Solidaritet med kurdiske aktivister i Rojhalat

Uttalelse fra Solidaritet med Kurdistans landsmøte

Den 8. januar startet det iranske islamske regimet en massearrestasjon av kurdiske aktivister, miljøaktivister, forfattere og feminister i Øst-Kurdistan (på kurdisk Rojhalat). Blant de arresterte er studenter, lærere, journalister og kunstnere fra forskjellige kurdiske byer i Iran. Siden da har mer enn 138 kurdiske aktivister blitt arresterte av etterretningstjenesten til det iranske regimet. De pågående arrestasjonene og forfølgelsene av kurdiske aktivister trappes opp i skyggen av omfattende folkelige protester mot økt arbeidsledighet og de økonomiske, politiske og sosiale krisene under koronapandemien i Iran.

Til tross for de omfattende reaksjonene som har kommet forsetter forfølgelsen og arrestasjoner av aktivister i byer i Øst-Kurdistan. Samtidig som fattigdommen øker – 60% av befolkninga i Iran lever nå under fattigdomsgrensa. Istedenfor å gjøre noe med fattigdommen bruker regimet penger på å bygge flere politistasjoner. Dette må sees i sammenheng med regimets mobilisering av etterretningstjenesten og militarisering av de kurdiske områdene – for å kontrollere og nedkjempe den folkelige kampen. Frihetskjempende aktivister i både de kurdiske områdene og andre deler av landet er, ifølge regimet, en stor trussel mot dets førti års katastrofale politikk ovenfor det kurdiske folket og andre minoriteter i Iran.

Landsmøtet i Solidaritet med Kurdistan fordømmer det iranske regimets arrestasjoner, tortur og forfølgelse av aktivister i ulike folkelige bevegelser. Vi viser vår støtte med den kurdiske frigjøringsbevegelsen i Iran, og de folkelige kampene for et bedre liv. Vi krever at den norske regjeringen løfter kurdernes situasjon i Iran og at krever løslatelse av alle arresterte aktivister i Øst-Kurdistan.