LO i Nord-Østerdal satte Kurdistan på dagsorden.

  Erling er medlem av Solidaritet med Kurdistan sitt landsstyre og er leder for Fotballbane.org

Erling Folkvord

På den årlige Folldalskonferansen 1. desember sto disse to punktene på dagsordenen:

  • Fotballprosjektet i Kobanê og Raqqa i Syria.
  • Situasjonen i de kurdiske områdene (Kurdistan) i Syria, Irak og Iran v/Solidaritet med Kurdistan.

Kanskje dette kan være ei oppmuntring til andre i fagbevegelsen? SolKurds landsstyremedlem Erling Folkvord var invitert som innleder. Tillitsvalgte fra mange fagforeninger deltok. Både LO og Fagforbundet i Nord-Østerdal har tidligere gitt romslige bidrag til fotballprosjektene.

Kurdistan var tema på Folldalskonferansen 2022. Ronny Bekken Larsen (t.v.) er leder i LO i Nord-Østerdal.  Foto: Margrethe Otnes.