Om betydningen av frigjøringen av Raqqa

Solidaritet med Kurdistan gratulerer alle kurdere med frigjøringen av Raqqa i oktober 2017. Seieren over IS i Raqqa er en ny bekreftelse  på at flerkulturelle SDF (Syrias demokratiske styrker) som kurdere var pådrivere for å opprette,  står i fremste rekke i kampen mot terroristorganisasjonen.

IS er derimot langt i fra  utryddet. Utenlandsk militær innblanding og ødeleggelsen av først Irak og deretter Syria, la grunnlaget for at IS kunne vokse fram.

Militær innsats har vært  nødvendig og er fortsatt nødvendig for å ta fra IS kontrollen over landområder. Men grunnlaget for IS og lignende terroristgrupper kan ikke fjernes med våpen. Den dype økonomiske og sosiale krisen i Irak og Syria må løses. Hvis ikke vil IS eller lignende grupper vokse frem på nytt. SDF-alliansen viser vei også for den sosiale og politiske løsningen som kan fjerne grunnlaget for nye innbyrdes kriger mellom de mange folkegruppene i regionen.

Statene som skapte vekstgrunnlaget for IS og bidro til ødeleggelsen av Raqqa, Kobanê og andre byer, må finansiere gjenoppbyggingen. Norge, som fortsatt støtter Tyrkias ødeleggende krig mot kurderne i Irak, Syria og Tyrkia, har også et medansvar.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer regjeringen til å opprette kontakt med sivile myndigheter i Raqqa og Kobanê og å bidra økonomisk og humanitært til gjenoppbyggingen. Dette er også nødvendig for at flyktninger og internt fordrevne skal få mulighet til å vende tilbake.

Vedtatt av landsstyret i Solidaritet med Kurdistan 19. november 2017.