdistan, som et resultat av det har flere nye bevegelser blitt til og står sammen for kampen mot det tyrkiske regimet og deres allierte i Sør-Kurdistan.

Flere års krig i Syria har kostet hundre tusener menneskeliv, inkludert det kurdiske folket. Krigen har satt millioners helse og levebrød i fare. Syriske arbeidere startet et opprør mot regimet, for bedre lønn og for demokrati. Men både regionale og internasjonale stormakter ser demokratisering av Syria som en trussel.

Derfor blir selvstyre-administrasjonen i Rojava – den kurdiske delen av Syria – presset på alle kanter. Der har kurdere dannet en tverrkulturell samfunnsordning. Alle folkegruppene deltar med like rettigheter og plikter. Ei kvinne og en mann er likestilte med-ledere i alle styringsorganer.

Første-mai-markering i Suleimania,i Bashur (Den kurdisk-dominerte delen av Irak). Teksten på parolen sier: Nei til barnearbeid.

Tross presset utenfra, har Rojava innført gode ordninger i helse- og skole-sektoren. Kvinnenes nye rolle i styringa av samfunnet gir håp til kvinner i hele Midtøsten. Derfor prøver land som Tyrkia, Iran og andre muslimske ledere å ødelegge det nye tverrkulturelle samfunnet.

Verken slike muslimske ledere eller kapitalismen er slutten på historien. Arbeiderne i Kurdistan understreker i dag sin solidaritet med verdens arbeidere.

La oss stå sammen i kampen for en fredelig, rettferdig og likestilt verden og vise vår solidaritet med den kurdiske frigjøringsbevegelsen og det Palestinske folket.

1, mai feiring i Kurdistan

.

  • Lenge leve arbeidsklassens kamp mot kapitalismen!
  • Lenge leve kvinnefrigjørings kamp og likestillingskamp!
  • Lenge leve kurderens kamp!

Serias Nadimi, Landsstyremedlem i Solidaritet med Kurdistan

Første mai i Suleimania. Parolen sier: Verdens arbeidere stå sammen, det er nødvendig med ny arbeidsmiljølov for kurdiske arbeidere.


Hva skjer blant Kurderne i Iran?

Solidaritet med Kurdistan arrangerer seminar 9. november for å belyse situasjon i den iranske delen Kurdistan.

Det blir fire spennende foredrag:
* Kamran Matin: The Kurds of Iran, Background and Present Situation

* Nahid Vafay: Kurdiske kvinnens rolle under revolusjonen og årene før.

* Negin Sheyholislami: Kurdiske kvinners kamp under nærværende regimet

* Amir Salimi: En religiøs minoritet blant kurderne: Situasjonen for Yaresanier

Etter en pause med servering av kurdisk mat, blir det en presentasjon av de viktigste kurdiske partiene i Iran, og en debatt mellom dem og salen

Seminaret er gratis, åpent for alle og begynner kl 1200
Sted: Universitet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet
Eilert Sundts hus
Moltke Moes vei 31, Oslo

Solidaritetsturer til Bakur i 2019

Solidaritet med Kurdistan vil arrangere to solidaritetsturer til Bakur i 1.halvår av 2019.

Den første vil bli i forbindelse med Newroz, hvor vi legger opp til å feire dagen i den kurdiske hovedstaden Amed (Diyarbakir) torsdag 21.mars. Avreise fra Oslo vil sannsynligvis være 19.mars. Omvisning i byen, og orientering fra vårt vertskap på onsdagen, mens den store Newroz-feieringen vil være fra morgenen til langt ut på dagen torsdag 21.mars. Fredag 22. til søndag 24. vil vi dra ut på en rundtur til andre steder. Vi kommer tilbake med nærmere detaljer om reiseruta, da valgkampen, som vil være i innspurtfasen da, kan føre til endringer. Retur til Norge mandags morgen 25.mars.

Det er lurt å melde seg på raskt for å få plass. Vi vil prioritere at det blir med både folk som har reist i Kurdistan før, og nye, yngre folk som ønsker å lære mer om landet og møte kurderne som bor der. Det er også mulig for flere å bli med på bare sjølve Newroz-feiringen i Amed, og dra hjem dagen etterpå.

Kostnader beregnes til ca 3000 for flybillettene og knapt 2000 for 6 hotellnetter. Maten vil være billigere enn det du bruker i Oslo, og transportutgiftene på turen neppe over 300 kr pr pers (vi planlegger å reise med lokalbusser)

Se ellers rapporter/referater fra Nesroz-turen i 2018 på hjemmesida.

Den andre turen vil være i forbindelse med lokalvalget 31.mars. Planlagt avreise vil da være fredag 29.mars, også til Amed. Orienteringer fra HDP om dagen 30.mars. For de som skal være observatører ute i distriktene blir dere transportert ut i løpet av dagen 30.mars. Retur til Oslo 2.april. Denne turen vil da bety fravær fra jobb 3 dager (fredag + mandag og tirsdag).

Dere vil få et innblikk i situasjonen på det stedet dere skal observere valget i, pluss at dere får en føling med den politiske situasjonen rundt valget. Forhåpentligvis kommer flere partier fra Norge til å sende observatører dit, invitert av HDP.  Observatørene har ikke formell status fra myndighetenes side, men ledsager HDPs partiobservatører rundt til valglokalene. Siden vi skal gjøre en bestemt jobb for HDP, vil vi legge vekt på at flertallet har erfaringer med dette fra før eller har reist i Kurdistan før. Men vi ønsker også å ha med noen som ikke har vært der før, og gjerne yngre. Det vil alltid være noen med erfaring i gruppa du observerer sammen med.

Se ellers også her rapporter fra observatørgruppa til det nasjonale valget 24.juni 2018 som ligger på hjemmesida til SolKurd.

For å få billigst mulig flybilletter ønsker vi påmeldinger til turene så raskt som mulig. Seinest innen 1.mars.  Siden vi har et tak på størrelsen av gruppene, er det lurt å være ute i god tid for å være sikker på plass. Send påmeldinger til solidaritetmedkurdistan@gmail.com med navn, bosted, tlf og alder. Dere kan også be om ytterligere opplysninger her.

Vi sikter på å ha et forberedelsesmøte for hver av gruppene i Oslo, ca et par uker før avreisen

 

Protestér mot drapet på Ramin mandag kl 14.00 utenfor den iranske ambassaden i Oslo

Ramin Hossein Penahi var en politisk aktivist fra den iranske delen av Kurdistan. For to år siden ble han arrestert og dømt til døden av presteregimet i Iran. Ramins sak fikk  oppmerksomhet verden over. Flere humanitære organisasjoner arbeidet hardt for å hindre presteregimet ftra å henrette ham. På tross av presset ble Ramin henrettet den 7.9.18. I tillegg har presteregimet startet bombing mot Kuridstans Demokratiske Parti-Iran i nord Irak. Hittil har 11 personer blitt drep og mer enn 40 personer skadet.

180908Ramein hussein

I denne forbindelsen har Komalah – Kurdistans organisasjon av det iranske kommunistpartiet, planlagt en demonstrasjon mot det iranske regimet i Oslo. Den skal avholdes på mandag kl 14.00 utenfor den iranske ambassaden. Vi oppfordrer alle til å delta i denne demostrasjonen.

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/08092018

http://www.rudaw.net/english/kurdistan/06092018

https://anfenglishmobile.com/human-rights/iran-executed-three-kurdish-political-prisoners-29506

https://anfenglishmobile.com/human-rights/ramin-hossein-panahi-iranian-kurd-to-die-27544

 

 

 

 

 

Norske observatører til tyrkisk skjebnevalg 24.juni.

Pressemelding:

En gruppe valgobservatører fra Solidaritet Med Kurdistan (SolKurd) vil være i Tyrkia under president- og parlamentsvalget kommende søndag.  De reiser til millionbyen Amed (Diyarbakir på tyrkisk) i den kurdiske delen av Tyrkia. De skal besøke valglokaler i områder der faren for valgfusk ansees å være stor.

Meningsmålingene har de siste ukene gått  i president Erdogans disfavør. Han risikerer å ikke vinne presidentvalget. Og heller ikke få det flertallet i parlamentet han trenger for å omforme Tyrkia slik han vil. Derfor blir det et skjebnevalg, også for Erdogan selv.

 De nye valglovene som Erdogans parti AKP og Det nasjonale aksjonspartiet (MHP) har trumfet gjennom, åpner for valgfusk. De tverrpolitiske valgstyrene, som hadde omtrent samme funksjoner som norske stemmestyrer, er erstattet med «lokale» statsorganer som  har frie hender til å administrere valg og opptelling. Det betyr at statsfunksjonærer som er utpekt av president Erdogans lojale medarbeidere, har full kontroll både i stemmelokalene og under handteringa av stemmeurner og stemmesedler når stemmgivinga er avsluttet.

