Den tyrkiske krigen og krigsmetodane i Afrin. Erling Folkvord

Den tyrkiske krigen og krigsmetodane i Afrin

Skrevet av Erling Folkvord
20. januar starta tyrkiske fly- og bakkestyrkar enda ein invasjon i Afrin. Det er i hjørnet av Syria, lengs mot nord og vest. Dette er den tredje tyrkiske invasjonen i Syria. Den første var i august 2016 og den andre i oktober 2017. No er målet å ta området mellom dei to okkuperte områda. Tyrkia vil okkupere alt land frå Syrias vestgrensa mot Tyrkia og til Eufrat.

Dei som lever i Afrin

Den offisielle folkteljinga i 2005 oppga at litt fleire enn 170 000 menneske budde i Afrin da. Fordi Afrin har vori eit fredeleg område i dei sju krigsåra, har mange flyktningar reist hit. Middle East Peace Research Center oppsummerte i 2016 at det da budde 316 000 flyktningar i Afrin. Dei er kurdarar, jezidiar, arabarar og turkmenarar.
Ingen veit kor mange som levde i Afrin da dei tyrkiske styrkane rykka inn for snart åtte veker sia.

Terror mot sivilsamfunnet

Tyrkiske fly bombar gravlundar for martyrar. Kurdarar brukar ordet martyr om alle som mistar livet i frigjeringskamp. Måndag 12. mars slepte Erdogan sine pilotar bomber like ved ein gravlund da fleire tusen menneske var på veg tid. Tyrkia har i mange år brukt denne metoden i den kurdiske delen av Tyrkia.
I 2014 tok eg desse bileta ved ein øydelagd martyrgravlund i den kurdiske delen av Tyrkia, like nord for grensa mot Syria. Soldatane åpna den nyaste grava og tok med seg den døde.
Lista med personopplysningar er dessverre skrivi med arabiske bokstavar.

Jihad – hellig krig

Kort tid etter at tyrkiske styrkar gjekk over grensa, retta president İsmail Kahraman i nasjonalformalinga ein appell til heile befolkninga: «Sjå, vi er no i Afrin. Vi er ein stor stat. Utan jihad kan det ikkje bli framgang.»

Ein seksåring som mobiliseringsverkty

President Erdogan mobiliserer mot kurderne
Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan har følgt opp mobiliseringa til hellig krig med til dels dramatiske metodar. Han heldt i slutten av februar tale til partiårsmøtet i byen Maraş, ikkje langt frå grensa mot Afrin. Hovudbudskapen var klar: Mobiliser støtte til våre kjempande soldatar i Afrin.
Ein 6-åring i forsamlinga var kledd i elitestyrkeuniform med mørkerød beret. Presidenten henta henne fram til podiet. Videopptak viser korleis han bøyer seg og legger arma rundt den gråtande jenta. Så vender han seg til tilhøyrarane:
«Dere ser at også vi har røde bereter. Men en rød beret gråter ikke. Hennes tyrkiske flagg ligger i hennes lomme. Hvis hun blir en martyr, vil kisten hennes bli dekket med et flagg, om Gud vil. Hun er klar for alt, ikke sant?»
Og så: Tordnande applaus.

IS, Tyrkia og Europa

Frå 2013 var Tyrkia tett alliert med IS. Framandkrigarar og våpen hadde fri passasje gjennom Tyrkia til IS-områda i Syria. No deltar mange tidlegare IS-krigarar på tyrkisk side i Afrin.

Frankrikes tidligere president, Francois Mitterand, kritiserer Tyrkia

Søndag 11. mars 2018 kommenterte François Hollande, den tidlegare presidenten i Frankrike, situasjonen i Afrin: Han sa at dei Tyrkia no går til åtak på er «dei som kjempar mot IS i lag med den internasjonale koalisjonen og som ga ei hjelpande hand til arabarane i Raqqa.»
Her heime har utanriksminister Ine M. Eriksen Søreide eit anna syn. I Stortinget sa ho dette om vår NATO-allierte som mobiliserer til jihad – hellig krig – i nabolandet og bruker ein unge som mobiliseringsverktøy: «Vi ser med stor bekymring på nivået på Tyrkias inngripen i Syria.» (Mi utheving).

Norges forsvarminister, Ina M. Søreide Eriksen, kritiserer ikke Tyrkias krig, bare nivået på den

Norges forsvarminister, Ina M. Søreide Eriksen, kritiserer ikke Tyrkias krig, bare nivået på den
Det var alt. Utanriksministeren er berre bekymra for nivået på Tyrkias folkerettsstridige invasjon i nabolandet.
Vi andre bør vise alle som bur i Afrin og forsvarsstyrkane at det finst eit anna Norge, eit solidarisk Norge.

 

Demonstrasjon: Tyrkia ut av Afrin

Tyrkias folkerettsstridige invasjon i Afrin-regionen i Syria må stoppes: Vi krever at regjeringen fordømmer Tyrkias invasjon i Afrin-regionen i Nord-Syria og jobber for umiddelbar tyrkisk tilbaketrekking.

Tyrkia startet 20.januar en folkerettsstridig invasjon av Afrin-regionen i nordvest Syria. Tyrkia bomber landsbyer fra fly, og leder an i bakkeinvasjon med tanks, sammen med jihadistiske opprørsgrupper. Folket i Afrin står overfor massakre. Vi krever at Tyrkia trekker seg ut av Afrin.

Fordi Norge er alliert med Tyrkia gjennom NATO, har Norge er særlig ansvarlig for å ta et tydelig standpunkt mot Tyrkias folkerettsstridige invasjon.

Tyrkia pågriper krigsmotstandere og angriper sivile. Vi inviterer alle til å stå med oss for å støtte Afrin.

Oppmøte: 3. mars på Trafikanten klokka 15.00.
Arr.: UngKurd og Solidaritet med Kurdistan.

Du finner event på facebook her: https://www.facebook.com/events/1324675611012408/ Du kan også skrive under på opprop til støtte for Afrin her: https://www.opprop.net/afrin

Brev: Tyrkias folkerettsstridige invasjon i Afrin-regionen i Syria må stoppes.

Solidaritet med Kurdistan har sendt dette brev til stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne i alle partier. Vi oppfordrer alle til å sende dette til stortingsrepresentanter fra sitt fylke.

Slik finner du dine representanter: Gå inn på stortinget.no – trykk på Representanter og komiteer øverst på siden – Der ser oversikt over fylker – Velg fylke og finn din representant.

 

Tyrkias folkerettsstridige invasjon i Afrin-regionen i Syria må stoppes.

Vi krever at Stortinget fordømmer Tyrkias invasjon i Afrin-regionen i Nord-Syria, jobber for umiddelbar tyrkisk tilbaketrekking og stopper våpensalget til Tyrkia.

Tyrkia startet 20.januar en folkerettsstridig invasjon av Afrin-regionen i Nordvest-Syria. Tyrkiske fly bomber landsbyer. Tyrkias bakkestyrker leder an med tanks, i allianse med jihadistiske opprørsgrupper. Folket i Afrin utsettes for massakrer. Hundretalls sivile er allerede drept.

Stortinget må kreve at Tyrkia trekker seg ut av Afrin.

Tross tyrkisk bombing over grensen i lang tid, har Afrin ikke svart med motaksjoner inn på tyrkisk territorium. Tyrkias bombing av folkerike områder rammer sivile. Dette innebærer fare for krigsforbrytelser .

Afrin har vært en trygg øy siden konflikten i Syria brøt ut. Byen tok derfor i mot nesten 300.000 flyktninger. Tyrkias angrep destabiliserer regionen og ødelegger kampen mot IS. Derfor blir det nå enda flere flyktninger i hele regionen.

Over 500 personer har blitt arrestert i Tyrkia fordi de har kritisert angrepene. Flere av dem er medlemmer i legeforeningen som sa at krig var et helseproblem og ba om fred nå. Dette gir Norge et større ansvar for å si nei til krig. Angrepene på sivile i Afrin må stoppe og Tyrkia må trekke seg ut av Syria.

