SolKurd i Vestfold har standsaktivitet denne høsten

Bor du i Vestfold kan du besøke en av våre stand’er eller t.o.m. hjelpe til med å bemanne dem.

Andebu sentrum (utenfor Circel K), Lørdag 14. September, f.o.m. klokka 12. t.o.m. kl. 19.

Teie torg, Lørdag 21. September f.o.m. klokka 11 t.o.m. kl. 20.

Byparken i Sandefjord sentrum, Lørdag 28. September f.o.m. klokka 11 t.o.m. kl. 19.

Fiskebrygga i Holmestrand, Lørdag 5. Oktober f.o.m. klokka 11.30 t.o.m. kl. 19.30.

Brev til Utenriksdepartementet

Til det norske Utenriksdepartementet

v/utenriksminister Ine Eriksen Søreide,

OPPFORDRING TIL REAKSJONER OVENFOR TYRKIA I FORBINDELSE MED SETA-SAKEN.

Vedlagt følger et presseutspill fra Solidaritet med Kurdistan ang spion- og terroristlistingen som det er avslørt at den tyrkiske tenketanken SETA har bedrevet overfor europeiske borgere, inkludert norske. Vi henvender oss også direkte til dere og til den tyrkiske regjeringen, via ambassaden her i Oslo, om denne saken. Pluss at vi også av sikkerhetsmessige grunner varsler PST om overvåkingen av våre medlemmer.

Vi setter pris på at utenriksminister Søreide tok opp den bekymringsfulle menneskerettslige situasjonen i Tyrkia under besøket fra Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu. Men ut i fra Çavuşoğlus uttalelser på pressekonferansen etterpå, mener vi Norge må følge opp både overfor regjeringen i Ankara og den tyrkiske ambassaden her i Oslo. Det må påtales at Tyrkia driver ulovlig kartlegging og terrorlisting av norske statsborgere på norsk jord, og kreves at dette opphører.

Samtidig ville det være på sin plass om Norge gjenopprettet feilen som ble begått ved å sende Gulizer Tastemir tilbake til tyrkisk fengsel og tortur. Norge bør bidra til at hun løslates og får juridisk og økonomisk støtte til å vende tilbake til Norge.

Oslo, 3.september 2019

for Solidaritet med Kurdistan,

Arnljot Ask, sekretær

190704arnljot-ask

Terrorlistingen av nordmenn

Terroristen er Erdogan-regimet

Erdogan-regimets heksejakt mot kritikerne av hans menneskerettighetsbrudd utvides nå til også å ramme innbyggere i europeiske land, inkludert Norge. Norske myndigheter må gi klar beskjed både til Ankara og den tyrkiske ambassaden i Oslo om at spionasjen og terrorlistingen, som nå er bekreftet har funnet sted i Norge, øyeblikkelig må opphøre, og at listene må destrueres. En rask og klar reaksjon fra Norge er nå ennå mer påkrevd, siden Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu gjentok terroristbeskyldninger mot norske statsborgere på sitt nylige besøk her

Også flere av medlemmene i Solidaritet med Kurdistan er oppført som støttespillere for påståtte terrorister, med de ubehagelighetene dette kan medføre. Flere er også nektet innreise i Tyrkia til fullt lovlige solidaritetsarrangementer der.

Det undertrykkingsregimet som Erdogan har innført i Tyrkia rammer hans kritikere der uendelig hardere enn det vi her blir utsatt for nå. Titusener er arrestert og rettssaker er reist på grunnlag som bryter med konvensjoner Tyrkia sjøl har tilsluttet seg. Som når Europarådets Menneskerettighetsdomstol (ECHR) den 18.september skal ta stilling til Tyrkias anke om at tidligere medleder i Folkenes Demokratiske parti (HDP), Selahattin Demirtas, må slippes fri til rettssaken mot han blir avgjort. Han har nå, sammen med sin andre medleder Figen Yuksekdag, sittet fengslet siden 4.november 2016, mens rettssakene mot de forhales.

I disse dager har Erdogan avsatt borgermestrene i tre storbyer i de kurdiske kjerneområdene, Diyarbakir, Mardin og Van. De vant valget 31.mars med god margin, men er nå fjernet, anklaget for å støtte en terroristorganisasjon. Ankara har utpekt stattholdere som er lojale til regimet.

Folkelige protester mot dette slås ned med hard hånd. Dette er en reprise på det som skjedde etter valget i 2017 da Erdogan, under påberopelse av unntakstilstanden som da rådde, avsatte alle borgermestre og lokale ordførere i 88 distrikter hvor kurderne satt i slike posisjoner. Slik sett er det han som fortjener terroriststemplet.

Når omverdenen nå blir utsatt for Erdogans heksejakt, må vi ikke glemme uretten som opposisjonelle i Tyrkia nå lider. Vi må ikke bli skremt fra å fortsette solidaritetsarbeidet med ofrene der, men forsterke det. Vi må også kreve at våre myndigheter her i fredelige Norge bidrar utover protestene vi nevnte innledningsvis. Selçuk Mizrakli, den ulovlig avsatte borgermesteren i Diyarbakir gikk 22.august ut med en bønn om internasjonal støtte til kampen de fører der. Det kan gjøres ved å sende offentlige personer, som Tyrkia vil ha problemer med å trakassere, til de tre byene for å vise støtte til deres krav om å få slutt på den ulovlige innføringen av  unntakstilstand som nå hersker. Europarådsdomstolen må også stevne Erdogan for ytterlige brudd på en internasjonal rettsorden landet hans har forpliktet seg til.

Norge har et spesielt ansvar for at asylsøkeren Gulizer Tastemir ble sendt rett til tortur og fengsel i Tyrkia igjen for et år siden, til tross for både åpenbare asylbehov og humanitære behov som følge av  sjukdom. Hun har reist krav mot den norske staten. Norske myndigheter bør her skjære gjennom og be om at hun løslates og tilbakeføres til Norge og assistere henne juridisk, sosialt og økonomisk.

190704arnljot-ask

Arnljot Ask

 

Arnljot Ask

sekretær i Solidaritet med Kurdistan

 

 

NY RAPPORT I FRA SOLKURD VESTFOLD

Den 31. august hadde vi stand i Sandefjord
IMG_0641Vi gleder oss stort til Solkurds neste stands i Vestfold. Disse kommer til å bli holdt i Holmestrand og Teie. Vår førstkommende stand holdes på Fiskebrygga i Holmestrand, Lørdag 7. September. 

Vi satser på å rigge opp standen etter at butikkene har åpnet, m.a.o. ca. kl. 11.

Mest trøkk regner vi med at det blir på ettermiddagen, frem til ca. kl. 19.

I tillegg kommer vi til å gjennomføre en stand en uke senere. Nærmere bestemt på Teie torg, Lørdag 14. September 2019. Det er slike aktiviteter som vil legge grunnlaget for våre forhåpninger om å økeinteressen for Kurdernes sak i Vestfold. 

Håper at vi sees i Holmestrand og Teie.

Vennlig hilsen Lasse Riise

Solidaritet med Kurdistans kontaktperson i Vestfold.

Stand i Larvik

Solidaritet med Kurdistan i Vestfold arrangerte sin andre stand i strålende solskinn på torget i Larvik lørdag 24. August 2019 mellom klokka 11.30 og 17.00.

IMG_0637

Safar Said Kawa (ved strandflagget vårt til venstre) og Nedir Ismael Nomat (i midten med hatt og vest) fra Sol-Kurd verver nytt medlem (til høyre i bildet) på vår stand på torget i Larvik.