Solidaritet med Kurdistan i Fredrikstad har avholdt årsmøte

Uttalelse fra årsmøtet i Fredrikstad 19. oktober

Fredrikstad lokallag av Solidaritet med Kurdistan ble stiftet i April 2017. Vi har i tiden siden stiftelsen drevet informasjonsarbeid ved å arrangere åpne møter og hatt filmvising.

 

Solidaritet med Kurdistan er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som har som hovedmål å være en aktiv pådriver for kurdernes menneskerettigheter og for det kurdiske folkets demokratiske, sosiale og nasjonale rettigheter.

 

I Fredrikstad og resten av Østfold ønsker vi å arbeide for dette ved blant annet å:

 

  • Øke forståelsen for kurdernes situasjon og deres kamp for sine rettigheter, og ved å formidle kurdisk kultur.
  • Påvirke norske myndigheter til å støtte kurderne mot diskriminering og direkte forfølgelse fra myndighetene i de statene hvor kurderne bor. Det gjelder også i land hvor de bor i eksil.
  • Samarbeide med lokale kurdiske organisasjoner og foreninger.
  • Bidra til at folk besøker Kurdistan og sjøl skaffer seg informasjon om situasjonen der.