Støtt den demokratiske revolusjonen i Nord-Syria

Uttalelse fra landsstyret i Solidaritet med Kurdistan  9. juni 2018.

I 2012 leda det demokratiske enhetspartiet (PYD) et opprør mot Assads regime i de tre områdene langs grensa mot Tyrkia der det er kurdisk flertall. Dette har nå utvikla seg til bygging av en tverrkulturell, demokratisk samfunnsordning: Den demokratiske nord-syriske føderasjonen. De nye myndighetene er sekulære. Flytting av makt fra menn til kvinner er et hovedpunkt.

Statslederne i Midtøstens regionale stormakter ser dette som en trussel: Kongen i Saudi-Arabia, Ayatollahene i Iran, presidentene i Tyrkia, Syria og Irak arbeider alle for å knuse demokratiprosjektet. En vellykka fleirkulturell føderasjon i Syria vil også være en trussel mot det sionistiske statsprosjektet til statsminister Netanyahu i Israel. De er innbyrdes uenige om mye, men frykter alle at Den demokratiske nord-syriske føderasjonen skal bli en modell for folkene i Midtøsten. Med sine tre invasjoner i Syria i løpet av knapt to år, er Tyrkia nå spydspissen i ødeleggingsarbeidet, med godkjenning fra Russland og USA/Nato. Tyrkia tok over der Islamsk Stat (IS )måtte gi opp etter nederlagene i Kobane og andre byer i løpet av 2015 og 2016.

Føderasjonen er et politisk prosjekt for fred og ei demokratisk utvikling i Syria. Det er et tverrkulturelt samarbeid der arabere, armenere, kurdere, turkmenere og andre folkegrupper deltar.  Føderasjonen er mot å dele opp Syria. De har nedkjempa IS militært og politisk, men arbeider nå med å bygge opp en sivil administrasjon, som kan ivareta innbyggernes behov og sikkerhet. Det langsiktige målet er et demokratisk, føderativt Syria.

Nå trenger Føderasjonen støtte og solidaritet for å ikke bli knust av fiendtlige naboer. Kampen de har ført mot IS og nå mot andre okkupanter, er en kamp for fred, demokrati og humanitet i hele Midt-Østen. Utfallet vil bli avgjørende for utviklinga i Syria og Midt-Østen. SolKurd oppfordrer fagforeninger, politiske partier og andre organisasjoner til å støtte kravene om tyrkisk tilbaketrekking fra Syria, humanitær hjelp og gjenoppbyggingsbistand.