kurd

President Mesud Barzani stengte parlamentet for to år sia. 10 dagar før folkerøystinga var det likevel eit møte for å godkjenne det opplegget Barzani for lenge sia hadde lagt for folkerøystinga. Mange stolar står tomme fordi Gorran (Forandring), det største opposisjonspartiet, boikotta parlamentsmøtet som diskuterte resultatet av folkeavstemminga.