Norge må støtte rettsprosessene i Nordøst Syria og gi humanitær støtte

Mange tusen IS medlemmer og deres familier er tatt hånd om av myndighetene i Nord og Øst Syria etter at IS ble nedkjempet militært. Rettsforfølgelse av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten skal, om det er mulig, gjøres av myndighetene der forbrytelsene fant sted. For å ivareta ofrenes rettsfølelse.

last ned

Over 15 000 utledninger slutta seg til IS. Foto Aftenposten

Myndighetene der ba tidlig om internasjonal hjelp for å få gjennomført slike rettssaker, gjennom opprettelsen av en internasjonal domstol som bisto prosessen. De ba også om at fremmede stater avlastet dem med å ta tilbake sine utenlandske IS medlemmer. Det siste har skjedd i svært liten grad. Norge har kun tatt tilbake et sjukt barn, hennes søster og barnas mor, som følge av barnekonvensjonens krav.

Det er nå gått lang tid siden IS ble nedkjempet i Nordøst Syria, og som følge av den nye tyrkiske invasjonen er det ekstra vanskelig å holde kontrollen på de overfylte interneringsleirene. Situasjonen blir stadig mer prekær. Myndighetene der har derfor måttet starte opp rettsforfølgelser sjøl, med små ressurser.

Myndighetene i Nordøst Syria har nettopp vært i Europa, også i Norge, for å forsterke henstillingen om støtte til den rettsprosessen de nå ser ut til å måtte fortsette sjøl, med svært begrensede midler, både økonomisk og juridisk.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer norske myndigheter til å imøtekomme henstillingen fra myndighetene i Nordøst Syria, og støtte prosessen både juridisk og økonomisk. Norge har naturligvis også et eget ansvar da regjeringen nekter å ta hjem norske IS-tilknytta som er tatt til fange.

Norge må også bistå Nordøst Syria med humanitær hjelp. De milliarder i humanitær hjelp og bistand som Norge sier de har gitt til Syria, har til nå ikke nådd områdene under kontroll av myndighetene i Nordøst Syria.

Norge må framover styrke kontakten med myndighetene i Nordøst Syria.

(Denne uttalelsen ble vedtatt på SolKurds landsmøte i februar 2020)

Vellykket landsmøte 16.2.2020 – nye medledere

Søndag 16. februar avholdt Solidaritet med Kurdistan (Solkurd) et vellykket landsmøte i Oslo. Delegater fra hele landet var til stede og landsmøtet var fylt med gode faglige innlegg og debatter.

Landsmøtet har diskutert, stemt og blitt enige om Solkurds vei fram til det neste landsmøtet.

Det var gjort godt forarbeid og delegatene gjennomførte debatt og behandling av forslagene på en god måte.

Landsmøtet vedtok flere politiske uttalelser og krevde blant annet at Norge legger press på Tyrkia for å returnere den feilaktig deporterte Gulizer.

Landsmøtet krevde også at Norge jobber for løslatelsen av Abdullah Öcalan samt støtter rettsprosessene mot IS-krigere i Nord- og Øst Syria.

Uttalelsene i sin helhet vil bli lagt ut på hjemmesiden i de kommende dagene.

Det ble også valgt et nytt landsstyre for kommende periode. En del i besluttende organer har fått nye roller, og vi har også fått en del nye ansikter.

Det er gledelig å se at yngre medlemmer tar plass i våre styrende organer og at vi er en organisasjon som er i stand til fornyelse og rekrutering.

Stina Bergsten og Truls Strand Offerdal ble valgt til medledere av et enstemmig landsmøte.

Hva skjer mellom jihadistene og Tyrkia i Idlib?

I denne artikkelen gir Firat News en analyse av forholdet mellom de tyrkiske hemmelige tjenestene og jihadisk grupperingene Al Nusra og Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kort fortalt stoler ikke jihadistene på Tyrkia etter at lederen for IS ble drept. Lederen for IS, Baghdadi ble drept i Idlib nær grensa til Tyrkia av styrker fra USA i samarbeid med de demokratiske styrkene YPG. Men det ser ut til at jihadistene antar at Tyrkia lot det skje og at de derfor ikke går med på å la seg avvæpna og så bli flytta til Afrin som Tyrkia okkuperer. Afrin hadde tidligere 95 % kurdere, etter okkupasjonen er andelen kurdere i Afrin under 25 %.

What did Turkey offer the HTS and why was it rejected?

Forhandlingene mellom Tyrkia og Russland om Idlib har ikke funnet noen løsning. I den opprinnelige avtalen fra 2018 skulle Tyrkia skille ut og pasifisere HTS og andre jihadister som ikke er omfatta av våpenhvilen. Dette har ikke skjedd. Dessuten skulle motorveien M4 og M5 åpnes for fri ferdsel. Dette har heller ikke skjedd.

Millioner av sivile blir nå utsatt for barbari i kampen mellom jihadister, Tyrkia, Russland, Iran og regimet til Assad. Kravet om at utenlandske tropper av alle slag må trekke seg ut av Syria og at det må innledes forhandlinger under FN ledelse der alle syriske parter får delta, blir ikke hørt.

 

Newroztur til Amed i Tyrkia 21 mars 2020

Oppdatering: Turen er avlyst på grunn av situasjonen med korona-viruset. 

Solidaritet med Kurdistan organiserer en tur til Newroz-feiringen i Amed 21.mars i år også. Vi planlegger også et besøk til Batman eller/og Mardin fra 22 til 23.mars.

Vi har avklart med partiet HDPs hovedkontor i Ankara at det blir organiserte opplegg for delegasjoner til Amed i forbindelse med årets Newroz. Både de og HDPs kontor for Europa er varsla om at vi planlegger å sende en delegasjon. Vi ønsker også å få med parlamentarikere fra Norge for å hilse på den avsatte ordføreren Selcuk Mizrakli.

200208Adnan Selcuk Mizrakli

 

 

 

Turen til Bakur vil ha avreise til Diyarbakir torsdag 19.mars om morgenen. Besøk til Batman og/eller Mardin 22-23.mars. Dvs retur til Norge tirsdag 24.mars. Det vil bli en nærmere avklaring når vi får klarlagt reiseopplegget etter 21.mars.

Vi prøver å få med tolk til reisa etter Amed.

Påmelding helst innen 1.mars til solidaritetmedkurdistan@gmail.com. Det vil bli et forberedelsesmøte i Oslo sannsynligvis mandag 11.mars.

Kontaktperson or turen er Arnljot Ask, elfossen@online.no

Plakataksjon mot Tyrkias okkupasjon og norsk støtte.

150 plakater og 3 bannere ble spredd i Oslo natt til 1. februar. De retter seg mot Tyrkias okkupasjon av Syria og Nord Irak. Plakatene protesterer også mot Norges delaktighet gjennom Nato og norsk våpenindustri .

Solidaritet med Kurdistan håper de får henge lengst mulig slik at flest mulig får sett hva den norske staten er med på mot befolkninga i landet.

200205PlakatRUKuridtan

200205bannersolkurd

Storo t-bane