SolKurd har også oppfordret partiene på Stortinget til å sende valgobservatører.

For nærmere kommentar:

Erling Folkvord, leder i SolKurd. Mobil 41 51 03 03

E-post: erfolk@online.no

Solidaritetsreise til Newroz (kurdisk nyttår) i mars 2018

Solidaritet med Kurdistan vil også i år arrangere en solidaritetstur til Kurdistan i forbindelse med Newroz som er 21. mars. Vi samarbeider med Folkets Demokratiske Parti (HDP) om opplegget for et opphold i og rundt Amed/Diyarbakir.

Vi reiser fra Oslo til Diyarbakir sannsynligvis  noen dager før 21 mars. Vi har ikke fått endelig bekreftelse på hvilken dag Newroz feires i Amed/Diyarbakir. Feiringen foregår hele dagen. Det pleier også å være orienteringsmøter for de internasjonale gjestene, og mulighet til å gjøre seg kjent med situasjonen i byen.

Les gjerne reisebrev fra fjorårets tur her:

Reisebrev fra Amed https://solidaritetmedkurdistan.wordpress.com/2017/03/20/reisebrev-fra-amed/

Reisebrev 2: Møte med HDP https://solidaritetmedkurdistan.wordpress.com/2017/03/22/reisebrev-2-mote-med-hdp/

Reisebrev 3: Newroz vart vellukka
https://solidaritetmedkurdistan.wordpress.com/2017/03/25/reisebrev-3-newroz-vart-vellukka/

Praktisk:
Hver deltaker bestiller flyreisen sjøl og skaffer seg visum til Tyrkia, da det kan være noen variasjon for hjemreisa. Vi legger opp til at alle drar ned slik at vi kommer til Amed samme dagen. Vi vil komme med nærmere informasjon om avreisedato. Nå i midten av januar koster en flybillett Oslo-Diyarbakir  t/r  3 019 kroner med Turkish Airlines.

Visum ordnes via internett på https://www.evisa.gov.tr/en/ og koster 25 US. Du bør ha pass som er gyldig minst 6 måneder fra innreisa av.

Hotell bestilles i samråd med arrangørene der nede. Regn med ca 3-400 kroner pr natt for enkeltrom. Matutgifter blir minimale – mindre enn det du ville bruke her hjemme disse dagene.

Påmelding:
Kontakt oss hvis du ønsker mer info, også om du ennå ikke har bestemt deg helt for å dra. Vi vil gjerne ha påmelding innen 1.mars, og vi legger opp til å ha et forberedelsesmøte for de som kan ca. 2 uker før avreise. Send påmelding til solidaritetmedkurdistan@gmail.com

Bare ta kontakt om du har flere spørsmål! Enten med e-post eller telefon til Arnljot Ask, mobil 993 92 188.

 

 

Newroz Resepsjon 2017

Vi feirer Newroz, den kurdiske nyttårsdagen, og inviterer til mottakelse på Fredshuset i   Oslo.

Årets Newroz feires i år under svært vanskelige forhold i Kurdistan. Krigene i Syria og Irak   har også forplantet seg til Tyrkia, hvor flere hundre sivile kurdere er drept i reine massakrer de siste månedene.

 Newroz sitt budskap om slutt på undertrykking og fredelig sameksistens mellom folkene i Midtøsten vil være utgangspunkt for feiringene i Kurdistan.  Det samme ønsket ligger bak   feiringen av dagen her i Norge, både for den kurdiske diasporaen her og for venner av       kurderne med norsk bakgrunn.

Tradisjonen tro vil det vil være flere tilstelninger og fester, rundt sjølve Newroz-dagen 21.mars som kurdiske foreninger står bak.  Denne mottakelsen, 22mars, arrangeres i     fellesskap av kurdere og den norske solidaritetsbevegelsen, og vi håper at spesielt mange  venner finner veien hit.

Foruten hilsener, kulturinnslag og informasjon om den aktuelle situasjonen i Kurdistan nå,  vil det bli servert kurdiske mat og være plass for uformelt, hyggelig samvær i tråd med     Newroz-feiringens budskap.

Mottakelse på Fredshuset, Møllergata 12, 7.etg
Onsdag 22 .mars kl 1800 -2100

Hjertelig velkommen!

 

Hilsen

Kurdistans Nasjonalkongress (KNK)
Solidaritet med Kurdistan
Felles Diplomatisk Komitee for Kurdiske Organisasjoner i Norge, ( Består av 14 kurdiske partier og oganisasjoner)

 

Frihet for Kurdistan -Frigi de folkevalgte kurderne

skjermbilde-2016-11-06-kl-12-10-02

Appell holdt av Arnljot Ask, på demonstrasjon i Oslo 5. november 2016.

Kjære kurdere – kjære alle sammen!

Erdogan tråkker nå over alle grenser. Han fører landet sitt rett inn i diktatur og fascisme -og enda mere krig!

Han har samarbeidet med IS og Al Qaida for å ramme sin hovedfiende, kurderne. Nå åpner han døra på vid gap for at IS skal bli mer aktive også i Tyrkia. De blomstrer jo der det er uro og krig!

Erdogan er nå den mest aggressive krigeren i hele regionen. Han går militært inn i nabolandene Syria og Irak, og truer også Hellas sin suverenitet med krav på gresk land.

Han bryter også internasjonale konvensjoner, den ene etter den andre. Ytringsfriheten  kastes over bord. Ikke bare kurderne rammes, men også de største opposisjonsmediene, som Cumhuriyet. 130 journalister er til nå fengslet og 170 medier er stengt.

Organisasjonsfriheten angripes. Arrestasjonen av de kurdiske lederne nå varsler at han vil stenge de kurdiske partiene HDP og BDP, og flere masseorganisasjoner.

Det er kurderne som er Erdogans hovedfiende. Valgnederlaget 7.juni 2015, hvor hans mål om å bli enehersker i Tyrkia og den viktigste statslederen i hele regionen, ga han et skudd for baugen. Det var HDP som sørget for dette. Siden da har raseriet hans mot kurderne økt, og den varme krigen blusset opp igjen.  Lista over krigsforbrytelser mot sivile kurdere siden da veit vi er lang. 

Kurderne er de som nå rammes hardest av denne  maktsjuke mannens ville ferd. Men hans hovmot står for fall. Han avledet anklagene om korrupsjon, tjuveri, hvitvasking av penger mm fra sin statsministertid, ved å starte kampanje mot sin gamle våpendrager Fetullah Gulen. Han visste ganske sikkert om kuppforsøket sist sommer og brukte det til å skremme den innenlandske opposisjonen på plass.

Men Erdogan er nå i ferd med å strekke strikken for langt. Kilicdarøglu, partilederen i CHP, det største opposisjonspartiet, gikk i går også ut og og fordømte arrestasjonen av Demirtas og Yuksekdag og de andre HDP-parlamentarikerne og sa at «Tyrkia  nå går i en farlig retning». Andre av hans partifeller kaller dette «et nytt kupp, som vil dele landet» og at «parlamentet er bombet på nytt».

Et større problem for Ertogan er at dette også rammer den jevne tyrker. Flere hundre soldater er drept i hans kriger, noe som rammer tusenvis av familier. Turistnæringen er rammet hardt, og Tyrkia mister anseelse i utlandet. Diktatoren bereder sin egen grav slik han nå turer fram.

Allikevel er det kurderne som vil være den viktigste kraften for å få stanset Erdogan. Og vi veit at dere aldri vil gi opp, slik Demirtas sa i går da han ble fengslet.

Europa, også Norge, må presses til å være med og støtte deres kamp. Vi har sett at den norske utenriksministeren er blant de mest forsiktige i protestene. Tyskland,  Danmark og EU kaller tyrkiske ambassadører inn på teppet. Brende ser på hva de andre gjør før han uttrykker «sin bekymring», mens Norge fortsatt selger våpen til krigeren. Solidaritetsbevegelsen har mye arbeid å gjøre her!

Presset utenfra vil gjøre kampen til de kurdiske lederne og det kurdiske folket lettere.  Allerede nå kan vi si at Erdogan og hans etterfølgere ikke vil klare å holde Demirtas, Yuksekdag og de andre innesperret like lenge som hans forgjengere på 1990-tallet klarte å holde folkevalgte fengslet.

Vår utfordring er å presse på for at våre statsledere bidrar til at Erdogan faller snarest mulig. Og det er han som havner innenfor fengselsmurene.

FRIHET FOR KURDISTAN! -FRIGI DE FOLKEVALGTE KURDERNE, OGSÅ DE 30 ORDFØRERNE SOM ER FENGSLET!

STANS ERDOGAN! REIS RETTSSAKENE MOT HAN!