Vellykket landsmøte 16.2.2020 – nye medledere

Søndag 16. februar avholdt Solidaritet med Kurdistan (Solkurd) et vellykket landsmøte i Oslo. Delegater fra hele landet var til stede og landsmøtet var fylt med gode faglige innlegg og debatter.

Landsmøtet har diskutert, stemt og blitt enige om Solkurds vei fram til det neste landsmøtet.

Det var gjort godt forarbeid og delegatene gjennomførte debatt og behandling av forslagene på en god måte.

Landsmøtet vedtok flere politiske uttalelser og krevde blant annet at Norge legger press på Tyrkia for å returnere den feilaktig deporterte Gulizer.

Landsmøtet krevde også at Norge jobber for løslatelsen av Abdullah Öcalan samt støtter rettsprosessene mot IS-krigere i Nord- og Øst Syria.

Uttalelsene i sin helhet vil bli lagt ut på hjemmesiden i de kommende dagene.

Det ble også valgt et nytt landsstyre for kommende periode. En del i besluttende organer har fått nye roller, og vi har også fått en del nye ansikter.

Det er gledelig å se at yngre medlemmer tar plass i våre styrende organer og at vi er en organisasjon som er i stand til fornyelse og rekrutering.

Stina Bergsten og Truls Strand Offerdal ble valgt til medledere av et enstemmig landsmøte.

Hva skjer mellom jihadistene og Tyrkia i Idlib?

I denne artikkelen gir Firat News en analyse av forholdet mellom de tyrkiske hemmelige tjenestene og jihadisk grupperingene Al Nusra og Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kort fortalt stoler ikke jihadistene på Tyrkia etter at lederen for IS ble drept. Lederen for IS, Baghdadi ble drept i Idlib nær grensa til Tyrkia av styrker fra USA i samarbeid med de demokratiske styrkene YPG. Men det ser ut til at jihadistene antar at Tyrkia lot det skje og at de derfor ikke går med på å la seg avvæpna og så bli flytta til Afrin som Tyrkia okkuperer. Afrin hadde tidligere 95 % kurdere, etter okkupasjonen er andelen kurdere i Afrin under 25 %.

What did Turkey offer the HTS and why was it rejected?

Forhandlingene mellom Tyrkia og Russland om Idlib har ikke funnet noen løsning. I den opprinnelige avtalen fra 2018 skulle Tyrkia skille ut og pasifisere HTS og andre jihadister som ikke er omfatta av våpenhvilen. Dette har ikke skjedd. Dessuten skulle motorveien M4 og M5 åpnes for fri ferdsel. Dette har heller ikke skjedd.

Millioner av sivile blir nå utsatt for barbari i kampen mellom jihadister, Tyrkia, Russland, Iran og regimet til Assad. Kravet om at utenlandske tropper av alle slag må trekke seg ut av Syria og at det må innledes forhandlinger under FN ledelse der alle syriske parter får delta, blir ikke hørt.

 

Newroztur til Amed i Tyrkia 21 mars 2020

Oppdatering: Turen er avlyst på grunn av situasjonen med korona-viruset. 

Solidaritet med Kurdistan organiserer en tur til Newroz-feiringen i Amed 21.mars i år også. Vi planlegger også et besøk til Batman eller/og Mardin fra 22 til 23.mars.

Vi har avklart med partiet HDPs hovedkontor i Ankara at det blir organiserte opplegg for delegasjoner til Amed i forbindelse med årets Newroz. Både de og HDPs kontor for Europa er varsla om at vi planlegger å sende en delegasjon. Vi ønsker også å få med parlamentarikere fra Norge for å hilse på den avsatte ordføreren Selcuk Mizrakli.

200208Adnan Selcuk Mizrakli

 

 

 

Turen til Bakur vil ha avreise til Diyarbakir torsdag 19.mars om morgenen. Besøk til Batman og/eller Mardin 22-23.mars. Dvs retur til Norge tirsdag 24.mars. Det vil bli en nærmere avklaring når vi får klarlagt reiseopplegget etter 21.mars.

Vi prøver å få med tolk til reisa etter Amed.

Påmelding helst innen 1.mars til solidaritetmedkurdistan@gmail.com. Det vil bli et forberedelsesmøte i Oslo sannsynligvis mandag 11.mars.

Kontaktperson or turen er Arnljot Ask, elfossen@online.no

Plakataksjon mot Tyrkias okkupasjon og norsk støtte.

150 plakater og 3 bannere ble spredd i Oslo natt til 1. februar. De retter seg mot Tyrkias okkupasjon av Syria og Nord Irak. Plakatene protesterer også mot Norges delaktighet gjennom Nato og norsk våpenindustri .

Solidaritet med Kurdistan håper de får henge lengst mulig slik at flest mulig får sett hva den norske staten er med på mot befolkninga i landet.

200205PlakatRUKuridtan

200205bannersolkurd

Storo t-bane

 

Spørsmål til statsminister Erna Solberg om hva regjeringa gjør for å hjelpe asylsøker som på grunn av statens lovbrudd, nå sitter i tyrkisk fengsel

Gulizer-2

Gülizer Tastemir

erfolk@online.no <erfolk@online.no> 31. januar 2020 kl. 14:43
Til: postmottak@smk.dep.no
Oslo, 31. januar 201
(Sendes også som vanlig brev)

Statsminister Erna Solberg

Hva gjør regjeringa for å hjelpe Gülizer Tastemir  som sitter i tyrkisk fengsel fordi staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet brøt Artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)?

Oslo tingrett har dømt Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet for å ha brutt artikkel 3 i (EMK).  (Sak nr. 18-105467TVI-OTIR/04 Gülizer Tastemir mot Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet.) På grunn av  lovbruddet har den kurdiske kvinneaktivisten sittet i tyrkisk fengsel i 19 måneder. Hun er dømt til 12 år.

Artikkel 3 i EMK er kort og klar: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.» EMK er norsk lov.

Gülizer Tastemir  søkte politisk asyl i Norge i 2015. Da hadde hun i flere år  vært ettersøkt av tyrkisk politi. Som aktivt medlem i Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK)  kunne hun forvente arrestasjon og tortur om hun ble pågrepet. Overfor norsk politi gjorde Tastemir grundig rede for at hun var erttersøkt i Tyrkia.  Likevel ble hun nektet asyl i Norge. Hun ble tvangssendt til Tyrkia, i håndjern og med politieskorte.

I dommen sier Oslo tingrett blant annet: «Det var derfor påvist vesentlige grunner for å tro at utsendelse til Tyrkia ville medføre en reell risiko for mishandling i strid med EMK artikkel 3. Utsendelsen 4. juli 2018 medførte at den norske staten brøt sine forpliktelser etter EMK artikkel 3.»

Tastemir erfarte raskt at risikoen var og er reell. Tyrkiske politifolk har i avhør truet med å voldta henne, viss hun ikke gir de opplysningene politiet vil ha.

Utlendingsdirektoratet  (UDI) har innrømmet sitt lovbrudd og i ettertid gitt Tastemir asyl i Norge. I det nye vedtaket skriver UDI:

«Det betyr at

  • du får beskyttelse i Norge
  • tillatelsen din varer i tre år og du kan fornye den
  • du får reisedokumenter.»

Gülizer Tastemir var alvorlig syk da Norge tvangssendte henne til tyrkisk fengsel. Der får hun ikke den behandlinga hun trenger.

Solidaritet med Kurdistan mener at regjeringen har en moralsk plikt til å gjøre det som er mulig for å få Gülizer Tastemir tilbake til Norge. Vi spør derfor statsministeren: Hva gjør du og din regjering for at Gülizer Tastemir skal komme tilbake og få den beskyttelsen som UDI har vedtatt å gi henne i Norge?

Vennlig hilsen

Erling Folkvord, på vegne av Arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan.

Seminar i Oslo lørdag den 15. februar

Program for Solidaritet med Kurdistans seminar lørdag 15. februar 11 – 16.

På Jordal skole, Strømsveien 4. Se på kartet nedenfor.

11.00 Erling Folkvord, leder i Solidaritet med Kurdistan: Utfordringene for den kurdiske frihetskampen nå. Med utgangspunkt i den tredje tyrkiske invasjonen i Rojava/Nord-Syria og følgene av den i alle deler av Kurdistan.ef

 

 

 

13.00 Kathrine Jensen, leder av Palestina-komiteen:  Boikott og sanksjoner som virkemiddel i solidaritetsarbeid og i arbeidet for å endre norsk Kurdistan-politikk.Kathrine Jensen Palkom

Palestinakomiteen starta solidaritetsarbeid for palestinerne i 1970. Palestinerne hadde få venner i  Norge da. SolKurd ble stifta i 2014. Hva kan vi lære av Palestinakomiteens erfaringer?

8796

Pause med mulighet til å kjøpe litt mat i kiosk/gatekjøkken som ikke er langt unna

15.00 Refik Gefür,

medlem av Arbeidsutvalget for Kurdistans Nasjonalkongress (KNK): Om enhetsbestrebelsene i den kurdiske bevegelsen
og betydninga av dette arbeidet.knk_t

SolKurd ønsker deg velkommen lørdag 15. februar!

På Jordal skole, Strømsveien 4 i Oslo. Bruk hovedinngangen som er fra Strømsveien.

Kom gjerne litt før 11.00 slik at vi kan starte presis. Ring mobil 41 51 03 03 viss ytterdøra er låst.

 Vi har kaffe, te, frukt og lignende til de som vil ha.

kart.jpg

Landsmøte og seminar

unnamed.png

Fra landsmøtet i 2019

Landsmøte i 2020 blir arrangert i Oslo 16.februar. Der vil vi både ha en grundigere gjennomgang av året som har gått, og legge planer for arbeidet videre. Alle medlemmer som har betalt  medlemskontingent kan delta med tale og forslagsrett. Delegater fra lokallag får dekket reiseutgifter. Du får innkalling og sakspapirer i januar.

I år planlegger vi også møte/seminar dagen før landsmøte, 15.februar. Sett av datoen allerede i dag.

Program for Solidaritet med Kurdistans seminar lørdag 15. februar 11 – 16.

På Jordal skole, Strømsveien 4. Se på kartet nedenfor. Mer info: https://solidaritetmedkurdistan.no/

11.00 Erling Folkvord, leder i Solidaritet med Kurdistan: Utfordringene for den kurdiske frihetskampen nå. Med utgangspunkt i den tredje tyrkiske invasjonen i Rojava/Nord-Syria og følgene av den i alle deler av Kurdistan.

13.00 Kathrine Jensen, leder av Palestina-komiteen:  Boikott og sanksjoner som virkemiddel i solidaritetsarbeid og i arbeidet for å endre norsk Kurdistan-politikk.

Palestinakomiteen starta solidaritetsarbeid for palestinerne i 1970. Palestinerne hadde få venner i  Norge da. SolKurd ble stifta i 2014. Hva kan vi lære av Palestinakomiteens erfaringer?

 Pause med mulighet til å kjøpe litt mat i kiosk/gatekjøkken som ikke er langt unna.

15.00 Refik Gefür, medlem av Arbeidsutvalget for Kurdistans Nasjonalkongress (KNK): Om enhetsbestrebelsene i den kurdiske bevegelsen og betydninga av dette arbeidet.

SolKurd ønsker deg velkommen lørdag 15. februar!

På Jordal skole, Strømsveien 4 i Oslo. Bruk hovedinngangen som er fra Strømsveien.

Kom gjerne litt før 11 slik at vi kan starte presis. Ring mobil 41 51 03 03 viss ytterdøra er låst.

Vi har kaffe, te, frukt og lignende til de som vil ha.

kart.jpg

Åpent møte i Oslo

cropped-solkurd-bilde1.png

Tirsdag den 19. november inviterer Solidaritet med Kurdistan til et åpent møte for nye medlemmer og interesserte i Oslo. På møtet kan du høre et kort foredrag om situasjonen i de ulike delene i Kurdistan gitt av organisasjonens leder Erling Folkvord.

Du vil også få høre om solidaritetsarbeidet med de kurdiske områdene generelt, hvordan Solidaritet med Kurdistan jobber og hvordan det er mulig å engasjere seg i solidaritetsarbeidet.

Møtet finner sted kl. 19-21, i Deichman Grünerløkka sine lokaler (Schous plass 10, 0552 Oslo).

Inviter gjerne venner og bekjente du tror kunne være interessert