Skolering: Et alternativt system for demokratisk selvstyre og kvinnefrigjøring

I samarbeid med Kurdistan Kulturforening inviterer Solidaritet med Kurdistan til skolering i Demokratisk konføderalisme: Et alternativt system for selvstyre og kvinnefrigjøring.

I et Midtøsten preget av krig og kaos, bygger kurderne i Rojava sammen med andre i Nord-Syria opp en demokratisk samfunnsmodell basert på mangfold i et demokratisk, sosialt, likestilt, og økologisk samfunn. Bli med på skolering for å få innblikk i teorien og ideologien bak den selvstyremodellen de utvikler i Rojava og andre steder i Kurdistan.

Den kurdiske lederen Abdullah Öcalan har skrevet om demokratisk konføderalisme som løsning. Men hva er demokratisk konføderalisme?  Og hvorfor kjemper den kurdiske frigjøringsbevegelsen for et alternativ til dagens system? Hvorfor har kvinnene utviklet en jineoloji og hva er det?

Venner som er direkte involvert i denne prosessen er invitert til å holde innledninger. Skoleringen blir på engelsk.

Det er plass til et begrenset antall. Derfor er det en forutsetning at de som kommer, er innstilt på være med hele dagen. Send oss en epost viss du ønsker å være med. Så sender vi deg programmet – eller gir deg beskjed viss det ikke er plass til flere.

Det er ingen deltakeravgift, men vi spleiser på litt mat. Deltakerne må dekke egne reisutgifter.  Medlemmer av Solkurd kan søke om delvis dekning av reiseutgifter dersom dette er nødvendig for at du kan delta.

Dato:  Søndag 11.06.2017
Tid: 10:00-18:00
Sted: Oslo.
Påmelding: solidaritetmedkurdistan@gmail.com

Programmet og adresse sendes til påmeldte.