Gode nyheter fra den autonome administrasjonen i Nord og Øst Syria. Gjennombrudd i Corona-testing

De autonome myndighetene tilbyr denne nye testen gratis til alle i Midtøsten og Europa.

Følgende pressemelding er sendt ut i dag, 21. mars. 2020:

FOR IMMEDIATE RELEASE — Saturday, March 21, 2020
Contact: Sinam Sherkany Mohamad, US Mission of the Syrian Democratic Council
sinam.sherkany@syriandemocraticcouncil.us

New 30-Second Test Kit for Coronavirus Announced

Washington DC — A quick test kit for Coronavirus (COVID-19) has been developed that can detect an infection by the virus within 30 seconds. This test was developed jointly by scientists with the Health Authority in the Autonomous Administration of North and East Syria (AANES) and by the Bayas Al-Suwaidi Institute based in Stockholm, Sweden.

The 30-second test kits will be manufactured with strict oversight by the Health Authority of North and East Syria. They will be offered for free to countries in the Middle East and Europe that are experiencing shortages of the test kits. These kits will be distributed to health ministries, labs, and clinics at no charge. They will be distributed to Middle East countries by the Health Authority of the AANES and to European countries by the Bayas Al-Suwaidi Institute.

The 30-second test kit was announced on Friday, March 20, 2020, by Dr. Jewan Mustafa, joint head of the Health Authority of the AANES. The announcement was made in a press conference in the hall of the AANES Department of Foreign Relations in Qamishlo.

Mustafa stated that the accuracy of the test kit was confirmed by using samples of the virus from three hospitals in Wuhan, China. The 30-second test kit proved successful in discovering the epidemic with an effectiveness of 80 to 85 percent. Mustafa explained that this test can identify reactions of the leukocytes towards the entry of any foreign body to the human body. He stated that it does not contain harmful chemicals and is robust enough to endure a variety of weather conditions.

The AANES is a region that covers approximately 31% of the sovereign territory of Syria. It is not under the Government of President Bashar Al-Assad, nor is it the “rebel-held” territory. The AANES is guided by the principles of democracy, decentralization, plurality, feminism, and equality. The military forces of the AANES, the Syrian Democratic Forces (SDF), made history in 2019 when they defeated the ISIS “caliphate,” in alliance with the US military, a victory announced by US President Donald Trump and celebrated across the world.

No test kits for Coronavirus had been sent to North and East Syria by the World Health Organization or any other international body, despite pleas for help by the AANES and the Kurdish Red Crescent (Heyva Sor). As of Friday, March 20, 2020, no cases of Coronavirus had yet been confirmed in North and East Syria, most probably due to the lack of testing. Despite the lack of confirmed cases, the AANES took significant measures to protect its people, including restricting access at the borders and conducting health screenings at borders, opening quarantine centers, issuing “shelter in place” directives, issuing travel advisories, limiting public gatherings, and canceling gatherings for Newroz, the Kurdish New Year.

“The Self Administration of North and East Syria guides this discovery for all of humanity,” stated Dr. Mustafa. “It contributes to the efforts of self-determination in protecting human beings from all that threatens us.”

Nato støtter Tyrkias invasjon av Syria

I følge tyrkisk og internasjonal media lover Nato, ved Jens Stoltenberg å hjelpe Tyrkia i Syria.  Her fra Andalou som kontrolleres av regimet i Tyrkia.
https://www.aa.com.tr/en/europe/nato-plans-on-supporting-turkey-s-efforts-in-syria/1771970

Og her fra det engelske Guardian.
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/nato-turkey-syria-airstrikes-russia-un-jens-stoltenberg

Hvordan Nato greier å vri Tyrkias angrepskrig til et spørsmål om å forsvare Tyrkia fordrer store kunster i nytale og evne til å snu verden på hodet. Ikke en gang Alice i Eventyrland fikk høre slike skrøner.

Løslat Abdullah Öcalan!