Fordi Norge er alliert med Tyrkia gjennom NATO, har Stortinget et særlig ansvar for å ta et tydelig standpunkt mot Tyrkias folkerettsstridige invasjon. Stortinget  må stanse våpensalget til Tyrkia, slik Tyskland nettopp har gjort.

 

Vennlig hilsen

 

NORGE MÅ PROTESTERE MOT TYRKIAS ANGREP PÅ AFRIN

Oppropet er skrevet under av over 100 personer og ble først publisert på VG.

Vi som skriver under dette oppropet kan ikke  lenger akseptere at Norge tier om oppførselen til vår NATO-allierte, Tyrkia.  Norge må ta avstand fra Tyrkias uprovoserte angrep på den kurdiske Afrin-enklaven i Syria. Afrin utgjør ingen trussel mot Tyrkia, og området har  tidligere vært forskånet for krigens ødeleggelser.  De siste årene er kurdiske byer i Tyrkia, som Nusaybin og Cizre, blitt rasert med artilleri og stridsvogner. Nå er turen kommet til kurdiske områder i Syria.

Angrepene fra den tyrkiske hæren og flyvåpenet og deres allierte jihadister rammer sivilbefolkningen i Afrin. De rammer også hundretusener av flyktninger som har kommet til Afrin fra andre deler av Syria, som er lagt i grus av krigen. Kurdere i Syria og regionen står samlet i motstanden mot angrepet på Afrin på tvers av deres interne politiske motsetninger.

Norske myndigheter må si klart fra til Tyrkia, direkte og gjennom NATO;   angrepet på Afrin må stanses.

 
Jan Bojer Vindheim, Erling Folkvord,  Jan Erik Vold,  Thomas Hylland Eriksen, Sindre Bangstad, Iver Ørstavik, Bård Larsen, Massoud Akko, Hedda Bryn Langemyr, Walid A. Kubaisi,  Knut  Sveen,  John Færseth, Arne W. Isachsen, Bendik Sørvig, Asbjørn Øverås, Lasse Tømte, Pål S. Gunnæs, Fartein Horgar, Morten Jørgensen, Gert Nygårdshaug, Kristian Bjørkelo, Audun Engh, Inger Østenstad,  Mehmed S. Kaya, Ulf Risnes, Jan Oscar Bodøgaard, Truls Lorentzen, Haakon W. Isachsen, Torstein Andersen, Camilla Wærenskjold, Ali Watti, Arnljot Ask, Haci Akman, Terje Emberland, Daniel Johansen, Chro Borhan, Ellen Lange, Ronny Alvin Olsen, Baste Grøhn, Shabana Rehman Gaarder, Mohammed Abdi, Jostein Gripsrud, Hernan Rojas, Thomas Brandt, Knut Kittelsaa, Kari Anne Næss, Andrew Kroglund, Rune Berglund Steen, Svein Hammer, Farid Shariati, M. Naci Akkök, Roger Cassidy, Terje Ingemar Traavik, André Bjørdal, Sharam Shaygani, Finn Damstuen, Torstein Bugge Høverstad, Halvard Hotvedt Widerøe, Vigdis Lian, Anne Karine  Lie, Tore Lange, Terje Galtung, Bente Aina Ingebrigtsen, Elin Odberg, Jon Lange, Helge Waal, Brit Stokke, Mona Lange, Ashna Sablagi, Leidulf Husjord, Jan Lange, Freddy Fjellheim, Erling Borgen, Eva Gilde, Fredrik S. Heffermehl, Truls Lie, Arild Hermstad, Thorvald Steen, Ole Robert Sunde, Edvard Hoem, Bernt Hagtvet, Thøger Nordbø, Harald Berntsen, Halldor Hustadnes, Helge Rykkja, Milda J. Nordbø, Tove Blåmoli, Gerd Inger Polden, Linda Hambro, Trude Falch, Nils Amund Raknerud, Ranja Bojer, Kjersti Ericsson, jan Tystad, William Nygaard, Ragnar Næss, Eugene Schoulgin, Anders Heger, Brit Bildøen, Hege Newth, Magnus Marsdal.

Norges Fredslag, Solidaritet med Kurdistan, Raftostiftelsen.

Skjermbilde 2018-02-15 kl. 21.02.28.png