Gülizer Tastemir mot den norske stat

Gulizer-2

19. og 20 august var det forhandlinger i Oslo Tingrett. Advokatene til Gülizer Tastemir har stevna staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (§ 3).

De hevder at staten visste eller burde visst at Gulizer ville bli utsatt for tortur og nedverdigende behandling dersom de tvangssendte henne til Tyrkia. Staten på sin side hevder at på utsendingsstidspunktet kunne ikke staten vite dette. Staten mener også at Gülizer ikke blir utsatt for tortur eller nedverdigende behandling i fengslet i Tyrkia.

Dom faller om cirka to uker.

Uansett hvilken side som vinner i Tingretten, vil dommen antakelig bli anka. Det mest sannsynlige er at denne rettssaken vil ende i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter å ha blitt behandla av Lagmannsretten og Høyesterett.

Dette innebærer at solidaritetsarbeidet med Gulizer må utvikles. Hennes tyrkiske advokat tar denne saken uten lønn. Støtt innsamlingsaksjonen.
Se: https://solidaritetmedkurdistan.no/stott-gulizer-tastemir/

 

IMG-20190820-WA0001

Advokat Jan Birkeland og Gülizers advokat i Tyrkia, Raziye Özturk

IMAG1588