Reisebrev 3: Newroz vart vellukka

Medlemmer av Solidaritet med Kurdistan reiste til millionbyen Amed (tyrkisk: Diyarbakir). Etter Newroz-festen fikk vi dette reisebrevet:

Vi som var inviterte gjester kom tidleg til plassen. Likevel hadde mykje folk alt samla seg. Og det strøymde heile tida til nye. Mange hadde flagg.Nokre trommer. Det vart spela musikk og folk dansa eller vifta med flagga. Det var folk i alle aldrar, frå små born til gamle kvinner og menn. Ungdomane gjorde mest av seg. Dei klatra opp i høge stativ med flagga,- og mobiltelefonane, sine.Særs sterkt inntrykk gjorde det på meg då ungdomane sprang gjennom folkehavet med biletet av Abdullah Øcalan. Dei bar banneret ( som du kan sjå på eine biletet) 6 personar på kvart, og med armane høgt. Inntrykket vart at Øcalan symde gjennom folkehopen.Eit serkt symbol på at ånda hans sviv i folket,- same kor mykje han er fengsla.
Kor mange personar som var samla på plassen veit eg ikkje, men ei som var med i fjor sa at i år var det klart fleire.

For meg såg plassen full ut,- og det var og samla folk utafor plassen, som likevel høyrde musikken,- og seinare talane.

Det er utan samanlikning det største folkmøtet eg har vore med på. 
For ein som har feira 17. mai i Odda var det artig og høyre folkemusikk og sjå ringdans att. Dei dansa mykje i ring og rekke,- også til annan musikk. Stemninga var god, og held seg god gjennom heile programmet, som vara frå kl 12 – 15.30. Dei ivrigaste hadde starta over 2 timar før.

Kort tid etter at bålet vart tend kom regnet, men det la ingen dempar på dei som vart att. Folk på plassen starta dra heim. Portane vart etter kvart opna og dei som ville kunne kome heilt fram til scenen.

Pågangsmotet og energien er stor i HDP. Det verkar som motgang ikkje bit på dei.
Likevel må det vere ein fin inspirasjon at oppsluttinga om Newroz vart så stor, – og stemninga så god.

Helsing frå
Sverre Sævareid

Reisebrev 2: Møte med HDP

Medlemmer av Solidaritet med Kurdistan reiste til millionbyen Amed (tyrkisk: Diyarbakir). Kvelden før Newroz-festen fikk vi dette reisebrevet:

Etter valet i juni 2015, der HDP (Folkenes Demokratiske Parti) fekk 13 % av røystene, miste Erdogan sitt reine fleirtal i parlamentet. Dette saman med framgong for kurdiske styrkar på slagmarka i Syria, gjorde det ikkje lenger interessant for Erdogan å halde fram med fredsforhandlingar. Han gjekk inn med millitære styrkar i Syria.

I Diyarbakir kom krigen seinare. Om lag 500 personar døde. I Syria langt fleire. Dei fleste sivile. Kulturminne er øydelagde. Byen står på FNs verdsarvliste over kulturminne. No er store delar avsperra, slik at vi kan ikkje sjå skadane. Medlingar går ut på at kulturminne framleis vert øydelgde og køyrde bort,- for å gje plass for nye byggverk. Eg kan einast stadfeste at det går ein jamn straum av lastebilar med knust stein ut frå gamlebyen.

Kurdararne hadde då i ein periode over mange år utvikla eit godt fungerande lokaldemokrati i mange område. I dei kurdiske områda vart det utvikla eit styresett som involverte folk i langt større grad enn vi er vane med. Økologisk perspektiv og kvinnekamp stod sterkt. Den tyrkiske staten sitt part, AKP, hadde ingen sjanse til å vinne i demokratiske val. Mellom 60 og 95% av folket her er kurdarar (varierer frå plass til plass).

