Stand i Larvik

Solidaritet med Kurdistan i Vestfold arrangerte sin andre stand i strålende solskinn på torget i Larvik lørdag 24. August 2019 mellom klokka 11.30 og 17.00.

IMG_0637

Safar Said Kawa (ved strandflagget vårt til venstre) og Nedir Ismael Nomat (i midten med hatt og vest) fra Sol-Kurd verver nytt medlem (til høyre i bildet) på vår stand på torget i Larvik.

KAMPANJE-START I SANDE

Endelig, så har Solidaritet med Kurdistan i Vestfold fått satt i gang vervekampanjen sin.  Kampanjen vår ble åpnet med stand i Sande, Lørdag 27. Juli 2019 i strålende solskinn.

Ettersom mange var på ferie og det var færre folk i sentrum enn vanlig, så fikk vi en god del materiell til overs, som vi kan bruke på våre neste stands. Til gjengjeld fikk vi flere nysgjerrige blikk fra forbipasserende som tross alt befandt seg i Sande sentrum, midt i ferietiden. Standen vår pågikk frem til kl. 19.00 ettersom de fleste butikkene stengte og de fleste gikk hjem fra torget da.

Dette er det aller første arrangementet Solidaritet med Kurdistan har hatt i Vestfold noensinne. Endelig, så har vi kommet i gang. Hurra!

Vennlig hilsen Lasse Riise, kontaktperson for Solidaritet med Kurdistan i Vestfold.

190826Sandekommunevåpen

Gülizer Tastemir mot den norske stat

19. og 20 august var det forhandlinger i Oslo Tingrett. Advokatene til Gülizer Tastemir har stevna staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (§ 3).

De hevder at staten visste eller burde visst at Gulizer ville bli utsatt for tortur og nedverdigende behandling dersom de tvangssendte henne til Tyrkia. Staten på sin side hevder at på utsendingsstidspunktet kunne ikke staten vite dette. Staten mener også at Gülizer ikke blir utsatt for tortur eller nedverdigende behandling i fengslet i Tyrkia.

Dom faller om cirka to uker.

Uansett hvilken side som vinner i Tingretten, vil dommen antakelig bli anka. Det mest sannsynlige er at denne rettssaken vil ende i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter å ha blitt behandla av Lagmannsretten og Høyesterett.

Dette innebærer at solidaritetsarbeidet med Gulizer må utvikles. Hennes tyrkiske advokat tar denne saken uten lønn. Støtt innsamlingsaksjonen.
Se: https://solidaritetmedkurdistan.no/stott-gulizer-tastemir/

IMAG1588

Oslo Tingrett, sal 353 kl 9.00, mandag 19. og tirsdag 20. august. Saksnr 18 – 105467

Gülizer Tastemyr mot den norske stat.

Gülizer ble feilaktig nekta asyl og tvangssendt ut av Norge til Istanbul og havna umiddelbart i tyrkisk fengsel. Det er stor fare for at livet hennes vil ende i fengselet. Både fordi hun risikerer livstidsstraff og fordi hun er kronisk sjuk.

Hun har reist sak mot den norske staten og forhandlingene vil altså foregå den 19. og 20. august i Oslo Tingrett. Saken går for åpne dører.

180706Gulizerbildeutentekst

Gulizer Tastemir