Spørsmål til statsminister Erna Solberg om hva regjeringa gjør for å hjelpe asylsøker som på grunn av statens lovbrudd, nå sitter i tyrkisk fengsel

Gulizer-2

Gülizer Tastemir

erfolk@online.no <erfolk@online.no> 31. januar 2020 kl. 14:43
Til: postmottak@smk.dep.no
Oslo, 31. januar 201
(Sendes også som vanlig brev)

Statsminister Erna Solberg

Hva gjør regjeringa for å hjelpe Gülizer Tastemir  som sitter i tyrkisk fengsel fordi staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet brøt Artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)?

Oslo tingrett har dømt Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet for å ha brutt artikkel 3 i (EMK).  (Sak nr. 18-105467TVI-OTIR/04 Gülizer Tastemir mot Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet.) På grunn av  lovbruddet har den kurdiske kvinneaktivisten sittet i tyrkisk fengsel i 19 måneder. Hun er dømt til 12 år.

Artikkel 3 i EMK er kort og klar: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.» EMK er norsk lov.

Gülizer Tastemir  søkte politisk asyl i Norge i 2015. Da hadde hun i flere år  vært ettersøkt av tyrkisk politi. Som aktivt medlem i Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK)  kunne hun forvente arrestasjon og tortur om hun ble pågrepet. Overfor norsk politi gjorde Tastemir grundig rede for at hun var erttersøkt i Tyrkia.  Likevel ble hun nektet asyl i Norge. Hun ble tvangssendt til Tyrkia, i håndjern og med politieskorte.

I dommen sier Oslo tingrett blant annet: «Det var derfor påvist vesentlige grunner for å tro at utsendelse til Tyrkia ville medføre en reell risiko for mishandling i strid med EMK artikkel 3. Utsendelsen 4. juli 2018 medførte at den norske staten brøt sine forpliktelser etter EMK artikkel 3.»

Tastemir erfarte raskt at risikoen var og er reell. Tyrkiske politifolk har i avhør truet med å voldta henne, viss hun ikke gir de opplysningene politiet vil ha.

Utlendingsdirektoratet  (UDI) har innrømmet sitt lovbrudd og i ettertid gitt Tastemir asyl i Norge. I det nye vedtaket skriver UDI:

«Det betyr at

  • du får beskyttelse i Norge
  • tillatelsen din varer i tre år og du kan fornye den
  • du får reisedokumenter.»

Gülizer Tastemir var alvorlig syk da Norge tvangssendte henne til tyrkisk fengsel. Der får hun ikke den behandlinga hun trenger.

Solidaritet med Kurdistan mener at regjeringen har en moralsk plikt til å gjøre det som er mulig for å få Gülizer Tastemir tilbake til Norge. Vi spør derfor statsministeren: Hva gjør du og din regjering for at Gülizer Tastemir skal komme tilbake og få den beskyttelsen som UDI har vedtatt å gi henne i Norge?

Vennlig hilsen

Erling Folkvord, på vegne av Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan.