På vei mot en løsning i Syria?

Den syriske regjeringen og representanter fra Det syriske demokratiske rådet (SDC) møttes for samtaler i Damaskus.

– Det er nødvendig å bli kjent med hverandre slik at hver side kan snakke om hva som er deres ønsker og krav. Men det vil ta tid. Vi har sagt hva som er vårt prosjekt: Et demokratisk og desentralisert Syri, sier  Salih Muslim til Klassekampen.  Her kan du lese resten av saken.

Samtidig fortsetter krigene. Her er kart over frontlinjene i Syria per 17. august 2018 her. (legger inn link). Tyrkia okkuperer et område nord-vest i Syria. Tyrkia har også egne styrker i Idlib-området (grønt på kartet) og sanarbeider tett med ulike jihadistgrupper  som har kontrollen der.

Dette kartet oppdateres daglig på https://syria.liveuamap.com/

 

Regjeringa må kreve: Gülizer Tastemir tilbake til Norge.

180706Gulizerbilde

Utlendingsnemnda (UNE) vedtok å tvangssende Gülizer Tastemir til Tyrkia. Utlendingsnemndas leder har gjort en grov feil.  Solidaritetskomiteen for Kurdistan mener at det er regjeringas ansvar å rette opp feilen og kreve Gülizer Tastemir utlevert til Norge.

Gülizer Tastemir er kurder og tyrkisk statsborger.  I 2015 søkte hun asyl i Norge og beskyttelse mot tyrkisk forfølgelse. Tyrkisk politi har hatt en sak mot henne siden 2013.

UNE vedtok 4. juli 2018 å tvangssende Gülizer til Tyrkia. For regimet som president Erdogan leder er hun en terrorist. For alle andre er Gülizer en frihetskjemper.

To norske politifolk fulgte henne til Istanbul. På flyplassen utleverte de henne til tyrkiske kolleger. De arresterte Gülizer. Erdogan-lojale medier feiret utleveringen med store oppslag.

Saksdokumentene hos UNE viser at nemndsleder Charlotte Visdal Benneche, som fattet vedtaket, visste at Gülizer i mange år har arbeidet for PKK (Det kurdiske arbeiderpartiet).  I Tyrkia betyr det lang fengselsstraff og risiko for tortur.

Norges offisielle politikk er å ikke returnere  asylsøkere til land der de risikerer forfølgelse eller tortur.

UNEs nemndsleder har dermed gjort en feil.  Solidaritetskomiteen for Kurdistan mener det er regjeringas ansvar å rette opp feilen og krever at Gülizer Tastemir blir utlevert til Norge.

Mer info: https://www.aftenposten.no/verden/i/xRvkw8/Norge-avslo-hennes-asylsoknad-og-sendte-henne-hjem-Der-ble-hun-stemplet-som-terrorist-og-sendt-rett-i-fengsel

og

https://www.nrk.no/urix/advokaten-frykter-gulizar-tasdemir-skal-do-i-fengselet-1.14115099

og

https://framtida.no/2018/07/06/gulizer-tasdemir

Si din mening til:

Utlendingdingsnemnda: postmottak@une.no  Telefon:  21 08 50 00

Utenriksminister  Ine Eriksen Søreide:  post@mfa.no

Justisminister Tor Mikkel Wara: postmottak@jd.dep.no

Send gjerne kopi  til: solidaritetmedkurdistan@gmail.com


 


 

The governmment must demand that Gülizer Rastemir be returned to Norway

180706Gulizerbildeutentekst

The Norwegian Immigration Appeals Board decided to extradite Gülizer Tastemir with force to Turkey. The Director of the Immigration Service has made a serious mistake. The Norwegian Solidarity Committee for Kurdistan believes that it is the government’s responsibility to rectify the error and demand that Gülizer Tastemir be returned to Norway.

Gülizer Tastemir is Kurdish and a Turkish citizen. She applied for asylum in Norway and for protection from Turkish persecution in 2015. The Turkish police have had an arrest warrant for her since 2013.

UNE (The Norwegian Immigration Appeals Board) decided, on the fourth of July 2018, to extradite Gülizer with force to Turkey. In the eyes of the regime led by President Erdogan Gülizer is a terrorist. For everyone else, Gülizer is a freedom fighter.

Two Norwegian police officers escorted Gülizer to Istanbul. They handed Gülizer over to Turkish colleagues at the airport, whom arrested her. Regime-loyal media celebrated the extradition with huge headlines.

The case documents belonging to The Norwegian Immigration Appeals Board, show that its chairman, Charlotte Visdal Benneche, who made the decision, knew that Gülizer has been working for the PKK (Kurdistan’s Workers’ Party) for many years. In Turkey, membership in PKK means long imprisonment and the risk of torture.

Norway’s official policy is to not return asylum seekers back to countries where they risk persecution or torture.

