Rettssaken mot Figen Yuksekdag

 – Sincan fengsel og rettssal 70 km utenfor Ankara – 18 September 2017


Da det pro-kurdiske partiet HDP inviterte til internasjonal solidaritet i forbindelse med del II av denne rettssaken, stillte det europeiske solidaritetsapparatet opp.  Tidlig morgen 18 September møttes to representanter fra det franske Jean-Luc Mélenchon’s parti, en fransk/kurdisk jurist, en journalist fra den britiske avisen Morning Star, flere jurister fra England og Italia samt representant fra «Solidaritet med Kurdistan», Norge – til briefing og reise ut til Sincan fengslet, hvor rettssaken skulle finne sted.

Tradisjonen tro var det hele meget godt organisert av kolleger fra HDPs hovedkontor i Ankara.  De hadde i flere dager forsøkt å forhandle frem til tilstedeværelse under selve saken, noe som til det aller siste – og starten av rettshandlingene, var usikkert og hele tiden forandret.

Det endte med at kun en representant fra IPU (Interparliamentary Union) i Geneve, Sveits, og en tyrkisk ansatt ved EU-delegasjonen i Ankara, fikk være tilstede – fra den internasjonale gruppen.  Flere ambassaderepresentanter, bl a fra Norge og Canada, ble nektet adgang.

Figen Yüksekdağ valgte selv å ikke være tilstede i rettssalen.  Hun protesterte mot at dommere og myndigheter valgte en så liten rettssal, med plass til kun 20 personer – og sa at dette er en valgt handling fra myndighetene’s side, for å skjule fakta for nasjonal og internasjonal presse, organisasjoner, enkeltpersoner, myndigheter og politikere.  Hennes melding var klar, gjennom en av hennes advokater: «Jeg aksepterer ikke denne ulovligheten.  Hvis vårt folk, våre ledere, våre medlemmer og våre advokater er forhindret fra å høre meg snakket fritt, vil jeg ikke være tilstede i denne rettssalen.»

Se også link til Morning Star (UK) skrevet av journalist Steve Sweeney.

Ny runde i rettssaken er berammet til 6 Desember 2017.

«Solidaritet med Kurdistan» var i sommer representert (Arnljot Ask) ved første del av rettsrunden mot Yuksekdag, og nå i September (Bente Knagenhjelm).

Ved ny rettsrunde i Desember vil det være svært viktig at det fortsatt vises sterk solidaritet, derfor oppfordres politiske partier, humanitære organisasjoner og andre aktuelle, til å aktivt vise denne solidariteten, ved å være med videre, og å reise til Tyrkia.  Tilstedeværelse er verdsatt kanskje utover det vi kan forestille oss.

Av Bente Knagenhjelm, styremedlem i Solidaritet med Kurdistan