Norge må støtte rettsprosessene i Nordøst Syria og gi humanitær støtte

Mange tusen IS medlemmer og deres familier er tatt hånd om av myndighetene i Nord og Øst Syria etter at IS ble nedkjempet militært. Rettsforfølgelse av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten skal, om det er mulig, gjøres av myndighetene der forbrytelsene fant sted. For å ivareta ofrenes rettsfølelse.

Myndighetene der ba tidlig om internasjonal hjelp for å få gjennomført slike rettssaker, gjennom opprettelsen av en internasjonal domstol som bisto prosessen. De ba også om at fremmede stater avlastet dem med å ta tilbake sine utenlandske IS medlemmer. Det siste har skjedd i svært liten grad. Norge har kun tatt tilbake et sjukt barn, hennes søster og barnas mor, som følge av barnekonvensjonens krav.

Det er nå gått lang tid siden IS ble nedkjempet i Nordøst Syria, og som følge av den nye tyrkiske invasjonen er det ekstra vanskelig å holde kontrollen på de overfylte interneringsleirene. Situasjonen blir stadig mer prekær. Myndighetene der har derfor måttet starte opp rettsforfølgelser sjøl, med små ressurser.

Myndighetene i Nordøst Syria har nettopp vært i Europa, også i Norge, for å forsterke henstillingen om støtte til den rettsprosessen de nå ser ut til å måtte fortsette sjøl, med svært begrensede midler, både økonomisk og juridisk.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer norske myndigheter til å imøtekomme henstillingen fra myndighetene i Nordøst Syria, og støtte prosessen både juridisk og økonomisk. Norge har naturligvis også et eget ansvar da regjeringen nekter å ta hjem norske IS-tilknytta som er tatt til fange.

Norge må også bistå Nordøst Syria med humanitær hjelp. De milliarder i humanitær hjelp og bistand som Norge sier de har gitt til Syria, har til nå ikke nådd områdene under kontroll av myndighetene i Nordøst Syria.

Norge må framover styrke kontakten med myndighetene i Nordøst Syria.

(Denne uttalelsen ble vedtatt på SolKurds landsmøte i februar 2020)