Den kurdiske floken – og Noreg

Leserinnlegg i Aftenposten 25. juni 2022 av Erling Folkvord.

Takk til kommentator Mina Hauge Nærland for presentasjonen av 100 år med kurdisk kamp for sjølvstende (Aftenposten 21. juni ). Eg vil berre legge til eit par punkt som er aktuelle framfor Nato-toppmøtet i Madrid 29. juni.

Ingen kurdiske parti arbeider i dag for å samle det firedelte Kurdistan i ein ny nasjonalstat. På ulike grunnlag arbeider dei for at kurdarane skal ha kulturelle, demokratiske og språklege rettar innanfor Tyrkia, Irak, Iran og Syria.

Erling Folkvord

Arbeidet har kome lengst i Syria. I den nordlege og austlege delen av landet har kurdarar i snart ti år gått i spissen for ei ny, tverrkulturell samfunnsordning. Alle folkegruppene har same rett og plikt til å delta i samfunnsstyringa. Leiarvervet skal delast mellom ei kvinne og ein mann, både i politiske og administrative organ. Dei skal helst vere frå ulike folkegrupper. Éin kurdar og éin arabar er vanleg. Det er omtrent like mange kurdarar som arabarar i området. Armenarar, turkmenarar, assyrarar og tsjerkessarar har óg slike verv. Dette er enno ikkje innført overalt.

Sjølvstyret som kontrollerer nær ein tredjedel av landarealet i Syria, ønskjer ei fredeleg, politisk løysing med regjeringa i Damaskus. Men sidan 2016 har Tyrkia gjennomført tre invasjonar. Tyrkia har starta utskifting av befolkninga i dei okkuperte områda: vekk med kurdarane. Syrarar frå andre landsdelar skal overta hus og jord.

På Nato-toppmøtet kan statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seie nei til denne tyrkiske politikken eller gi stilltiande samtykke til Tyrkias utviding av dei okkuperte områda.

Erling Folkvord,

landsstyremedlem i Solidaritet med Kurdistan

Med Erdogan for meir okkupasjon?

Leserinnlegg i Klassekampen av Erling Folkvord,

ALLIERTE: Tyrkias president Erdogan har varsla utviding av områda landet okkuperer i Syria. Nato, og Norge, bør seie nei, skriv Erling Folkvord. FOTO: MURAT KULA/AFP/NTB

ALLIERTE: TYRKIAS PRESIDENT ERDOGAN HAR VARSLA UTVIDING AV OMRÅDA LANDET OKKUPERER I SYRIA. NATO, OG NORGE, BØR SEIE NEI, SKRIV ERLING FOLKVORD. FOTO: MURAT KULA/AFP/NTB

Akkurat no er statsminister Gahr Støre (Ap), utanriksminister Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Gram (Sp) på veg til Madrid. Dei skal møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på Nato-toppmøte.

Han har varsla utviding av dei områda Tyrkia okkuperer i nabolandet Syria, og har bruk for eit ja frå Nato. Samtidig som han intensiverer erobringskrigen i Irak. Der har PKK-geriljaen lagt fram detaljerte eksempel på at Tyrkia bruker ulovlege kjemiske våpen.

Syrias Nasjonale hær (SNA) er ein del av Erdogans okkupasjonsstyrke i Syria. SNA er på papiret hæren til Syrias interimsregjering (SIG). Dette er regjeringa til Nasjonalkoalisjonen i Syria. Den norske regjeringa godkjende i 2012 «Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.» Interimsregjeringa vart oppretta i 2013. Planen var at denne regjeringa skulle ta over Syria så snart president Assad var rydda av vegen.

Jens Stoltenberg (Ap) var raud-grøn statsminister da, med partifelle Espen Barth Eide som forsvarsminister.

I dag er SNA ei samling av meir enn 40 jihadist-grupper. Mange av soldatane har tidlegare vore med i IS og metodebruken er prega av det. SNA er i praksis underordna tyrkisk kommando.

Erdogan krev neppe vedtak frå Nato-toppmøtet om at utvida okkupasjon er bra. Stilltiande samtykke er sikkert godt nok, slik som under invasjonane i 2016, 2018 og 2019.

Statsminister Gahr Støre kan sette eit synleg Norge på Nato-kartet viss han tar ordet og seier at Norge seier nei til okkupasjon, i Syria på same måte som i Ukraina.

erfolk@online.no