Hvem er kurderne? Hva er Kurdistan?

Del 1 i Solidaritet med Kurdistans foredragsserie