God 1. mai!

200430Frigipolitiskefanger i Tyrkia

I Tyrkia sitter titusenvis av akademikere, journalister, aktivister og politikere fengslet for sitt politiske engasjement, selv når fengslene tømmes som et resultat av pandemien holdes de politiske fangene i fengsel. Vi krever frihet for de politiske fangene nå!

200430StøttNord og Øst Syria

Den selvstendige administrasjonen i Nord og Øst Syria har bygd et demokratisk og feministisk styringssystem under den pågående borgerkrigen. Nå trues området både av koronapandemien, invasjon og humanitær nød.
Norge må forplikte seg til å støtte gjenoppbygningen av Nord og Øst Syria!

200430Rohjalat

I Rojhelat, de kurdiske områdene i Iran, jobber mange kurdere med å transportere varer gjennom bratte fjellområder. Disse arbeiderne angripes og drepes kontinuerlig av det Iranske regimet. Vi krever en stans i angrepene!
Les mer: Kolbar – Irans ukjente arbeiderklasse

200430Stansbombingi Sør Kurdistan

I Sør-Kurdistan, den selvstyrte kurdiske delen av Irak, har man de siste månedene sett en økning i den militære aggresjonen fra Tyrkiske styrker.
Kurdiske sivile dør som resultat av de Tyrkiske bombene, stopp angrepene nå!