Frihet for Tyrkias Mandela!

Erling Folkvord har følgende tekst i Klassekampen 10. oktober 2020.

Frihet for Tyrkias Nelson Mandela!

Løslatelsen av folkelederen Nelson Mandela i 1990 førte til en fredelig avvikling av Apartheid-regimet i Sør-Afrika. Etter 27 år på fengselsøya Robben Island tok han plass ved forhandlingsbordet.

Situasjonen i Tyrkia er like kritisk, og ikke bare kamphandlinger mellom staten og kurdisk gerilja. NRKs Sidsel Vold rapporterte 2. oktober om den siste loven om sensur eller stenging av Facebook og andre sosiale medier. Tyrkia fører krig i Irak, Syria og Libya. Kritikere behandles som terrorister. Stadig flere folkevalgte fra Folkenes demokratiske parti (HDP) fengsles. HDP, som er tredje største parti i parlamentet, er nå en bred samling av demokratiske krefter.

Den tidligere PKK-lederen Abdullah Öcalan har i 21 år vært innesperra på fengselsøya Imrali. Nå er han en folkeleder med innflytelse som ligner Sør-Afrikas Mandela i 1990.

Öcalans forsoningsapell på Newroz-dagen (kurdisk nyttår) i 2013 innledet en stille prosess. Regjeringa forhandlet med HDP og godtok indirekte deltagelse fra Öcalan i fengselscella og dagens PKK-ledelse i fjellene i Nord-Irak! Visestatsminister Yalcin Akdogan og HDPs forhandlere kunngjorde resultatet 28. februar 2015.

På pressekonferansen viste visestatsminister Akdogan til 10 punkter fra Öcalan og sa:«Vi har kommet til en viktig fase i fredsprosessen. HDP-gruppen var på Imrali i går og deltok på et møte [med Öcalan].» Om Öcalans 10 punkter sa han:

«Vi [underforstått: Regjeringen] anser uttalelsen som viktig, for å få fortgang i arbeidet med å legge ned og fjerne alle våpnene, slik at vi får et miljø uten væpna operasjoner. Og slik at vi kan bruke demokratisk politikk som virkemiddel.» Det var som å høre et utdrag fra Öcalans Newroz-appell to år tidligere.

Erdogan, som hadde blitt president, stoppa fredsprosessen som regjeringa ville ha. Han startet i stedet en ny krig.

Derfor er situasjonen vanskeligere nå enn i 2015. Viss en freds- og forsoningsprosess skal lykkes, må Abdullah Öcalan ta plass ved forhandlingsbordet, slik som Mandela i Sør-Afrika for 30 år siden. Ingen andre har den folkelige appellen som må til.

Alle som støtter de demokratiske kreftene i Tyrkia, bør stille seg bak kravet om frihet for Öcalan – NÅ.

Erling Folkvord, medlem av landsstyret i Solidaritet med Kurdistan