Demokrati på tyrkisk

Dei fleste kommentatorane er samstemde: President Recep Tayyip Erdogan vann ein stor personleg siger 1. november då partiet hans AKP fekk 49, 3 prosent. Men han nådde ikkje målet om å bli ein tyrkisk Putin.

Les hele kommentaren til Erling Folkvord her:

2015.11.06 Demokrati på tyrkisk. Dag og Tid