Velkommen

Solidaritet med Kurdistan er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon, som mobiliserer til solidaritetsarbeid med det kurdiske folket. Vi støtter kurderens kamp for grunnleggende demokratiske, sosiale og nasjonale rettigheter i alle deler av Kurdistan.

Den siste tiden har kurdernes sak for alvor blitt satt på dagsorden verden over. Vi ønsker å organisere og videreutvikle den støtten til kurderne som har vokst fram den siste tiden blant folk flest her i Norge, og drive informasjonsarbeid slik at støtten kan vokse seg større.

Solidaritet med Kurdistan jobber nå med å bygge ut organisasjonen landet over. Vil du være med?

 

Bli medlem