Spørsmål til statsminister Erna Solberg om hva regjeringa gjør for å hjelpe asylsøker som på grunn av statens lovbrudd, nå sitter i tyrkisk fengsel

erfolk@online.no <erfolk@online.no> 31. januar 2020 kl. 14:43
Til: postmottak@smk.dep.no
Oslo, 31. januar 201
(Sendes også som vanlig brev)

Statsminister Erna Solberg

Hva gjør regjeringa for å hjelpe Gülizer Tastemir  som sitter i tyrkisk fengsel fordi staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet brøt Artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)?

Oslo tingrett har dømt Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet for å ha brutt artikkel 3 i (EMK).  (Sak nr. 18-105467TVI-OTIR/04 Gülizer Tastemir mot Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet.) På grunn av  lovbruddet har den kurdiske kvinneaktivisten sittet i tyrkisk fengsel i 19 måneder. Hun er dømt til 12 år.

Artikkel 3 i EMK er kort og klar: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.» EMK er norsk lov.

Gülizer Tastemir  søkte politisk asyl i Norge i 2015. Da hadde hun i flere år  vært ettersøkt av tyrkisk politi. Som aktivt medlem i Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK)  kunne hun forvente arrestasjon og tortur om hun ble pågrepet. Overfor norsk politi gjorde Tastemir grundig rede for at hun var erttersøkt i Tyrkia.  Likevel ble hun nektet asyl i Norge. Hun ble tvangssendt til Tyrkia, i håndjern og med politieskorte.

I dommen sier Oslo tingrett blant annet: «Det var derfor påvist vesentlige grunner for å tro at utsendelse til Tyrkia ville medføre en reell risiko for mishandling i strid med EMK artikkel 3. Utsendelsen 4. juli 2018 medførte at den norske staten brøt sine forpliktelser etter EMK artikkel 3.»

Tastemir erfarte raskt at risikoen var og er reell. Tyrkiske politifolk har i avhør truet med å voldta henne, viss hun ikke gir de opplysningene politiet vil ha.

Utlendingsdirektoratet  (UDI) har innrømmet sitt lovbrudd og i ettertid gitt Tastemir asyl i Norge. I det nye vedtaket skriver UDI:

«Det betyr at

  • du får beskyttelse i Norge
  • tillatelsen din varer i tre år og du kan fornye den
  • du får reisedokumenter.»

Gülizer Tastemir var alvorlig syk da Norge tvangssendte henne til tyrkisk fengsel. Der får hun ikke den behandlinga hun trenger.

Solidaritet med Kurdistan mener at regjeringen har en moralsk plikt til å gjøre det som er mulig for å få Gülizer Tastemir tilbake til Norge. Vi spør derfor statsministeren: Hva gjør du og din regjering for at Gülizer Tastemir skal komme tilbake og få den beskyttelsen som UDI har vedtatt å gi henne i Norge?

Vennlig hilsen

Erling Folkvord, på vegne av Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan.

Seminar i Oslo lørdag den 15. februar

Program for Solidaritet med Kurdistans seminar lørdag 15. februar 11 – 16.

På Jordal skole, Strømsveien 4. Se på kartet nedenfor.

11.00 Erling Folkvord, leder i Solidaritet med Kurdistan: Utfordringene for den kurdiske frihetskampen nå. Med utgangspunkt i den tredje tyrkiske invasjonen i Rojava/Nord-Syria og følgene av den i alle deler av Kurdistan.ef

13.00 Kathrine Jensen, leder av Palestina-komiteen:  Boikott og sanksjoner som virkemiddel i solidaritetsarbeid og i arbeidet for å endre norsk Kurdistan-politikk.Kathrine Jensen Palkom

Palestinakomiteen starta solidaritetsarbeid for palestinerne i 1970. Palestinerne hadde få venner i  Norge da. SolKurd ble stifta i 2014. Hva kan vi lære av Palestinakomiteens erfaringer?

Pause med mulighet til å kjøpe litt mat i kiosk/gatekjøkken som ikke er langt unna

15.00 Refik Gefür,

medlem av Arbeidsutvalget for Kurdistans Nasjonalkongress (KNK): Om enhetsbestrebelsene i den kurdiske bevegelsen
og betydninga av dette arbeidet.knk_t

SolKurd ønsker deg velkommen lørdag 15. februar!

På Jordal skole, Strømsveien 4 i Oslo. Bruk hovedinngangen som er fra Strømsveien.

Kom gjerne litt før 11.00 slik at vi kan starte presis. Ring mobil 41 51 03 03 viss ytterdøra er låst.

 Vi har kaffe, te, frukt og lignende til de som vil ha.

kart.jpg