Kalender

Landsmøte og seminar

Landsmøte i 2020 blir arrangert i Oslo 16.februar. Der vil vi både ha en grundigere gjennomgang av året som har gått, og legge planer for arbeidet videre. Alle medlemmer som har betalt  medlemskontingent kan delta med tale og forslagsrett. Delegater fra lokallag får dekket reiseutgifter. Du får innkalling og sakspapirer i januar.

I år planlegger vi også møte/seminar dagen før landsmøte, 15.februar. Sett av datoen allerede i dag. Du får mer informasjon om dette.

Velkommen til landsmøte!

 

Tips oss gjerne om arrangementer som kan være relevante for Solidaritet med Kurdistan!

Send en e- post til solidaritetmedkurdistan@gmail.com