EU opphever sanksjoner mot Tyrkia

I følge nyhetsbyrået Reuters har EU ikke gjennomført bebuda sanksjoner mot Tyrkia som ble varsla i fjor. Heller ikke den pågående prosessen for å erklære HDP, Tyrkias tredje største parti, for ulovlig ser ut til å påvirke EU til mer enn litt muntlig refs. I følge Reuters har Tyskland og USA gått i bresjen mot sanksjoner og for at EU skal prioritere økonomiske forbindelser og investeringer. Tyrkia, som har økonomiske problemer, har signalisert at man vil ha kompromisser når det gjelder olje og gassleting i havområdene mellom Hellas og Tyrkia, og at Tyrkia er villig til å finne kompromisser på andre økonomiske og militære spørsmål. At Tyrkia blir stadig mer autokratisk, eller rett ut fascistisk skaper nok litt hodebry for «spinndoktorene» som skal forklare EUs enorme sprik mellom ord og handling når det gjelder demokrati. Men i grunnen er ikke dette nye takter fra EU. Kanskje rett og slett som forventa?