Bekjemp IS – hent Shezadi og ungen hennes hjem!

Debattinnleg i Dagsavisen 4.03.19

USAs president ber europeiske land om å ta tilbake IS-krigere som er tatt til fange i Syria. USA har en stor del av skylda for at den Islamske stat (IS) i det hele tatt oppsto i 2013. Da USA invaderte Irak i 2003 brukte de splitt og hersk mellom sunni-muslimene og shia-muslimene. De førstnevnte blei lempa ut av ledende offentlige stillinger og av ledelsen i militæret og de sistnevnte ble brukt som erstattere. Misnøyen blant sunniene greide jihadist-organisasjoner å utnytte. Flere ledende IS-offiserer hadde en fortid i Saddam Husseins hær.

Å bekjempe IS må innebære å få til en løsning der samfunnsmakta ikke bygger på splitt og hersk. Den viktigste positive kraften for en slik framtid er de syriske demokratiske styrkene (SDF) som har vært hovedkraften i å nedkjempe IS i Syria. Deres politikk går nettopp ut på å forene de ulike folkegruppene gjennom utstrakt demokrati nedenfra der minoriteter og kvinner har innflytelse.

IS’ ideologi har slektskap med ultra-høyre fascisme. IS ser på sin tolkning av islam som overlegen all annen tro og ser det som sin rett å utslette all opposisjon. På samme måte bygger fascismen, som har sitt grunnlag i den kristne kulturkrets (tyske soldater hadde Gott mitt uns – Gud er med oss – på sine beltespenner) på at den germanske rasen er overlegen og har rett til å utslette motstand.

I Syria ber de demokratiske myndighetene i Nord- og Øst.Syria om at de må slippe å måtte ha disse utenlandske IS-medlemmer tyngende på sine magre ressurser. De vil bli kvitt den europeiske eksportvaren tilbake der den kom fra. At Norge tar tilbake de få norske statsborgerne som fortsatt lever og gir dem straff i tråd med norsk lov og sikrer at deres barn får en trygg oppvekst vil være et viktig slag mot IS her i Norge. Det vil vise at vi setter rettsstaten høyere enn redselen for utgifter forbundet med å ha disse menneskene i fengsel og under oppsyn etter avtjent straff.

Statsministeren sier at regjeringa ikke prioriterer å hente disse menneskene hjem. Men dét er nettopp et håndslag til dem som sier at Vesten taler med to tunger. Det prediker om rettsstat, men når det kommer til stykket gir det blaffen i å ta ansvar for å straffe norske borgere som har gått i ledtog med IS-fascistene og gir blaffen i at norske unger får livene sine ødelagt i fattigslige flyktingleirer i den syriske ørken.

Aisha Shezadi sitter i Al Hol flykting-leir i Syria. Hun fortjener å straffes for det hun har vært med på i Syria. Ungen hennes fortjener ei framtid. Myndighetene i den nord- og øst-syriske føderasjonen hjelper gjerne til med å få henne ut av landet. Hent Aisha Shezadi og ungen hennes hjem nå!