Newroz piroz be! Gratulerer med Newroz!

Solidaritet med Kurdistan sender en hilsen til alle kurdere og til de kurdiske organisasjonene i Norge. Og til alle Kurdistan-venner sier vi: Støtt kurdernes kamp for frihet og demokrati i alle deler av Kurdistan.  Undertrykkinga tar ulike former, men regimene i Teheran, Bagdad, Damaskus og Ankara har en ting felles:  De undertrykker kurderne og anerkjenner ikke deres rett til selvstyre.

På mange måter er president Erdogan i dag den mest aggressive fienden. For ett år siden drepte tyrkiske soldater 177 sivile som var innesperra i tre kjellere under sammenraste hus. Mange titalls ble brent levende. Siden har statsterroren fortsatt i den kurdiske delen av landet. Tyrkia har også trappa opp krigen mot de kurdiske geriljastyrkene. I tillegg har tyrkiske styrker siden august 2016 okkupert et område i Syria vest for Eufrat. I løpet av fjoråret sendte president Erdogan også flere tusen soldater inn i Irak. Han fører krig for å innlemme deler av Syria og Irak i Tyrkia.

Det siste halvåret har president Erdogan også gjennomført en arrestasjonsbølge  mot Folkenes emokratiske parti (HDP), det tredje største partiet i parlamentet: Partiets to medledere, Figen Yüksekdağ og Selahattin Demirtaş og en stor del av parlamentsgruppa ble fengsla i november. Flere titalls ordførere er avsatt. Presidentens utpekte «tillitsmenn» har overtatt deres og kommunestyrenes myndighet og oppgaver. Lokalt diktatur har erstatta det som var en viss grad av folkevalgt styre i kommunene. Hundretalls tillitsvalgte i partiet sitter fengsla. Alt dette ser ut til å være president Erdogans og det mer og mer islamistiske AK-partiets forberedelse til folkeavstemninga om grunnlovsendringer 16. april.

President Erdogans grunnlovsendringer betyr at praktisk talt all politisk makt samles i hans hender. Regjeringa og parlamentet blir redusert til organer uten makt. Fordi NEI-bevegelsen står sterkt i Tyrkia og har hatt knapt flertall i flere meningsmålinger, er det stor fare for at statsterroren mot sivilbefolkninga blir enda verre i de kommende ukene.

Vi sender en hilsen til alle som i dag yter store ofre i kampen mot kurdernes undertrykkere. Og vi oppfordrer fagforeninger, politiske partier, andre organisasjoner og enkeltpersoner til å bli med i solidaritetsarbeidet.

Newroz piroz be! Gratulerer med Newroz!
Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan