Vellykket landsmøte 16.2.2020 – nye medledere

Søndag 16. februar avholdt Solidaritet med Kurdistan (Solkurd) et vellykket landsmøte i Oslo. Delegater fra hele landet var til stede og landsmøtet var fylt med gode faglige innlegg og debatter.

Landsmøtet har diskutert, stemt og blitt enige om Solkurds vei fram til det neste landsmøtet.

Det var gjort godt forarbeid og delegatene gjennomførte debatt og behandling av forslagene på en god måte.

Landsmøtet vedtok flere politiske uttalelser og krevde blant annet at Norge legger press på Tyrkia for å returnere den feilaktig deporterte Gulizer.

Landsmøtet krevde også at Norge jobber for løslatelsen av Abdullah Öcalan samt støtter rettsprosessene mot IS-krigere i Nord- og Øst Syria.

Uttalelsene i sin helhet vil bli lagt ut på hjemmesiden i de kommende dagene.

Det ble også valgt et nytt landsstyre for kommende periode. En del i besluttende organer har fått nye roller, og vi har også fått en del nye ansikter.

Det er gledelig å se at yngre medlemmer tar plass i våre styrende organer og at vi er en organisasjon som er i stand til fornyelse og rekrutering.

Stina Bergsten og Truls Strand Offerdal ble valgt til medledere av et enstemmig landsmøte.