Sultestreiken – uttrykk for ein desperat situasjon

LEYLA-GUVEN

Leyla Güven er på sin 138. dag med sultestreik. I dag tok den fjerde sultestreikande politiske fangen sitt eiget liv. Situasjonen er kritisk og desperat for veldig mange politiske fangar her i Kurdistan.

Sultestreikane har isolasjonen av Abdullah Öcalan som tema. Han har ikkje fått møtt verken advokatar eller familie på mange år, med kun éitt kort unntak.

Totalt er det 7000 politiske fangar i tyrkiske fengsel som sultestreikar. I fengselet i Batman har dei rullerande sultestreik, der fem fangar av gongen sultestreikar i ti dagar.

Vi har møtt familiane til to av dei som sultestreikar, i byen Siirt i Kurdistan. Det var krevjande, men givende møte – for kva seier ein til familiar i ein sånn situasjon? Dei var imidlertid tydelege på at dette ikkje handlar om dei, men om alle dei sultestreikande. I den eine familien fortalde dei oss at sønnen vart fengsla under ein demonstrasjon om situasjonen i Kobane, og har no sete i fengsel i fleire år utan å ha fått ein endeleg dom. Han sitt i fengsel mange hundre kilometer unna, utan at verken han eller familien har fått ei forklaring på korfor han ikkje kunne sitte i det lokale fengselet.

– Astri, Beth, Mads og Marie

Stopp isolasjonen av Öcalan – Newroz 2019

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsolidaritetmedkurdistan%2Fvideos%2F659623824467745%2F&show_text=0&width=560

Stopp isolasjonen av Öcalan, lyd det vi oppfatta som hovudbodskapen på Newroz-feiringa i Amed i 2019.

På Leyla Güven sin 134. dag i sultestreik, som ho starta for å få brutt isolasjonen av Ôcalan, gjekk årets Newroz-feiring av stabelen. Ein sultestreik som naturleg nok prega årets feiring, der vi var til stades.

Ei feiring som imponerte oss. På den eine sida vart vi imponerte over kor engasjerte mange unge folk var, og på den andre sida over kor tolmodige dei som har levd ei stund er. Deira kamp for fridom har gått i mange år no, men er stadig like iherdig.

Det var fint å sjå det fargerike folkehavet, og musikk, dans og glede i time etter time. Vi vart imponerte av det musikalske mangfaldet, og over kor sterkt engasjementet var frå start til slutt. Det skada heller ikkje at sola skein over Amed under heile Newroz-feiringa.

Jamt over har vi fått veldig mange inntrykk. Vi har møtt organisasjonen TJA (Free women’s movement), ein organisasjon for kvinnene i Kurdistan. Dei la vekt på at kurdiske kvinner har mange felles interesser, og trekte fram at samfunnet ikkje kan vera fritt før kvinner er frie.

Alle vi møtte var veldig opptekne av isolasjonen av dei politiske fangene og forholda for dei som sultestreikar.

Vi deltok på minnestund for Zülküf Gezen, som var sultestreikende politisk fange som døydde i fengsel. Vi helste frå Solidaritet med Kurdistan, og delte våre kondolansar.

Vi møtte dei tre sultestreikende parlamentarikarane Dersim Dağ, Tayip Temel og Murat Sarısaç, og overbrakte dei våre helsingar og vår støtte.

HDP har tatt veldig godt imot oss, og lagt imponerande godt til rette for oss. Det er tydeleg viktig for dei at vi som utlendingar er her, og kan bidra til å gjera situasjonen deira betre kjent. Det styrkar deira kamp at dei har støtte internasjonalt.

– Astri, Beth, Mads og Marie

31 år siden Saddam Husseins gassangrep i Halabja

images

I dag er det 31 år siden det grusomme gassangrepet i Halabja. I den anledning har SolKurd sendt brev til tre partier i Bashur (Nord Irak). Det tre partiene er Gorran, PUK og KDP.

2019.03.15 Hilsen til KDP Norge
2019.03.15 Hilsen til Gorran Norge
2019.03.15 Hilsen til PUK – Norge

Da de tre brevene er like i innhold, gjengis det ene nedenfor.

Solidaritet med Kurdistan sender en hilsen til Gorrans representant her i Norge og partifellene i Bashur i anledning av at det når er 31 år siden Saddam Husseins gassangrep som drepte tusener av sivile i Halabja. Etter vårt syn har europeiske stater og USA et medansvar. Vi husker jo at Saddam var Vestens nære allierte og at han i 1988 drev utryddelseskrig mot kurderne med våpen levert fra Europa og USA.

Vi glemmer aldri Halabja og vil delta i arbeidet for at Norge skal bli en av statene som anerkjenner at Anfal var et folkemord mot den kurdiske befolkningen.

En delegasjon fra SolKurd besøkte Bashur i november 2018. Mange møter med partier, andre organisasjoner og enkeltpersoner ga mye ny kunnskap som vil komme til nytte i solidaritetsarbeidet i Norge.

SolKurd støtter alt arbeid for å forsvare Den kurdiske regionen og det grunnlovfestede selvstyret mot fiendtlige trusler og angrep, enten de kommer fra Bagdad eller fra nabostater. SolKurd fordømmer både rakettangrepet mot KDPIs hovedkvarter i Koya og Tyrkias grensekrenkelser og stadige angrep mot landsbyer i grenseområdene.

Vi ønsker dere lykke til i det viktige og vanskelige arbeidet for å utvikle kurdisk samarbeid og enhet på tvers av de kunstige og stormaktsdikterte statsgrensene.

Vennlig hilsen
Solidaritet med Kurdistan

Erling Folkvord, leder

Jagland om Tyrkia: – Kritisk situasjon

Tyrkia risikerer å få dommer mot seg i flere høyprofilerte saker som nå skal opp i Strasbourg, advarer Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland.
Les hele saken fra NTB her: 
Torsdag var Jagland i Brussel der han møtte både EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker og Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.
– Vi er i ferd med å gå inn i en ganske kritisk fase, sier Jagland til NTB.
Han forteller at tusenvis av saker fra Tyrkia nå skal opp for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, flere av dem høyprofilerte og med stor prinsipiell viktighet.
– Det gjelder blant annet saken til Osman Kavala, sier Jagland.
Kavala har sittet i varetekt i mer enn ett år og risikerer nå livstidsstraff, etter tiltalen for å ha forsøkt å styrte regjeringen. Bakteppet er rollen han spilte under demonstrasjonene i Geziparken i 2013.
– Dette blir en prøvestein for hvordan domstolen vår ser på rettstilstanden i Tyrkia, sier Jagland.
– Vi har lest igjennom tiltalen og kan ikke finne noe hold for at han har deltatt i ulovlig virksomhet.
En rekke journalister, parlamentarikere, dommere og ordførere får også sakene sine opp.
– Det er en veldig kritisk situasjon, sier Jagland.
– Hvis Tyrkia nå får et stort antall dommer mot seg i Strasbourg, er det alvorlig for landet.