Oslo Tingrett, sal 353 kl 9.00, mandag 19. og tirsdag 20. august. Saksnr 18 – 105467

Gülizer Tastemyr mot den norske stat.

Gülizer ble feilaktig nekta asyl og tvangssendt ut av Norge til Istanbul og havna umiddelbart i tyrkisk fengsel. Det er stor fare for at livet hennes vil ende i fengselet. Både fordi hun risikerer livstidsstraff og fordi hun er kronisk sjuk.

Hun har reist sak mot den norske staten og forhandlingene vil altså foregå den 19. og 20. august i Oslo Tingrett. Saken går for åpne dører.

180706Gulizerbildeutentekst

Gulizer Tastemir