31 år siden Saddam Husseins gassangrep i Halabja

I dag er det 31 år siden det grusomme gassangrepet i Halabja. I den anledning har SolKurd sendt brev til tre partier i Bashur (Nord Irak). Det tre partiene er Gorran, PUK og KDP.

2019.03.15 Hilsen til KDP Norge
2019.03.15 Hilsen til Gorran Norge
2019.03.15 Hilsen til PUK – Norge

Da de tre brevene er like i innhold, gjengis det ene nedenfor.

Solidaritet med Kurdistan sender en hilsen til Gorrans representant her i Norge og partifellene i Bashur i anledning av at det når er 31 år siden Saddam Husseins gassangrep som drepte tusener av sivile i Halabja. Etter vårt syn har europeiske stater og USA et medansvar. Vi husker jo at Saddam var Vestens nære allierte og at han i 1988 drev utryddelseskrig mot kurderne med våpen levert fra Europa og USA.

Vi glemmer aldri Halabja og vil delta i arbeidet for at Norge skal bli en av statene som anerkjenner at Anfal var et folkemord mot den kurdiske befolkningen.

En delegasjon fra SolKurd besøkte Bashur i november 2018. Mange møter med partier, andre organisasjoner og enkeltpersoner ga mye ny kunnskap som vil komme til nytte i solidaritetsarbeidet i Norge.

SolKurd støtter alt arbeid for å forsvare Den kurdiske regionen og det grunnlovfestede selvstyret mot fiendtlige trusler og angrep, enten de kommer fra Bagdad eller fra nabostater. SolKurd fordømmer både rakettangrepet mot KDPIs hovedkvarter i Koya og Tyrkias grensekrenkelser og stadige angrep mot landsbyer i grenseområdene.

Vi ønsker dere lykke til i det viktige og vanskelige arbeidet for å utvikle kurdisk samarbeid og enhet på tvers av de kunstige og stormaktsdikterte statsgrensene.

Vennlig hilsen
Solidaritet med Kurdistan

Erling Folkvord, leder