Hişyar Ȫzsoy – Erdogan vil ikke kunne klare å kneble det kurdiske folket.

På webinaret som SolKurd organiserte lørdag 5.juni, i forbindelse med sitt landstyremøte, var hovedbudskapet til HDPs internasjonale medleder Hişyar Ȫzsoy at den tyrkiske regjeringens aggressive kampanje mot HDP ikke ville klare å kneble det kurdiske folket og deres kamp for demokrati, fred og likeverdige rettigheter også for kurdere.

-HDP er mere enn bygningene og en formell politisk størrelse. De har stengt 6 tidligere partier siden 1993, men vi representerer en politisk historie og en kraftfull sosiologisk og mangefasettert bevegelse for krav om anerkjennelse og rettferdighet. Den kan ikke stanses med rettslige forbud, selv om regjeringen nå skulle få gjennom et forbud av partiet vårt, var hans budskap. Han pekte på at om de fengslet hundretusener, i tillegg til de 4-5000 som nå satt bak lås og slå, så ville de bli erstattet av nye som ville føre kampen for en genuin demokratisk transformasjon av samfunnet videre.

Ȫzsoy understreket at den forsterka kampanjen mot HDP som nå kom, måtte sees med bakgrunn i de voksende problemene som Erdogans regjering nå stred med. Ikke minst med press mot økonomien, forsterket av pandemien og alle ekspansjonskrigene Tyrkia var involvert i. Og at de politiske alliansene han hadde bygd opp for å sikre grunnlovsendringene som gjorde at han kunne samle all makt i presidentembetet i 2017, nå begynte å sprekke. Tapene i lokalvalgene i 2019 var skremmeskudd mot hans enevelde. Å angripe HDP ble nå også drevet fram for å holde på restene av sin  allianse.

Ȫzsoy oppfordret derfor det internasjonale demokratiske samfunnet til å forsterke sin årvåkenhet og internasjonale solidaritet, til å være med å stå i mot de angrepene som fortsatt ville komme.

Hişyar Ȫzsoy

Denne utfordringen ble understreket bare 2 dager etter at dette webinaret ble holdt, ved at forbudssaken mot HDP og domsavsigelser mot politisk virksomhet for rundt 500 av deres tillitsvalgte på nytt ble fremmet for den tyrkiske Konstitusjonsdomstolen.

Se lenken her:

https://anfenglish.com/news/new-indictment-to-ban-the-hdp-submitted-to-constitutional-court-52613

Nytt forsøk på å forby Folkenes demokratiske parti (HDP)

Statsadvokaten ved appelldomstolen harr levert inn en ny tiltale til for et forbud mot HDP til forfatningsdomstolen i Ankara. Tiltalen likestiller HDP med Kurdistans arbeiderparti (PKK) og anklager HDP for å undergrave den «udelelige integriteten til den tyrkiske staten», i følge nyhetsbyrået ANF.

Statsadvokaten krever at i underkant av 500 medlemmer av HDP skal forbys fra å delta i politisk aktivitet. I tillegg skal alle partiets kontoer fryses. Det forventes at forfatningsdomstolen i løpet av de neste to ukene vil avgjøre om det skal iverksettes forbud mot HDP eller ei.

5. juni kl. 14.00. Webinar om forfølgelsen av Folkenes demokratiske parti

Førstkommende lørdag, fra klokken 14-16 arrangerer vi et webinar med internasjonal talsperson i Folkenes demokratiske parti (HDP) Hisyar Özsoy 

Webinaret vil handle om den tyrkiske statens forsøk på å knuse Folkenes demokratiske parti (HDP). Nå gjennom en omfattende rettssak mot 108 sentrale ledere i HDP og kurdiske organisasjoner, etter at et forsøk på å få rettslig godkjennelse til å forby partiet ble stanset i første forsøk.

Hisyar Ôzsoy

Ȫzsoy vil innlede, svare på spørsmål og delta i debatten den første timen, som vil foregå på engelsk. Deretter vil vi følge opp på norsk.

Innlederen vil også se på sammenhengen mellom den interne tyrkiske statsterroren og den vedvarende krigen Tyrkia fører for å flytte statsgrenser i regionen , hvor kurdere både i Irak og Syria står i spissen for å forsvare statenes sjølråderett.

Det er en voksende solidaritetsbevegelsen i flere europeiske land, inkludert i EU-parlamentet og flere nasjonale parlament, som sammen med eksilkurderne vil kunne spille en viktig rolle for å stanse den totalitære ekspansjonspolitikken til Erdogan-regimet. Seminaret vil slik se på hvordan vi best mulig kan bidra til dette her i Norge.

Webinaret vil ledes av medleder i SolKurd Stina Bergsten og medlem av arbeidsutvalget Arnljot Ask.

Delta på seminaret ved å sende en e-post til solidaritetmedkurdistan@gmail.com

EU-kommisjonen planlegger humanitær støtte til Nord og Øst Syria

I følge Middle East Diplomatic, planlegger EU å sende humanitær støtte til Nord og Øst Syria innen kort tid. Bakgrunnen er at Verdens helseorganisasjon møter problemer med å få inn støtte til Nord og Øst Syria, både via Irak og via Damaskus, da området opplever blokader både fra Assad-regimet og myndighetene i Nord Irak. Støtten sies å være til en verdi av over 25 millioner Euro. Tiden vil vise om planene blir realisert.

Appell av Erling Folkvord ved demonstrasjon utafor Utenriksdepartementet.

12. mai blei det holdt en demonstrasjon utafor Utenriksdepartementet.

Erling Folkvord holdt appell:

Kjære kurdiske venner. Kjære venner av det kurdiske folket.

Vi står fram for Utanriksdepartementet i ein stat som er med i Tryggingsrådet i FN. Defor har utanriksminister Ine Eriksen Søreide plikt til å gripe inn når ein stat bryt folkeretten.

Den plikta blir enda sterkare når det handlar om ein alliert NATO-stat.

Tyrkia fortsett no enda ein invasjon i Irak.  Samtidig brenner Tyrkias jihadist-leigesoldatar ned åkrar og øydelegg vassleidningar i jordbruks-området mellom Kobanê og Eufrat i Nord-Syria.

Tyrkia fører krig for å flytte statsgrenser.  For å skape Stor-Tyrkia. Karta i Den nasjonale pakta frå 1920 er målet. Ei stormakt der Erdogan blir ein ny Sultan. Ikkje ein osmansk sultan av gammalt merke. Han vil bli verdas første islamistiske Sultan.

Utanriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje krev at Tryggingsrådet i FN skal behandle Tyrkias folkerettsstridige krig i Irak og Syria, er du og Norge medansvarleg.

USAs har utlyst millionbelønning for opplysningar som kan føre til pågriping av tre av leiarane i PKK. Eg har møtt to av dei.  President Biden vil vere verdspoliti i Sør-Kurdistan og «ta ut» leiarane i den tverrkulturelle frigjeringsrørsla som gir håp for alle folka i Midtausten.

Utanriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje tar avstand frå den amerikanske presidentens  menneskejakt, er du og Norge medansvarleg! 

Alle veit at folkeleiaren Abdullah Öcalan er den personen som kan åpne ein forsoningsprosess mellom den kurdiske befolkninga og den tyrkiske staten. Akkurat slik han prøvde i forhandlingane som president Erdogan stoppa i februar 2015. Öcalan er Tyrkias Nelson Mandela.

Utenriksminister Eriksen Søreide: Viss du ikkje støttar kravet om å sette fri Abdullah Öcalan, sviktar du alle som kjempar for demokrati og menneskerettar i Tyrkia.

Kjære venner, vi skal vere stolte over at denne markeringa er ein del av ei bevegelse som fra i dag,  og over heile Europa, aksjonerer mot tyrkisk krig og statsterror.

Kampen skal fortsette!

Erling Folkvord, landsstyremedlem i Solidaritet med Kurdistan  (SolKurd).

Folkenes demokratiske parti (HDP) drar i gang underskriftskampanje for kurdisk

I følge Washington Kurdish Instutute lanserer HDP en underskriftskampanje med kravet om at kurdisk skal anerkjennes som Tyrkias språk nummer to. I dag er kun tyrkisk anerkjent som offisielt språk i Tyrkia.

Det kurdiske språket kurmanji snakkes til daglig av de fleste av Tyrkias 20 millioner kurdere.

Kart over utbredelsen av kurdisk. Foto: Wikipedia

Europa invaderes i august

En delegasjon fra Latin Amerika skal reise med båt fra Mexico 500 år etter at Europa invaderte Latin Amerika. De satser på å ankomme Spania i august og møte opp der med de kreftene som vil slåss mot dagens orden. Den sentrale kraften i delegasjonen er EZLN, også kalt zapatistene. Erklæringen der flere organisasjoner i Norge også har undertegna, kan leses her.

Kurdiske organisasjoner i Europa støtter arrangementet.