Staten fjerna difor demokratiet med makt. Starta i dei minste kommunane.
Borgarmestrar vart avsette, dømde og fengsla,- utan å ha gjort anna kriminelt enn å styre kommunane etter demokratisk fatta vedtak. Også andre i kommunestyra vart fengsla, for kortare eller lengre tid. Staten sette inn eigne styringsfolk. («Tiltrudde menn»)

Vi møtte ein avsett ordførar idag. Ho sat 140 dagar i fengsel, – og veit aldri om/når ho vert fengsla att. No bur ho i Diyarbakir og arbeider vidare for å kome tilbake i posisjon. Ho meiner at kolonistyret som rår no vil ta slutt, og at dei med tida kan ta opp att dei demokratiske organisasjonane. Til så lenge driv dei organisasjonane vidare på frivillig basis.

Lik eins er det med andre grupper som er oppløyste. Vi møtte Amed City Theatre
(Amed er det gamle kurdiske namnet på byen,- og som kurdarar framleis nyttar)
Teaterfolka var tilsette i kommunen fram til oktober/november 2016. Etter at dei vart oppsagde, held dei berre fram og spele teater på kurdisk.
Mottoet er: dersom staten forbyr ein organisasjon, så lagar vi to nye.

Så, kampviljen er det lite å seie på. Kor stor oppslutning motstanden har vil vi få eit svar på i morgon. Då feirast Newroz. Alle ser fram til dagen. Det er ein dag for glede. Legenda fortel at Tyrannen vart fjerna og Dei gode kreftene vann den dagen. Kurdarar har dansa og feira Newroz sidan uminnelege tider.

Helsing frå
Sverre Sævareid

Appell på fakkeltog: Gratulerer med Newroz!

Appell på fakkeltog for Newroz 20.mars 2017 i Oslo.

Kjære kurdere – kjære alle!
Gratulerer med Newroz! Glad for å få være med på feiringen her! Skal også hilse fra 4 medlemmer av Solidaritet med Kurdistan som er i Amed nå og skal delta på feiringen der i morgen

Årets Newroz feires i en svært turbulente tid i Kurdistan. Ikke bare kurderne, men også andre folk som bor der utsettes for brutale overgrep.
Den tyrkiske staten med diktatoren Erdogan står fremst for å prøve å hindre feiringen,
også av denne frihetsdagen:
Istanbul er nektet å ha sin tradisjonelle markering, men det blir allikvel feiring på 3 andre steder i byen. Bingøl har hatt unntakstilstand siden søndag og kurdiske ledere er arrestert. I Van er det razziaerer og 25 er arresterte. Det er nedlagt forbud mot Newroz-feiringer ca 15 andre steder.

Fra Amed, melder de 4 som er der fra oss nå, at byen nærmest er under beleiring. Alle kurdiske kontorer utenom partihusene til DBP og HDP er stengt. En tysk journalist, som kom for å dekke Neweos-feiringen ble arrestert i går, men ble sluppet fri etter en stund,. Flere internasjonale observatører ble stanset ved innreisen til Tyrkia.

Men Erdogan veit han ikke kan stanse Newroz-feiringen i Amed i morgen og tillatelse er derfor gitt der. Men under sterk bevoktning. Politi og soldater har allerde omringet plassen hvor feiringen skal være. Det skal skremme folk fra å komme.

Newroz-feiringen og budskapet det bringer kan aldri stanses! Den har mange tusen års aner, like lenge som motstanden mot undertrykking, kampen for frigjøring, demokrati og frihet har eksistert. Den feires heller ikke bare av kurdere. Også persere og afghanere som slåss for frihet i sine områder, markerer denne kampen til samme tid. Rundt vårjevndøgn 21.mars, når lyset og våren melder sin ankomst. Slik sett forener Newroz alle frihetselskende folk i regionen til felles kamp og samarbeid. Når kurdere, arabere, assyrere i det krigsherjede Syria går sammen for å danne samfunn basert på budskapet fra Newroz, viser det veien framover. Det er like gyldig også i Irak og Iran. Og slik sett også her i Europa, når folkegrupper blir satt opp mot hverandre av de som styrer.

