Appell av Erling Folkvord ved demonstrasjon utafor Utenriksdepartementet.

12. mai ble det holdt en demonstrasjon utafor Utenriksdepartementet.

Erling Folkvord holdt appell:

Kjære kurdiske venner. Kjære venner av det kurdiske folket.

Vi står fram for Utanriksdepartementet i ein stat som er med i Tryggingsrådet i FN. Defor har utanriksminister Ine Eriksen Søreide plikt til å gripe inn når ein stat bryt folkeretten.

Den plikta blir enda sterkare når det handlar om ein alliert NATO-stat.

Tyrkia fortsett no enda ein invasjon i Irak.  Samtidig brenner Tyrkias jihadist-leigesoldatar ned åkrar og øydelegg vassleidningar i jordbruks-området mellom Kobanê og Eufrat i Nord-Syria.

Tyrkia fører krig for å flytte statsgrenser.  For å skape Stor-Tyrkia. Karta i Den nasjonale pakta frå 1920 er målet. Ei stormakt der Erdogan blir ein ny Sultan. Ikkje ein osmansk sultan av gammalt merke. Han vil bli verdas første islamistiske Sultan.

Utanriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje krev at Tryggingsrådet i FN skal behandle Tyrkias folkerettsstridige krig i Irak og Syria, er du og Norge medansvarleg.

*

USAs presdent har utlyst millionbelønning til den som kan drepe dei fremste leiarane i PKK. Eg har møtt fleire av dei.  President Biden vil at leigemordarar skal likvidere leiarane i den tverrkulturelle frigjeringsrørsla som gir håp for alle folka i Midtausten.

Utanriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje tar avstand frå den amerikanske presidentens  menneskejakt, er du og Norge medansvarleg! 

*

Alle veit at folkeleiaren Abdullah Öcalan er den personen som kan åpne ein forsoningsprosess mellom den kurdiske befolkninga og den tyrkiske staten. Akkurat slik han prøvde i forhandlingane som president Erdogan stoppa i februar 2015. Öcalan er Tyrkias Nelson Mandela.

Utenriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje støttar kravet om å sette fri Abdullah Öcalan, sviktar du alle som kjempar for demokrati og menneskerettar i Tyrkia.

Kjære venner, vi skal vere stolte over at denne markeringa er ein del av ei bevegelse som fra i dag,  og over heile Europa, aksjonerer mot tyrkisk krig og statsterror.

Kampen skal fortsette!

Erling Folkvord, landsstyremedlem i Solidaritet med Kurdistan  (SolKurd).

Folkenes demokratiske parti (HDP) drar i gang underskriftskampanje for kurdisk

I følge Washington Kurdish Instutute lanserer HDP en underskriftskampanje med kravet om at kurdisk skal anerkjennes som Tyrkias språk nummer to. I dag er kun tyrkisk anerkjent som offisielt språk i Tyrkia.

Det kurdiske språket kurmanji snakkes til daglig av de fleste av Tyrkias 20 millioner kurdere.

Kart over utbredelsen av kurdisk. Foto: Wikipedia

Europa invaderes i august

En delegasjon fra Latin Amerika skal reise med båt fra Mexico 500 år etter at Europa invaderte Latin Amerika. De satser på å ankomme Spania i august og møte opp der med de kreftene som vil slåss mot dagens orden. Den sentrale kraften i delegasjonen er EZLN, også kalt zapatistene. Erklæringen der flere organisasjoner i Norge også har undertegna, kan leses her.

Kurdiske organisasjoner i Europa støtter arrangementet.

Podcast: Erdogans angrep på opposisjonen og webinar 5. juni

Norge sosiale forum har produsert en podcast med tittelen over. De skriver:

Ny podcast episode! Den handler om Erdogans angrep på opposisjonen i Tyrkia. De siste årene har flere tusen politikere, journalister, samfunnsdebattanter og aktivister blitt arrestert i Tyrkia. Det har spesielt gått utover Folkenes demokratiske parti (HDP). Ved utgangen av april startet en rettsak som truer partiets eksistens. I episoden forsøker vi å finne ut av hvorfor dette søksmålet har kommet nå og hva som blir konsekvensene dersom Erdogan får viljen sin og HDP legges ned.
.Episoden kan høres der du hører podcast!
Her er linken til podcasten

.

Hør Hisyar Özsoy den 5. juni . Da arrangerer SolKurd et webinar om den tyrkiske statens forsøk på å knuse Folkenes demokratiske parti.

Hisyar Özsoy

Hisyar er en av politikerne som nå blir rettslig forfulgt av den tyrkiske staten. Han vil fortelle både om forfølgelsen og om hvordan de kjemper mot. Mer informasjon kommer.

Sheikh Maqsoud – en bydel i Aleppo

I den kurdisk-dominerte bydelen Sheikh Maqsoud lever det nye demokratiforsøket.

Aleppo er en av verdens eldste byer med en sammenhengende historie. Før krigen var den Syrias største by med fire og en halv millioner innbyggere. Aleppos innbyggere er først og fremst arabere, men i likhet med resten av landet er det mange ulike folkegrupper. Den neststørste gruppa er kurdere og kurdisk er det neststørste språket.

Nord i byen finner vi altså den «kurdiske bydelen», Sheilk Magsoud.

Foto: ANHA

I løpet av krigen ble mesteparten av Aleppo tatt over av opposisjonen til Assad-regimet, mens Sheikh Maqsoud holdt seg nøytral under ledelse av PYD med egne militser tilknytta YPG/YPJ. Nabolaget, som ligger på en strategisk høyde, ble angrepet over 30 ganger av ullke jihadist-militser, men greide å forsvare seg. Da Assad-regimet slo tilbake, med russisk støtte, kom Aleppo igjen under kontroll av regimet i desember 2016. Regimet prøvde seg på Sheikh Maqshoud og det ble en del trefninger, men regimet ga seg.

Foto: ANHA

I januar 2018 invaderte Tyrkia Afrin som ligger nord for Aleppo. Invasjonen tvang hundretusener av kurdere på flukt sørover. Til Sheikh Maqsoud kom flere titusener og antallet beboere mer enn fordobla seg. Men i og med at nabolagene er organiserte, ble de nye integrert og er nå en del av bydelens demokrati. Sheikh Maqsouds ledelse er stolte av det de har fått til og understreker at de er en del av Aleppo og arbeider for å finne løsninger hver dag med byledelsen som altså kontrolleres av Assad-regimet. Her er dere fortelling på engelsk.

Den tryggheten som finnes for minoriteter i bydelen, gjorde at kristne som var drevet på flukt under krigen, flytta hjem.

1. mai i solidaritet med Kurdistan

I Kurdistan og av solidaritetsbevegelsen feires 1. mai.

  • Her er en uttalelse fra utenlandsseksjonen til Irans kommunistparti:

STANS KOBANE-RETTSSAKEN! SLIPP DEMIRTAS FRI!

Mandag 26.april starter den såkalte Kobane-rettssaken i Ankara, hvor 108 politikere, personligheter fra det sivile samfunnet, især fra den kurdiske bevegelsen som slåss for likeverd og frihet, sitter på tiltalebenken.

Selahattin Demirtas

De blir anklaget for terrorvirksomhet og mord i flere titalls tiltalepunkter knyttet til protester i forbindelse med Den islamske stats (IS) angrep på Kobane i oktober 2014. Tidligere leder i Folkenes Demokratiske Parti (HDP), Selahattin Demirtas, som allerede har vært fengslet siden høsten 2017 og har rettssaker som kan gi han over 180 år i fengsel tilsammen, får nå ytterligere tiltaler mot seg. Hvis aktoratet får medhold vil han få en fengselsstraff på sinnssyke 15 000 år. 

Bakgrunnen for at disse menneskene nå anklages er en Twitter-melding i oktober 2014 som oppfordret om solidaritet med folket i Kobane. De regnes da som ansvarlige for de 37 dødsfallene som fant sted under solidaritetsmarkeringene, hvorav de fleste ble drept av skudd fra det tyrkiske politiet. Tyrkiske myndigheter ser på markeringene som en støtte til PKK. Tyrkia regner PKK som en terroristorganisasjon.

De tyrkiske myndighetenes framferd i denne saken er en grotesk videreføring av rettsforfølgelsene de fører mot alle opposisjonelle, og som bryter med internasjonale konvensjoner Tyrkia sier seg å følge i sitt forsøk på å bli EU-medlem.  Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) har tidligere påpekt at det ikke er noe grunnlag for denne rettssaken, og bekreftet det igjen i desember 2020.  De har også bedt om at Selahattin Demirtas øyeblikkelig bør løslates, da endelig dom heller ikke har funnet sted i de andre rettssakene som føres mot ham.  

Solidaritet med Kurdistan (SolKurd) i Norge hilser velkomment initiativet fra 34 medlemmer i Europaparlamentet, om at EU-ledelsen skal be Tyrkia om å få sende en observatør til åpningen av rettssaken i Ankara 26.april. Vi håper det lot seg gjennomføre.

Vi vil følge opp saken her i Norge også, for å få flere Stortingsmedlemmer enn de fem som nettopp signerte støttebrev til HDP til å stille seg bak en oppfordring til norske myndigheter om å be Tyrkia stanse denne rettsfarsen og prosessen med å få stengt ned HDP.

Oslo 26.april 2021

Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan