Tyrkia anklages for krigsforbrytelser i Nord-Irak: Observatører slipper ikke til

Artikkel i Klassekampen 16. juni 2021.

I sju uker har Tyrkia gjennomført militære operasjoner mot kurdiske landsbyer. En internasjonal delegasjon hindres i å følge situasjonen.

Av Peter M. Johansen, Erbil
Nord-Irak

Tyrkia har gjennomført en sju uker lang militærintervensjon i de nordlige kurdiske områdene av Nord-Irak. Rapporter og øyenvitneskildringer hevder at den tyrkiske hæren begår systematiske overgrep mot den kurdiske befolkningen i landsbyene i området.

I motsetning til under tidligere intervensjoner mot basene til HPG, geriljaen til Kurdistans arbeiderparti (PKK) i de snøkledde Qandil-fjellene, trekker ikke tyrkiske styrker seg tilbake.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har offentlig sagt at Tyrkia er der for å bli, akkurat som i grenseområdene i Syria. Innbyggerne i 27 landsbyer er fordrevet, anklaget av den tyrkiske hæren for å være PKK-medlemmer.

Siden 1992 har mer enn 500 landsbyer blitt tømt for folk av tyrkerne i krigen mot PKK, viser en kurdisk parlamentarisk rapport fra i fjor. Nå stiger antallet raskt, og den militære intervensjonen blir karakterisert som en regelrett okkupasjon.

Delegasjon observerer

Klassekampen er i Nord-Irak for å forsøke å få innblikk i hva som skjer i de berørte områdene og besøke flyktningleirer for den forfulgte folkegruppa jesidiene som ble forsøkt utryddet av Den islamske staten (IS) i 2014. En delegasjon fra 14 europeiske land befinner seg i Erbil i samme ærend. Et av medlemmene i delegasjonen er Erling Folkvord, tidligere representant på Stortinget for Rød Valgallianse og en av Norges desidert fremste kjennere av kurdiske forhold.

– Vår selvutnevnte delegasjon her i Nord-Irak er organisert av Kurdistan-venner over hele Europa. Formålet vårt er å bryte stillheten som rår i medieverdenen om Tyrkias krig i Nord-Irak, og vise solidaritet med befolkningen, sier Folkvord til Klassekampen i Erbil.

Tyrkias militære offensiv startet 23. april. Tyrkia har samordnet sin militære slagkraft, med bombing fra fly, helikoptre og droner, rakettangrep og artilleri rettet mot landsbyer. Spesialtrente soldater blir droppet fra helikoptre når et område er «klargjort». Det er anklager om at tyrkerne bruker gass, forteller Folkvord, som er landsstyremedlem i Solidaritet med Kurdistan.

Rapporter og kurdiske medier av ulik politisk avskygning forteller at modne avlinger er svidd av rett før innhøsting, oliventrær revet opp, buskap er slaktet ned, bikuber ødelagt, skog er hogd ned og transportert til møbelindustrien i Tyrkia.

Hus er brent ned eller jevnet med jorda, og sivilbefolkningen blir anklaget for å være medlemmer av PKK og gi støtte til HPG. De tyrkiske soldatene etablerer militære baser og utposter der de rykker fram, viser satellittbilder fra Nasa.

– Dette har klart karakter av fordriving, og summen gjør at Tyrkia mistenkes for krigsforbrytelser. Alt tyder på at dette er en virkelig okkupasjon, ikke en tidsbegrenset straffeaksjon mot PKK, sier Folkvord.

Han peker på uttalelser fra Tyrkias innenriksminister Süleyman Soylu om at Tyrkia «har kommet for å bli i Irak».

– Denne krigen og disse krigsmetodene fra vår nest største allierte må regjeringen og opposisjonspolitikerne nå ta standpunkt til, utfordrer han.

Avviser anklagene

Klassekampen har forelagt beskyldningene mot Tyrkias intervensjon for den tyrkiske ambassaden i Oslo.

«Tyrkias operasjoner i Nord-Irak er en del av vår kamp mot terrorisme», skriver ambassaden på e-post.

De viser til det de kaller «terroristorganisasjonen PKK/KCK/YPG», med henvisning til kurdiske grupper i både Irak og Syria, som de mener «planlegger og utfører blodige terrorangrep i Tyrkia».

«Vårt svar på disse angrepene og terroraktivitetene kan bare defineres som legitimt selvforsvar», skriver ambassaden, som også viser til at operasjonen utføres i samråd med irakiske myndigheter i Bagdad og lokale myndigheter i den kurdiske regionen.

«Anklagene som kommer fra PKK-støttespillere (såkalte øyenvitner) og selverklærte PKK-sympatisører som Erling Folkvord, er derfor ikke troverdige», skriver ambassaden.

Problemer i Erbil

Rapportene som har kommet inn, fra blant annet Christian Peacemakers Teams (CPT), har imidlertid fått en politiker som Pierre Laurent, tidligere leder for det franske kommunistpartiet (PCF) og visepresident i senatet i Paris, akademikere, presse og aktivister fra solidaritetskomiteer fra en rekke europeiske land til å lande i Erbil.

De har ikke blitt godt tatt imot av kurdiske myndigheter, som i praksis er Kurdistans demokratiske parti (KDP) og som blir anklaget for å ha altfor gode forbindelser med myndighetene i Ankara.

Innenriksministeren i den kurdiske regionen var raskt ute med utspill: Om delegasjonens mål virkelig er fred og sikkerhet, skulle den dratt til PKKs hovedkvarter i Qandil fordi det er her usikkerheten og volden stammer fra.

Erbil utgjør «en rød linje» for regionalregjeringen, sier han.

Bundespolizei

I løpet av søndag hadde et trettitalls delegater blitt deportert fra flyplassen i Erbil, en gruppe sveitsere innledet sultestreik i den spesielle transitthallen for utkastelser.

Det mest oppsiktsvekkende skjedde imidlertid på flyplassen i Düsseldorf, både med hensyn til hvem som sto bak og begrunnelsen. Bundespolizei, det tyske føderale politiet, nektet mer enn 20 personer å gå om bord i flyet. Blant dem Cansu Özdemir som sitter i forbundsdagen for venstrepartiet Die Linke for Hamburg. Partiet har flere kurdere og tyrkere med politiske verv i sine rekker.

Deler av den internasjonale delegasjonen i Irak

Politiaksjonen skjedde uten at det forelå noen offisiell beslutning fra regjeringen eller fra utenriksdepartementet. Den var heller ikke begrunnet med henvisninger til konkrete paragrafer.

Jörg Schindler, partisekretær for Die Linke, sa at partiet var «opprørt over hendelsen».

– Tyske myndigheter må ikke bli Erdogans løpegutter, sa Schindler i en uttalelse.

Politiet hevder at tidligere «delegasjoner» har blitt brukt som fordekt kanal for folk til å slutte seg til HPG-geriljaen og viser til faren med at folk vil la seg bruke som menneskelige skjold i konfrontasjon med tyrkisk militærmakt.

Tidligere justisminister

Faruk Cemil fra Kurdistans patriotiske union (PUK) var justisminister i den kurdiske regjeringen i Erbil fra 2005 til 2009. Gitt de betente politiske omstendighetene som rår i Erbil, er det et sterkt politisk uttrykk at han kom til hotellet hvor delegasjonen er innlosjert og stilte seg til disposisjon for at den skal gå klar av vanskelighetene som den politiske ledelsen og sikkerhetsstyrkene legger i veien.

– Det er viktig at tausheten rundt den tyrkiske intervensjonen blir brutt. Tyrkerne driver tortur mot vår befolkning. Alt som kan sette lys på situasjonen her, er mer enn velkomment, sa han i møtet med delegasjonen.

– Tyskland er et viktig land i internasjonal politikk – og står sterkt i tyrkisk politikk. Den tyrkiske regjeringen er brutal og rasistisk, og den blander seg inn i alle nabolandene: Irak, Syria, Aserbajdsjan – og Libya. Det ville være å håpe at Tyskland kunne støtte opp om kurdiske interesser, sier han.

Sikkerhetsstyrkene sperret i går av hotellet Blue Mercury for å hindre en stille protestmarkering utenfor FN-kontoret i Erbil. Det skjedde på direkte ordre fra regionalregjeringen etter at utenriksminister Safil Desai hadde redegjort for situasjonen kvelden i forveien.

peterm@klassekampen.no

Mange ut mot Tyrkia

Den internasjonale delegasjonen i Nord Irak offentliggjorde denne uttalelsen i dag.

Bilde av deler av delegasjonen. Erling Folkvord skimtes til høyre i bildet.

Se også denne nettsida

Remy Pagani viser til Sveits

Tidligere ordfører for byen Geneve i Sveits, Remy Pagani gikk hardt ut mot den tyrkiske invasjonen på en pressekonferanse 16. juni.

Pagani sa også -Vi bruker fire språk i Sveits. Vi har 27 kantoner, og vi lever sammen i fred. Det er mulig å løse konflikten og sikre stabilitet i Kurdistan og Irak. Det krever mye innsats for at alle skal leve i fred. Jeg synes at rettferdighet, demokrati, fred og frihet skal gå hånd i hånd.

Pierre Laurent fra det franske parlamentet krever at delegasjonen må få besøke landsbyene som folk har flykta fra på grunn av den tyrkiske offensiven.

Pierre Laurent

Erling Folkvords reisebrev 1 frå Den kurdiske regionen i Irak

Eg er med i ein sjølvutnemnd delegasjon av Kurdistan-vener og kurdarar frå 14 land i Europa. Vi er no i Hewler (Erbil på arabisk)  som er hovudstaden i Bashur (Sør-Kurdistan eller Den kurdiske regionen i Irak.)  

Føremålet med turen vår er todelt:

1) Bryte medietausheta i Europa om den tyrkiske okkupasjonen av meir og meir av nordlege Irak.

3) Vise solidaritet med alle som er truga av den tyrkiske krigen. Det omfattar óg alle partia her i Bashur. Vi kritiserer ingen av dei.

Utanriksjournalist Peter M. Johansen frå Klassekampen  kom til Hewler på fredag, mellom anna for å skrive om delegasjonen sitt arbeid.

Vi er foreløpig rundt 60 personar, frå Slovenia og Italia i sør og til Norge og Finnland i nord. Vi skulle ha vori fleire. Fram til laurdag  vart 14 stoppa og tvangsutsend frå flyplassen her i Hewler. 27 andre vart stoppa av Bundespolizei i Düsseldorf. Dei fekk ikkje reise ut av Tyskland! Kven som bestemte dette er ukjend. Men det er godt kjend at tyrkisk etteretningsteneste (MIT) i mange år har hatt tett samarbeid med tyske Bundesnachrichtsdienst,

24 – eller litt fleire  – satt  fredag kveld på flyplassen her i Hewler. Ein nederlandsk journalist vart send ut  natt til laurdag. «Du bør henge opp eit bilete av Erdogan ved sida av biletet av Barzani på veggen her», sa ho til ein av politifolka før dei tvang henne om bord i flyet.

Tre kurdarar vart pågripi da dei var på veg til flyplassen for å ta i mot fleire delegasjonsmedlemmar. Det er ukjend kor dei er no. Det vanlege politiet nektar å ha noko å gjere med pågripinga. Det er derfor sannsynleg at det er tryggingstenesta som har aksjonert. Dei er effektive og kan vere brutale.

Eg har vori i Bashur mange gonger og har hatt venlege samtalar med representantar for alle dei store partia her, og med nokre av dei små.  Men no opplever eg Bashur meir og meir likt det Erdogan-styrte Tyrkia.

Som ein oppstart hadde delegasjonen onsdag møteavtalar med leiarane av fem partifraksjonar i Det regionale parlamentet.  Vi fekk beskjed at alle møta var avlyst berre  minuttar før vi skulle reise til parlamentet. Politikarar frå to av partia som er med i koalisjonsregjeringa, ville i staden møte oss på hotellet på ettermiddagen. Men dette vart óg avlyst. Han som hadde telefonkontakt med dei, fekk inntrykk av at dei var under hardt press og ikkje våga å møte oss.  

Men dagen etter viste  parlamentarisk nestleiar i PUK (Patriotisk Union Kurdistan) at han ikkje let seg presse. Han møtte opp på hotellet .  

Samtidig sende innanriksministeren ut ei pressemelding med ei solid bannlysing av oss.

Søndag vart det likevel møte  med parlamentsgruppene i PUK og Gorran (Forandring). Dei var blide og hyggelege og sa mellom anna  at PKK (Kurdistans Arbeidarparti) ikkje er ein terrororgansisjon, men ein legitim revolusjonær organisasjon. Og etter dette møtet kom det beskjed om at sjølvaste utanriksministeren ville møte oss. Han er frå  KDP (Kurdistans demokratiske parti).  Mesud Barzani er partileiar og sonen hans er statsminister. Nevøen Nechirvan Barzani er president. Utanriksministeren var her i to timar  søndag kveld.

Så no har  toppfolk i dei tre største partia fått oppfordring om å hjelpe oss slik at vi kan reise til nokre av dei  landsbyane som står folketome etter åtak frå dei tyrkiske okkupasjonsstyrkane. Ingen av dei sa nei. Vi får sjå kva dei gjer.

Erling Folkvord

Det er fleire overraskingar her. Da vi skulle besøke ein tenketank i ettermiddag, viste det seg at nokon hadde rigga opp til pressekonferanse. Eg talde 12 mikrofonar frå like mange redaksjonar.

Alle desse møta er berre førearbeid for at vi skal få lov å reise til områda som Tyrkia har øydelagt. Eg trur ikkje vi får lov til det, men har eit lite håp om at eg tar feil.

Visepresidenten i det franske senatet, Pierre Laurent,  er ein av dei franske i delegasjonen.

Helsing frå

Erling

Erling Folkvord i internasjonal delegasjon i Irak krever tyrkisk tilbaketrekking

Nyhetsbyrået ANF offentliggjorde denne uttalelsen.

En uoffisiell norsk oversettelse følger her:

Den internasjonale delegasjonen for fred og frihet i Kurdistan lagde en uttalelse om den regionale regjeringen i Kurdistan, som forhindret delegasjonen fra å ha samtaler med de fleste politiske aktører i Sør-Kurdistan, nå under den pågående tyrkiske invasjonen.

Erling Folkvord sittende nestlengst til høyre i rad to

Uttalelsen utgitt på søndag sier blant annet:

“Vi, som er en delegasjon fra hele Europa, har kommet til Kurdistan med sikte på fred og frihet. Politikere, akademikere, menneskerettighetsaktivister, faglige tillitsvalgte, journalister, feminister og økologer fra over 14 land ønsket å få konkrete inntrykk av situasjonen og stå opp for en avslutning krigen og ødeleggelsene. Vi 150 ønsket å etablere en dialog med parlamentsmedlemmer til alle partier og besøke ikke-statlige organisasjoner for å bidra til en dialog mellom de forskjellige kurdiske politiske aktørene.

Invasjonen til det tyrkiske militæret er et åpent brudd på folkeretten, og er uakseptabelt. Vi blir triste når vi er vitne til at det internasjonale samfunnet av stater forblir tause og passive når det gjelder denne saken, og ikke foretar noe som helst for å insistere på at Tyrkia overholder internasjonale regler og menneskerettighetslover.

Den kurdiske regionale regjeringen forhindret delegasjonen fra å etablere dialoger med de fleste politiske aktørene i Sør-Kurdistan. Organisasjoner vi hadde planlagt å besøke ble skremt til å trekke seg fra møtene med oss. En stor del av delegasjonen kunne ikke ankomme Kurdistan. 25 personer har hittil enten blitt deportert, eller er i ferd med å bli det. Videre ble minst 27 personer holdt på Düsseldorf flyplass i Tyskland og forhindret fra å reise til Kurdistan.

Vi er rasende over den ulovlige deportasjonene av våre internasjonale venner, som ble utført av den kurdiske regionale regjeringen, og reiseforbudene med begrunnelsen at disse menneskene «så ut til å være politiske» uten noe klart juridisk grunnlag. Fri mediedekning og engasjement fra det sivile samfunn er komponenter i ethvert ekte demokrati, og det er ingen legitim grunn til denne undertrykkelsen vi står overfor.

For å støtte fred har vi ikke spart på noe og vi har blitt ønsket velkommen i Sør-Kurdistan. Vi har tatt turer for å se kulturelle, religiøse og historiske steder og vi har blitt invitert til en åpen samtale med Baba Șeix, den høyeste religiøse representanten for Jesidi-samfunnet. I jesidi-flyktningleiren Șarya, som måtte lide på grunn av en stor brann for omtrent en uke siden, snakket vi med folk som er særlig berørt av krigen, fordrivelsen og ødeleggelsen. Vennskapet og gjestfriheten som vi opplevde fra folkene som bor her, varmer hjertene våre og motiverer oss enda mer til å jobbe mot våre mål. Vi er her for å være solidariske med det kurdiske folket, og med alle etniske og religiøse grupper i Kurdistan.

Vi er internasjonalister, og vi representerer ingen kurdiske partier eller spesifikke politiske bevegelser. Vi står mot koloniseringen av Kurdistan av eksterne stater. Vi er ikke her for å gå imot noen kurdiske partier. Tvert imot, vi ønsker å støtte en dialog mellom alle de forskjellige synspunktene. Det handler ikke om et kurdisk problem, men aggresjon fra den tyrkiske staten og det tyrkiske militæret, rettet mot lokalbefolkningen og økosystemene i de kurdiske regionene. Denne situasjonen er en felle; skaper problemer mellom kurderne, med et bekymringsfull potensiale for en eskalering til væpnet konflikt, som vil true fred og framtida for hele Midt-Østen.

Vi ønsker å advare alle kurderne om dette, og ber om at det etableres kontinuerlig dialog. En politisk løsning må bli funnet, og det er nødvendig å stå sammen mot eksterne trusler. Derfor er våre krav:

  1. Alle som ønsket å delta i delegasjonen som ble avvist, arrestert eller deportert på en av flyplassene, skal settes fri og få tillatelse til å bli med resten av delegasjonen.
  2. Alle kurdiske politiske aktører bør gjenoppta gjensidig dialog.
  3. Vi ber alle internasjonale humanitære organisasjoner og politiske institusjoner om å støtte en fredelig løsning. Den tyrkiske statens militære styrker må umiddelbart trekke seg ut av hele regionen.

Kurderne har fjellene, men i dag har de også venner. Alle kurdernes venner bes om å reise seg, spre budskapet og bidra til fredsprosessen, slik at vi alle bidrar i det rettferdige solidariske arbeidet. ”

Tyrkias etniske rensning i Nord Syria

I følge nyhetsbyrået ANF har Tyrkia tvunget 300 000 på flukt og omplassert 400 000 tyrkisk-lojale i de samme områdene i Nord Syria. De to områdene er Afrin og beltet mellom Serekaniya og Gire Spi. Samtidig gjøres styrkes den tyrkiske kulturen i disse områdene og tyrkiske lira er den vanligste valutaen. Alt tyder på at Tyrkia har tekt å annektere disse områdene når muligheten byr seg.

Flyktninger fra Afrin i 2018

Solidaritet med Kurdistan støtter det palestinske folkets frigjøringskamp.

Utgangspunktet til det kurdiske og det palestinske folkets frigjøringskamper er stormakters kolonialistiske politikk: europeiske, russiske, USA og regionale imperiebyggeres ønske om dominans og kontroll. Dette har gjort store deler av Midtøsten og Tyrkia til ei slagmark for rivalisering mellom dem. Både kurderne og palestinerne er blitt nekta sine nasjonale og demokratiske rettigheter, og er i stedet blitt utsatt for krig, okkupasjon, etnisk rensing og alle mulige former for undertrykking. Denne krigen har nå pågått i over 100 år. Den sionistiske bosetterstatens fordriving av det palestinske folket og stadfestinga av Israel som staten bare for jøder, og den Tyrkiske statens, “en nasjon – et folk = det tyrkiske”, assimileringspolitikk er den samme: alle andre folkegrupper nektes sine nasjonale og demokratiske rettigheter. 

Israel har den siste tida intensivert angrepene mot det palestinske folket – invadert Al Aqsa-moskeen med politi, hær og bevæpna bosettere, utløst bosetteres vold mot palestinere over hele det historiske Palestina, erklært unntakstilstand i noen områder og bombet Gaza. Over 160 000 er blitt flyktninger i et område ingen kan flykte fra.

Mer enn 260 palestinere er drept, 2000 er såra og mer enn 1000 arrestert i hele det historiske Palestina, før en skjør våpenhvile nå er inngått mellom okkupanten Israel og den palestinske motstandsbevegelsen i Gaza.

Palestinerne har nok en gang svart på Israels angrep med tapperhet og besluttsomhet og starta en bevegelse som forener palestinere over hele det historiske Palestina og i eksil.

Samtidig med Israels overgrep fortsetter Tyrkia sine folkerettsstridige invasjoner og kriger i Syria og Irak, først og fremst retta mot kurdernes frigjøringsbestrebelser.

Våpenhvilen i Gaza endrer ikke på de grunnleggende årsakene til krigen mot palestinerne. Den voldelige apartheid- og bosettingspolitikken, i strid med FN-vedtak og folkerett, vil fortsette.

Det internasjonale samfunnets stilltiende godkjenning av Israels og Tyrkias folkerettsstridige okkupasjonspolitikk gjør at overgrepene mot palestinere, kurdere og andre minoriteter får fortsette. Mens andre lands brudd på internasjonal lov og rett umiddelbart blir møtt med sanksjoner og boikott, går Israel og Tyrkia konsekvent fri.

Solidaritet med Kurdistan støtter det palestinske folkets rett til å kjempe for sine nasjonale og demokratiske rettigheter i sine områder. Det palestinske folkets kamp er også kurdernes kamp, og omvendt. Israels og Tyrkias kriger mot egen og andre lands befolking er en katastrofe for alle undertrykte.

Vi støtter palestinernes og kurdernes oppfordring om boikott av Israel og Tyrkia.

Vi krever at den norske regjeringa sørger for at disse regimenes folkerettsbrudd nå får konsekvenser. Norges plass i Sikkerhetsrådet er en utmerka plass for å synliggjøre en slik politikk, uavhengig av USA og andre stormakter.

Ingen er fri før alle er fri.

Vedtatt på landsstyremøtet til Solidaritet med Kurdistan 6. juni 2021

Vellykket landsstyremøte i Solidaritet med Kurdistan

Søndag 6. Juni ble det holdt et vellykket landsstyremøte i Solidaritet med
Kurdistan. Landstyret i organisasjonen velges ved det årlige landsmøtet og
møtes hver 6. måned for å følge opp organisasjonens vedtatte arbeidsplan og
politikk.
Under selve landsstyremøtet ble det blant annet formelt vedtatt å godkjenne
vårt nye lokallag på nedre Romerike. Vi diskuterte også den politiske
utviklingen i alle deler av Kurdistan, og vårt videre arbeid som
solidaritetsorganisasjon og la planer for de neste 6 månedene.

Det ble også vedtatt politiske uttalelser for å fordømme angrepene på HDP,
og for å uttrykke vår solidaritet med befolkningen i Palestina. De politiske
uttalelsene kan du lese på våre hjemmesider.
Vi vil takke landsstyret for et godt og produktivt møte, og gleder oss til å
ta fatt på arbeidsoppgavene i halvåret som kommer.
På vegne av arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan, Truls Strand
Offerdal & Stina Bergsten, – medledere i Solidaritet med Kurdistan.

Hişyar Ȫzsoy – Erdogan vil ikke kunne klare å kneble det kurdiske folket.

På webinaret som SolKurd organiserte lørdag 5.juni, i forbindelse med sitt landstyremøte, var hovedbudskapet til HDPs internasjonale medleder Hişyar Ȫzsoy at den tyrkiske regjeringens aggressive kampanje mot HDP ikke ville klare å kneble det kurdiske folket og deres kamp for demokrati, fred og likeverdige rettigheter også for kurdere.

-HDP er mere enn bygningene og en formell politisk størrelse. De har stengt 6 tidligere partier siden 1993, men vi representerer en politisk historie og en kraftfull sosiologisk og mangefasettert bevegelse for krav om anerkjennelse og rettferdighet. Den kan ikke stanses med rettslige forbud, selv om regjeringen nå skulle få gjennom et forbud av partiet vårt, var hans budskap. Han pekte på at om de fengslet hundretusener, i tillegg til de 4-5000 som nå satt bak lås og slå, så ville de bli erstattet av nye som ville føre kampen for en genuin demokratisk transformasjon av samfunnet videre.

Ȫzsoy understreket at den forsterka kampanjen mot HDP som nå kom, måtte sees med bakgrunn i de voksende problemene som Erdogans regjering nå stred med. Ikke minst med press mot økonomien, forsterket av pandemien og alle ekspansjonskrigene Tyrkia var involvert i. Og at de politiske alliansene han hadde bygd opp for å sikre grunnlovsendringene som gjorde at han kunne samle all makt i presidentembetet i 2017, nå begynte å sprekke. Tapene i lokalvalgene i 2019 var skremmeskudd mot hans enevelde. Å angripe HDP ble nå også drevet fram for å holde på restene av sin  allianse.

Ȫzsoy oppfordret derfor det internasjonale demokratiske samfunnet til å forsterke sin årvåkenhet og internasjonale solidaritet, til å være med å stå i mot de angrepene som fortsatt ville komme.

Hişyar Ȫzsoy

Denne utfordringen ble understreket bare 2 dager etter at dette webinaret ble holdt, ved at forbudssaken mot HDP og domsavsigelser mot politisk virksomhet for rundt 500 av deres tillitsvalgte på nytt ble fremmet for den tyrkiske Konstitusjonsdomstolen.

Se lenken her:

https://anfenglish.com/news/new-indictment-to-ban-the-hdp-submitted-to-constitutional-court-52613

Nytt forsøk på å forby Folkenes demokratiske parti (HDP)

Statsadvokaten ved appelldomstolen harr levert inn en ny tiltale til for et forbud mot HDP til forfatningsdomstolen i Ankara. Tiltalen likestiller HDP med Kurdistans arbeiderparti (PKK) og anklager HDP for å undergrave den «udelelige integriteten til den tyrkiske staten», i følge nyhetsbyrået ANF.

Statsadvokaten krever at i underkant av 500 medlemmer av HDP skal forbys fra å delta i politisk aktivitet. I tillegg skal alle partiets kontoer fryses. Det forventes at forfatningsdomstolen i løpet av de neste to ukene vil avgjøre om det skal iverksettes forbud mot HDP eller ei.