Som vi ser prøver også den maktkåte despoten i Ankara, i sitt overmot, å utfordre europeiske leder til å knele for seg. Han vil like lite lykkes i det, som i å kneble frihetskampen til kurdere og frihetselskende tyrkere. Sjøl om han nå skulle klare å få sitt Ja i folkeavstemningen 16.april.

Vi skjemmes over at tidligere statsminister i Norge, nå generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, uttrykker uforbeholden støtte til det tyrkiske regimets såkalte krig mot terrorister. Enda han må vite at det er regjeringen i Ankara som driver terrorkrig mot kurdere, både i Tyrkia, Syria og Irak, og til og med samarbeider med terrorgruppene som de til en hver tid finner kan brukes i sin krigføring.

Vi skulle ønske at stortingspresident Olemic Thommesen, her i huset bak oss, kom ut og hilste dere, slik konføderasjonspresident Doris Louthard i Sveits i går sendte hilsen til Newroz-feiringen i kantonen hun kommer fra. Og vi etterlyser at noen fra regjeringspartiet Høyre gjør det samme som CDU-talskvinne Julia Kloecker fra partiet til Merkel i Tyskland, når hun går offentlig ut og sier at «kurderne representerer kampen for demokrati».

Som dere, gir vi aldri opp kampen for de verdiene Newroz fremmer. Vi står sammen!
Gratulerer med Newroz! Frihet for Kurdistan! Newroz piroz be!

Arnljot Ask

Newroz piroz be! Gratulerer med Newroz!

Solidaritet med Kurdistan sender en hilsen til alle kurdere og til de kurdiske organisasjonene i Norge. Og til alle Kurdistan-venner sier vi: Støtt kurdernes kamp for frihet og demokrati i alle deler av Kurdistan.  Undertrykkinga tar ulike former, men regimene i Teheran, Bagdad, Damaskus og Ankara har en ting felles:  De undertrykker kurderne og anerkjenner ikke deres rett til selvstyre.

På mange måter er president Erdogan i dag den mest aggressive fienden. For ett år siden drepte tyrkiske soldater 177 sivile som var innesperra i tre kjellere under sammenraste hus. Mange titalls ble brent levende. Siden har statsterroren fortsatt i den kurdiske delen av landet. Tyrkia har også trappa opp krigen mot de kurdiske geriljastyrkene. I tillegg har tyrkiske styrker siden august 2016 okkupert et område i Syria vest for Eufrat. I løpet av fjoråret sendte president Erdogan også flere tusen soldater inn i Irak. Han fører krig for å innlemme deler av Syria og Irak i Tyrkia.

Det siste halvåret har president Erdogan også gjennomført en arrestasjonsbølge  mot Folkenes emokratiske parti (HDP), det tredje største partiet i parlamentet: Partiets to medledere, Figen Yüksekdağ og Selahattin Demirtaş og en stor del av parlamentsgruppa ble fengsla i november. Flere titalls ordførere er avsatt. Presidentens utpekte «tillitsmenn» har overtatt deres og kommunestyrenes myndighet og oppgaver. Lokalt diktatur har erstatta det som var en viss grad av folkevalgt styre i kommunene. Hundretalls tillitsvalgte i partiet sitter fengsla. Alt dette ser ut til å være president Erdogans og det mer og mer islamistiske AK-partiets forberedelse til folkeavstemninga om grunnlovsendringer 16. april.

President Erdogans grunnlovsendringer betyr at praktisk talt all politisk makt samles i hans hender. Regjeringa og parlamentet blir redusert til organer uten makt. Fordi NEI-bevegelsen står sterkt i Tyrkia og har hatt knapt flertall i flere meningsmålinger, er det stor fare for at statsterroren mot sivilbefolkninga blir enda verre i de kommende ukene.

Vi sender en hilsen til alle som i dag yter store ofre i kampen mot kurdernes undertrykkere. Og vi oppfordrer fagforeninger, politiske partier, andre organisasjoner og enkeltpersoner til å bli med i solidaritetsarbeidet.

Newroz piroz be! Gratulerer med Newroz!
Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan

Reisebrev fra Amed

Fire medlemmer av Solidaritet med Kurdistan reiste før helga til millionbyen Amed (tyrkisk: Diyarbakir). De er invitert av Folkenes demokratiske parti (HDP). De første dagene har gått med til møter og samtaler. Kvelden før Newroz-festen fikk vi dette reisebrevet:

Etter sist valg hadde HDP 102 co ordførere. I dag er 86 avsatt, de fleste fengslet for kortere eller lengre tid.
I stedet for de valgte co ordførerne setter staten inn sin egen mann, og mann er rette ordet. Ingen damer settes inn av den tyrkiske staten.
Ikke bare ordførerne måtte ut av kontorene sine, men også  politisk ansatte mistet jobben, mange av dem ble fengslet.

Hva skjer når staten fjerner lovlig valgte representanter og setter inn sine egne folk?

Kvinneorganisasjoner blir forbudt, kvinnesenter stenges, nødtelefon for kvinner utsatt for vold stenges, sosialsenter hvor folk kunne få hjelp stenges, barnehager hvor barn kunne snakke kurdisk legges ned, senter for lære å skrive og lese kurdisk legges ned, kultursenter stenges – lista kan gjøres mye, mye lenger.

I dag traff vi folk fra Amed city theater som ikke lenger får støtte. Men de gir seg ikke, de fortsetter å sette opp stykker, fortsetter å spille sjøl om det er vanskelig. Som de sa; når den tyrkiske staten legger ned en plass åpner vi to nye!

Sjøl om undertrykkinga fra den tyrkiske staten er verre enn på lenge.
Sjøl om folk har det vanskelig.
Sjøl om politi og militære er veldig tilstede overalt.
Sjøl om mange fengsles og mange mister jobben sin,

så blir jeg både imponert og optimistisk over motet, besluttsomheten og kampviljen som de jeg har møtt, viser.

Gleder meg til å feire Newroz sammen med mange, mange i Amed i morra.

Med hilsen fra
Turid Kjernlie.

Newroz Resepsjon 2017

Vi feirer Newroz, den kurdiske nyttårsdagen, og inviterer til mottakelse på Fredshuset i   Oslo.

Årets Newroz feires i år under svært vanskelige forhold i Kurdistan. Krigene i Syria og Irak   har også forplantet seg til Tyrkia, hvor flere hundre sivile kurdere er drept i reine massakrer de siste månedene.

 Newroz sitt budskap om slutt på undertrykking og fredelig sameksistens mellom folkene i Midtøsten vil være utgangspunkt for feiringene i Kurdistan.  Det samme ønsket ligger bak   feiringen av dagen her i Norge, både for den kurdiske diasporaen her og for venner av       kurderne med norsk bakgrunn.

Tradisjonen tro vil det vil være flere tilstelninger og fester, rundt sjølve Newroz-dagen 21.mars som kurdiske foreninger står bak.  Denne mottakelsen, 22mars, arrangeres i     fellesskap av kurdere og den norske solidaritetsbevegelsen, og vi håper at spesielt mange  venner finner veien hit.

Foruten hilsener, kulturinnslag og informasjon om den aktuelle situasjonen i Kurdistan nå,  vil det bli servert kurdiske mat og være plass for uformelt, hyggelig samvær i tråd med     Newroz-feiringens budskap.

Mottakelse på Fredshuset, Møllergata 12, 7.etg
Onsdag 22 .mars kl 1800 -2100

Hjertelig velkommen!

 

Hilsen

Kurdistans Nasjonalkongress (KNK)
Solidaritet med Kurdistan
Felles Diplomatisk Komitee for Kurdiske Organisasjoner i Norge, ( Består av 14 kurdiske partier og oganisasjoner)