Norge må ta ansvar for rettsoppgjør og gjenoppbygging

De tyngste byrdene etter krigen mot Islamsk Stat (IS) er nå lagt på skuldrene til de som stod i spissen og ofret mest for å nedkjempe terroristorganisasjonen. Titusentalls sivile fra områder som nylig er frigjort fra IS, lever under uholdbare forhold i flyktningeleirer. I denne situasjonen har Norge, som andre vestlige land, et eget ansvar for å hjelpe og avlaste både i Irak og Syria.

Den demokratiske føderasjonen Nord-Syria har bedt om humanitær hjelp for å mestre utfordringen med rehabilitering av de mer enn 80 000 som nå er i den overfylte Al Hol-leiren i Hasaka-provinsen.

Føderasjonen ber i tillegg verdenssamfunnet hjelpe til med å sette opp en internasjonal straffedomstol for IS-krigerne som er tatt til fange. Det internasjonale samfunnet må bistå både økonomisk og med andre ressurser til en slik domstol og til rettsprosessene som myndighetene lokalt blir tvunget til å gjennomføre.

Norge og andre land må være villige til å ta i mot og straffeforfølge egne statsborgere blant de IS-fangene, som myndighetene ønsker å returnere.

Barn av norske IS-krigere er nå i Al Hol og kanskje i andre leire. Norge har et særskilt ansvar for å ta seg av disse barna og hente dem hjem til Norge. Barn er ikke ansvarlige for forbrytelser foreldrene har begått. Barnekonvensjonen sier klart at barnas rettigheter skal ha forrang. Skal Norge følge konvensjonen, må også barnas mødre hentes tilbake. Straffesaker mot mødrene må føres etter norsk lov og for norske domstoler.

Alle krigførende stater må også bidra til gjenoppbyggingen etter krigsødeleggelsene de har vært med på å påføre regione

 

Uttalelse fra SolKurds landsstyremøte 15. juni 2019

Engelen frå Kobane

Engelen frå Kobane

Eit sterkt teaterstykke frå Sogn og Fjordane Teater og Hordaland Teater blir nå satt opp på Det norske teater i Oslo.

Framsyninger er 

2014 dukka det opp bilete av ei ung, militært kledd kurdisk jente i sosiale media. Ho heitte Rehana og var jusstudent. Biletteksten fortalde at jenta skulle ha drepe over 100 IS-soldatar, i dei harde kampane den kurdiske motstandsbevegelsen (YPG) utkjempa for fridom i grensebyen Kobane. Biletet av Rehana vart delt fleire tusen gonger, og ho fekk tilnamnet «Angel of Kobane».

Historia om Rehana er ei fiksjonsforteljing, basert på ei myte. Men alt som skjer i historia, har skjedd, og skjer framleis – i verda, i dag. Gjennom dei umenneskelege vala og utfordringane Rehana blir stilt overfor, får vi eit tankevekkjande innblikk i kor sårbart det er å vere ei ung kvinne i den pågåande konflikten i Syria. Ein krig som har skapt vår tids største humanitære tragedie, og der halve befolkninga er driven på flukt.

Engelen frå Kobane er skriven av den britiske dramatikaren Henry Naylor, og er siste del av hans trilogi om konfliktane i Midt-Austen. Stykke har vunne fleire prisar og motteke strålande kritikkar, som eit svært engasjerande og hyperaktuelt drama.

Madalena-Sousa-Helly-Hansen-Det-Norske-Teatret-2019-360x480

MADALENA SOUSA HELLY-HANSEN

Samproduksjon mellom Sogn og Fjordane Teater og Hordaland Teater.