The leader of The Norwegian Immigration Appeals Board has thus made a mistake. The Solidarity Committee for Kurdistan believes that it is the government’s responsibility to correct the error and demands that Gülizer Tastemir must be returned back to Norway.

Make your voice heard, contact:

Foreign Affairs Commission: postmottak@une.no Phone: 21 08 50 00

Foreign Minister Ine Eriksen Søreide: post@mfa.no

Minister of Justice Tor Mikkel Wara: postmottak@jd.dep.no

Please send a copy to: solidaritetmedkurdistan@gmail.com

Norske observatører til tyrkisk skjebnevalg 24.juni.

Pressemelding:

En gruppe valgobservatører fra Solidaritet Med Kurdistan (SolKurd) vil være i Tyrkia under president- og parlamentsvalget kommende søndag.  De reiser til millionbyen Amed (Diyarbakir på tyrkisk) i den kurdiske delen av Tyrkia. De skal besøke valglokaler i områder der faren for valgfusk ansees å være stor.

Meningsmålingene har de siste ukene gått  i president Erdogans disfavør. Han risikerer å ikke vinne presidentvalget. Og heller ikke få det flertallet i parlamentet han trenger for å omforme Tyrkia slik han vil. Derfor blir det et skjebnevalg, også for Erdogan selv.

 De nye valglovene som Erdogans parti AKP og Det nasjonale aksjonspartiet (MHP) har trumfet gjennom, åpner for valgfusk. De tverrpolitiske valgstyrene, som hadde omtrent samme funksjoner som norske stemmestyrer, er erstattet med «lokale» statsorganer som  har frie hender til å administrere valg og opptelling. Det betyr at statsfunksjonærer som er utpekt av president Erdogans lojale medarbeidere, har full kontroll både i stemmelokalene og under handteringa av stemmeurner og stemmesedler når stemmgivinga er avsluttet.

SolKurd har også oppfordret partiene på Stortinget til å sende valgobservatører.

For nærmere kommentar:

Erling Folkvord, leder i SolKurd. Mobil 41 51 03 03

E-post: erfolk@online.no

Solidaritetstur til Bashur (Den kurdiske regionen i Irak).

 SolKurd arrangerer Solidaritetstur til Bashur (Den kurdiske regionen i Irak) i november 2018.  Landsstyremedlem Ashna Sablagi  forbereder turen og skal være reiseleder. E-post: ashnasablagi@gmail.com.  Mobil: 95847788.

Ta kontakt med Ashna for å få mer informasjon og viss du har innspill til reiseopplegget.

Planlagt avreise fra Gardermoen er fredag 23.  november og retur søndag 2. desember.

Se programmet for turen:   180609 Plan for Bashur-reise.

Tyrkisk skjebnevalg 24.juni.

Uttalelse vedtatt på Landsstyre-møtet i Solidaritet med Kurdistan 9. juni 2018

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan framskyndet presidentvalg og valg til ny Nasjonalforsamling med nesten ett og et halvt år, til 24.juni. De økonomiske problemene vokser, forsterket av krigene og uroen han har ført landet inn i. Utviklingen i Tyrkia går fra vondt til verre.

Tyrkisk Lira er i fritt fall. Folks levestandard forringes. Den politiske undertrykkinga, avdemokratiseringa, angrep på og fengsling av opposisjonelle rammer nå langt flere enn kurderne. Forfølgelsene som nå pågår, tærer på Erdogans popularitet.

Tyrkias invasjon i Syria og okkupasjonen av Afrin har nå gått over i en langvarig geriljakrigsfase der tyrkiske soldater dør hver dag. Denne utviklinga truer Erdogans muligheter for å vinne valgene

Erdogan-familiens økonomiske transaksjoner er under lupen. Dersom han taper valget og mister sin president-immunitet, kan han havne i fengsel eller måtte gå i eksil. Så han hadde mange grunner til å framskynde valget.

Meningsmålingene går nå i Erdogans disfavør. Han risikerer å ikke vinne presidentvalget. Og heller ikke få det flertallet i parlamentet han trenger for å omforme Tyrkia slik han vil. Derfor blir det et skjebnevalg, også for Erdogan selv. De nye valglovene som AKP og MHP har trumfet gjennom, åpner for valgfusk. De tverrpolitiske valgstyrene er erstattet med «lokale» statsorganer som  har frie hender til å administrere valg og opptelling.

Kandidatene fra Folkenes demokratiske parti (HDP) hindres i å drive valgkamp. HDPs presidentkandidat Selahattin Demirtas sitter fengslet. Anmodninger fra andre opposisjonskandidater om at han må settes fri for å kunne delta i valgkampen er avvist.

HDP oppfordrer  partier og andre organisasjoner i Europa til å sende valgobservatører. Det kan legge en demper på valgfusket. Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) sender noen. Landsstyret i Solidaritet med Kurdistan sender observatører og oppfordrer partiene på Stortinget og andre til å gjøre det samme.