Både EU domstolen og den belgiske appelldomstolen har nå slått fast at Kurdistans arbeiderparti (PKK) ikke er en terrororganisasjon. Som medlem av Nato, bør Norge presse på for at medlemslandene fjerner PKK fra EUs og USAs terrorlister.

imagesDommene bør også styrke kravet om at  Abdullah Öcalan, som nå har sittet i fengsel i 21 år, blir løslatt.

Veien til fred i Tyrkia går gjennom å la kurderne få drive legalt politiske arbeid, og ved å løslate Abdullah Öcalan.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan støtter den nordiske kampanjen som nå skal lanseres for at Tyrkia må løslate Abdullah Öcalan.

(Denne uttalelsen ble vedtatt på SolKurds landsmøte februar 2020)

Norge må støtte rettsprosessene i Nordøst Syria og gi humanitær støtte

Mange tusen IS medlemmer og deres familier er tatt hånd om av myndighetene i Nord og Øst Syria etter at IS ble nedkjempet militært. Rettsforfølgelse av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten skal, om det er mulig, gjøres av myndighetene der forbrytelsene fant sted. For å ivareta ofrenes rettsfølelse.

Myndighetene der ba tidlig om internasjonal hjelp for å få gjennomført slike rettssaker, gjennom opprettelsen av en internasjonal domstol som bisto prosessen. De ba også om at fremmede stater avlastet dem med å ta tilbake sine utenlandske IS medlemmer. Det siste har skjedd i svært liten grad. Norge har kun tatt tilbake et sjukt barn, hennes søster og barnas mor, som følge av barnekonvensjonens krav.

Det er nå gått lang tid siden IS ble nedkjempet i Nordøst Syria, og som følge av den nye tyrkiske invasjonen er det ekstra vanskelig å holde kontrollen på de overfylte interneringsleirene. Situasjonen blir stadig mer prekær. Myndighetene der har derfor måttet starte opp rettsforfølgelser sjøl, med små ressurser.

Myndighetene i Nordøst Syria har nettopp vært i Europa, også i Norge, for å forsterke henstillingen om støtte til den rettsprosessen de nå ser ut til å måtte fortsette sjøl, med svært begrensede midler, både økonomisk og juridisk.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer norske myndigheter til å imøtekomme henstillingen fra myndighetene i Nordøst Syria, og støtte prosessen både juridisk og økonomisk. Norge har naturligvis også et eget ansvar da regjeringen nekter å ta hjem norske IS-tilknytta som er tatt til fange.

Norge må også bistå Nordøst Syria med humanitær hjelp. De milliarder i humanitær hjelp og bistand som Norge sier de har gitt til Syria, har til nå ikke nådd områdene under kontroll av myndighetene i Nordøst Syria.

Norge må framover styrke kontakten med myndighetene i Nordøst Syria.

(Denne uttalelsen ble vedtatt på SolKurds landsmøte i februar 2020)

Vellykket landsmøte 16.2.2020 – nye medledere

Søndag 16. februar avholdt Solidaritet med Kurdistan (Solkurd) et vellykket landsmøte i Oslo. Delegater fra hele landet var til stede og landsmøtet var fylt med gode faglige innlegg og debatter.

Landsmøtet har diskutert, stemt og blitt enige om Solkurds vei fram til det neste landsmøtet.

Det var gjort godt forarbeid og delegatene gjennomførte debatt og behandling av forslagene på en god måte.

Landsmøtet vedtok flere politiske uttalelser og krevde blant annet at Norge legger press på Tyrkia for å returnere den feilaktig deporterte Gulizer.

Landsmøtet krevde også at Norge jobber for løslatelsen av Abdullah Öcalan samt støtter rettsprosessene mot IS-krigere i Nord- og Øst Syria.

Uttalelsene i sin helhet vil bli lagt ut på hjemmesiden i de kommende dagene.

Det ble også valgt et nytt landsstyre for kommende periode. En del i besluttende organer har fått nye roller, og vi har også fått en del nye ansikter.

Det er gledelig å se at yngre medlemmer tar plass i våre styrende organer og at vi er en organisasjon som er i stand til fornyelse og rekrutering.

Stina Bergsten og Truls Strand Offerdal ble valgt til medledere av et enstemmig landsmøte.