Tyrkia ut av Syria og Irak!

Uttalelse 7. oktober 2019 fra Solidaritet med Kurdistan.

Tyrkia ut av Syria og Irak!

Helt siden begynnelsen på krigen i Syria i 2011, har Tyrkia spilt en sentral rolle og støttet ulike opposisjons-  og terrorist-grupper, deriblant IS og al Qaida-tilknytta grupper. Denne støtten var ikke nok til å få på plass et tyrkisk-vennlig regime i Damaskus.

Med støtte fra USA okkuperte Tyrkia for tre år siden midtre Nord-Syria. Tyrkia brukte egne styrker og leiesoldater.  I januar 2018 rykket Tyrkia så inn i Afrin. Dette området i Syrias nordvestlige hjørne hadde vært forskånet fra krigen og var under kontroll av demokratiske krefter. Både Russland og USA ga Tyrkia grønt lys til å gjennomføre denne okkupasjonen. I 2018 og 2019 trappa Tyrkia også opp sin krigføring i nordre Irak. Tyrkia har i mange år hatt militære baser i området.

Syrias demokratiske styrker (SDF) er de væpnede styrkene til Den demokratiske føderasjonen i Nord- og Øst-Syria. SDF og Føderasjonen var og er den viktigste krafta i kampen mot IS.  Tyrkia vil nå knuse de som har bygd et nytt demokrati og nedkjempa IS.

Ei demokratisk framtid i Syria er umulig uten at Tyrkia tvinges til å trekke seg ut. Alt tyder dessverre på at dette blir en langvarig krig.

Tyrkia er Nato-medlem og har NATOs nest største hær. Solidaritet Med Kurdistan (SolKurd) ber den norske regjeringa om å umiddelbart kreve at Tyrkia stopper invasjonen og trekker alle tyrkiske styrker ut av Syria. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide bør innkalle Tyrkias ambassadør til Utenriksdepartementet.

Norge må stoppe alt våpensalg til Tyrkia.

SolKurd oppfordrer til turist-boikott av Tyrkia.

For nærmere kommentar:

Erling Folkvord, som er leder i Solidaritet med Kurdistan

Mobil: 41 51 03 03