Løslat Abdullah Öcalan!

Både EU domstolen og den belgiske appelldomstolen har nå slått fast at Kurdistans arbeiderparti (PKK) ikke er en terrororganisasjon. Som medlem av Nato, bør Norge presse på for at medlemslandene fjerner PKK fra EUs og USAs terrorlister.

imagesDommene bør også styrke kravet om at  Abdullah Öcalan, som nå har sittet i fengsel i 21 år, blir løslatt.

Veien til fred i Tyrkia går gjennom å la kurderne få drive legalt politiske arbeid, og ved å løslate Abdullah Öcalan.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan støtter den nordiske kampanjen som nå skal lanseres for at Tyrkia må løslate Abdullah Öcalan.

(Denne uttalelsen ble vedtatt på SolKurds landsmøte februar 2020)